Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


Mentorska nastava

Mentorska  nastava – sistem nastave u kojem dominira mentorski rad učitelja s pojedinim učenikom. Takvu nastavu karakteriše povećana briga učitelja za napredovanje određenih učenika npr. talenata, učenika s posebnim potrebama, učenika koji rade na nekom istraživačkom projektu i sl. Učitelj se ovdje priprema sa jednim određenim učenikom. Takav sistem rada može pratiti učenje i poučavanje u kolektivnoj nastavi, a također mođe karakterisati i individualnu nastavu.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija