Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Odgoj (radni)

Odgoj (radni) – radni odgoj je jedan od temeljnih zadataka odgoja u savremenom društvu i njegov osnovni smisao je u tome da omogući svestraniji razvoj ličnosti. Dakle, čovjeku omogući ovladavanje kulturom rada, radno–tehničkom i proizvodnom kulturom. Zadaci su: odgojni, obrazovni, rekreativni i radno–profesionalni.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija