Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Dalton plan

Dalton – plan je didaktički sistem, globalna nastavna strategija koju je utemeljila Helen Parkhurst 1920. godine u američkom gradu Daltonu. Za tu je strategiju karakterističan individualni samostalni rad učenika, ukidanje frontalne nastave i kolektivnog rada razreda. Učenikov individualni rad usmjerava se pisanim radnim nalozima. Ovaj plan pruža mogućnost da, zavisno od sposobnosti, učenici biraju između više niova težine zadataka u nastavi, pri čemu oni sami određuju kojim će tempom raditi. Sa svakim učenikom posebno se ugovara šta će i kako raditi, za što dobiva pisane upute za samostalno učenje. Postoje mjesečni i sedmični zadaci, a novi se zadaci dobivaju tek nakon završetka prethodno preuzetih. Zato učenici mogu mnogo brže napredovati iz jednih nastavnih predmeta u odnosu na druge pa razredi organizirani prema dobi djece nisu više svrhoviti za svladavanje većine nastavnih predmeta. Učenici rade u posebnim radnim prostorima, a predmetni nastavnici ih prate i pomažu im u samostalnom svladavanju nastavnih zadataka.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija