Prati nas i na Facebooku!

Ko je sa nama trenutno

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1590
Linkova: 6
Posjeta: 6574153
Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


V
Trenutno ima 2 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Vještine

Vještine – niz dobro organizovanih i spretno izvedenih radnji stečenih vježbanjem. Te su radnje rezultat ostvarivanja spoznajnih i psihomotornih ciljeva, a neka ih osoba izvodi u pravilu svjesno npr. pisanje, sviranje, pjevanje, vožnja bicikla, pisanje na stroju i sl.

 
Vrednovanje u nastavi

Vrednovanje u nastavi – u didaktičkoj literaturi nalazimo na različite izraze, kao što su: nastavna evaluacija, valorizacija, ocjenjivanje, procjenjivanje, praćenje, samoocjenjivanje i dr. U školskoj dokimologiji razlikuju se vanjska i unutrašnja evaluacija. Vanjska se odnosi na ocjene subjekata izvan škole, o vrijednosti neke škole odnosno o ukupnim odgojnim postignućima učenika iz određene škole. Unutrašnja evaluacija obuhvata praćenje, ocjenjivanje i vođenje učenika tokom nastavnog procesa. Ta je aktivnost isprepletena s brojnim drugim nastavnim aktivnostima, a podrazumijeva i samopraćenje i samoocjenjivanje učenika. Uspjeh u nastavnom procesu iskazuje se unaprijed dogovorenim znakovima (postoci, skale, opisno, brojčano…)
U samom nastavnom procesu ocjene postignuće i aktivnosti imaju dijagnostičku, prognostičku i motivacijsku funkciju, odnosno, te ocjene mogu poslužiti za regulaciju nastavnog procesa. Kod definisanja kriterija ocjenjivanja obično se uvažava činjenica da je osnovno školovanje obavezno i neselektivno (pedagogija "uspjeha za sve"), a srednje  opće stručno školovanje neobavezno i u znatnoj mjeri selektivno (ne završavaju školu svi koji se upisuju). Prilikom izbora modela za unutrašnju evaluaciju važno je uvažavati prirodu odgojnih i obrazovnih sadržaja, globalnu pedagošku koncepciju škole, vrstu škole i psihološka obilježja učenika. Vrednovanje na kraju školovanja –pored  godišnjih ispita i ocjena postignuća u nastavnoj praksi se još susreću i „maturski ispiti“ ili „ispiti zrelosti“, odnosno, „diplomski ispiti“. Sve je manje ovakvih završnih ispita jer su pokazali niz slabosti kao što su formalizam, didaktički materijalizam, reproduktivni proceduralizam, emocionalno-hipertonusni nemir,...

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija