Prati nas i na Facebooku!

Ko je sa nama trenutno

Gostiju online: 9

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1593
Linkova: 6
Posjeta: 6581926
Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Institucionalno obrazovanje

Institucionalno obrazovanje je oblik vaspitno-obrazovnog rada koji se organizira i izvodi u posebnim, za to određenim ustanovama. Organizirano je u skladu sa dostignućem pedagoške nauke i prakse, a obavljaju ga za taj posao specijalno kvalificirani stručnjaci-pedagoški radnici. Ovo vaspitanje, zbog svoje organiziranosti, planskog i sistematskog karaktera , predstavlja pedagoški i društveno najefikasniji oblik vaspitanja.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija