Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


U
Trenutno ima 6 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Udžbenik

Udžbenik je tekstualno nastavno sredstvo u kojem se naučno i didaktički prikladno izlažu i obrazlažu činjenice, zakonitosti i stavovi s ciljem da polaznici usvoje potrebna znanja, razviju sposobnosti i steknu kulturu rada s knjigom.

 
Učenik

Učenik – osoba koja uči. U didaktici se shvata kao jedan od subjekata odgojno – obrazovnog procesa. Učenik u tom procesu zadovoljava svoje interese i potrebe uz pomoć i saradnju nastavnika.

 
Učenje

Učenje – trajna ili relativno trajna i relativno specifična promjena individue koja se pod određenim uslovima može manifestirati u njenom ponašanju, a koja je rezultat prethodne aktivnosti individue. Učenje se, također, može definisati i kao proces u kojem se dijelom potvrđuju a dijelom razvijaju čovjekove individualne ljudske snage tako što se interakcijom snažno vezuju za njima odgovarajuća obrazovna dobra.

 
Učenje na daljinu
Objavio/la: Sidik
Učenje na daljinu (engl. distance learning) je pojam koji se često koristi kao sinonim za obrazovanje na daljinu. Ispravnije bi ga bilo koristiti kao pojam kojim se opisuje rezultat, tj. proizvod ili izlaz (engl. outcome) procesa obrazovanja na daljinu (vidi Obrazovanje na daljinu).
 
Učenje temeljeno na računaru
Objavio/la: Sidik
Učenje temeljeno na računaru (engl. Computer-Based Learning - CBL ili Computer-Based Training - CBT) je oblik edukacije kod kojeg učenik uči uz pomoć specijalnih obrazovnih programa instaliranih na računaru. Ovaj oblik podučavanja je naročito pogodan za svladavanje rada s računarskim aplikacijama, jer program za učenje može biti integrisan u samu računarsku aplikaciju, što omogućava istovremeno učenje i korištenje aplikacije. Postojanje mrežne infrastrukture nije preduvjet za ovaj oblik podučavanja. Termin je zajednički nazivnik za računarom upravljano podučavanje (engl. CMI) i računarom podržano podučavanje (engl. CAI), iako se sva tri pojma često koriste i kao sinonimi.
 
Upravljanje znanjem
Objavio/la: Sidik
Upravljanje znanjem (engl. knowledge management) je proces prikupljanja, organiziranja i pohrane informacija i iskustava pojedinaca i grupa unutar organizacije. Te informacije i iskustva treba učiniti dostupnima i ostalim zainteresiranim stranama. Prikupljeni artefakti pohranjuju se u bazu podataka koja se često naziva bazom znanja. Cilj upravljanja znanjem je pomoći organizaciji u pridobivanju kompetitivne prednosti.
 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija