Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Nastavna situacija

Nastavna situacija je svaka situacija u nastavi u okviru kojeg djeluje određeni objektivni i subjektivni faktori i mjere, usmjereni na sticaje znanja, vještina i navika. Nastavnu situaciju karakterizira izvjesna zaokupljenost i cjelovitost, u tom smislu što je determinirana određenim ciljem i zadatkom koji treba postići.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija