Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Katehetska nastava

Katehetska nastava – ovaj oblik nastave se konstituira u uvjetima izrazito autoritativno–direktivnog shvatanja odgoja, nastavno poučavanje i učenje nije prvenstveno orijentisano na čovjeka kao pojedinca, već na upoznavanje Božijih zakona, institucionalnih dogmi, vječne istine. Ova vrsta nastave predstavlja konzistentan sistem tačno određenih pitanja i odgovora datih u nekom logičkom slijedu. Pri tome pojedinac gubi individualnost i pretvara se u stroj koji pamti.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija