Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


I
Trenutno ima 16 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Ilustracije u nastavi

Ilustracije u nastavi – didaktički postupak kojim se zbog prostorne udaljenosti, složenosti ili drugih razloga, izvorna stvarnost zamjenjuje i proučava pomoću nastavnih sredstava kao didaktički oblikovane izvorne stvarnosti ( ilustrativna sredstva, aplikacije, fotografije, nastavni film ).

 
In-service-training-of-teachers

In-service-training-of-teachers je sistem osposobljavanja za nastavnički poziv sticanja pedagoškog obrazovanja u toku vršenja nastavničke prakse. Shavaćanje po kome je čisto akademsko obrazovanje, odnosno, osposobljenost u struci dovoljan uslov za prijem u nastavnički poziv i da je iskustvo stečeno neposrednom praksom adekvatan ekvivalent prethodnom specijalnom nastavno-pedagoškom obrazovanju.

 
Indirektna nastava

Indirektna nastava –način izvođenja nastave u okviru koga određeni obrazovni program, umjesto u obliku njegovog interpretiranja, tj. neposrednog izlaganja i tumačenja od strane nastavnika, pod rukovodstvom nastavnika znatnim dijelom savladavaju učenici.

 
Individualizirana nastava

Individualizirana nastava – nastojanje da se u organizaciji odgojno – obrazovonog procesa optimalno uvježbaju individualne karakteristike svakog učenika. To se postiže organizacijom individualnog rada učenika primjerenog njihovim mogu}nostima. Ponekad se ti zadaci saopćavaju učeniku usmeno, a ponekad kao napisani radni nalozi.

 
Individualna nastava

Individualna nastava – nastava koju organizira jedan učitelj sa jednim učenikom. To je bio dominantan sistem rada prije pojave razredno-časovnog  sistema, a danas ga sre}emo kao rješenje za školovanje hendikepiranih ili talentiranih npr. u muzičkim školama, te djeca imućnih građana koji svojoj djeci mogu osigurati privatnog učitelja.

 
Individualni plan rada nastavnika

Individualni plan rada nastavnika je pedagoški dokument koji sadrži operativni plan nastavnika za određeni vremenski period. Pri izradi ovog plana, svaki nastavnik je obavezan da analizira konkretnu situaciju u kojoj se radi i na osnovu zaključaka koje izvode upoznavanjem te situacije.

 
Indukcija

Indukcija je poseban oblik zaključivanja i metoda saznavanja, koji polazi od izvjesnih, pojedinačnih činjenica (stavova, sudova) i iz njih izvodi opće sudove o svim predmetima koji pripadaju istoj grupi. Karakterizira se uopćavanjem, generalizacijom i sintezom. Osnovu indukcije čini, da svaki predmet predstavlja jedinstvo pojedinačnih i općih osobina.

 
Inovativno učenje

Inovativno učenje – učenje usmjereno budućnosti uz koje je važna anticipacija ili predviđanje umjesto pasivnog prilagođavanja postojećem, te participacija, odnosno aktivno sudjelovanje učenika. Anticipativno učenje znači ovdje aktiviranje fantazija, stvaralaštvo, te uzimanje u obzir razvojnih težnji i vrijednosti. Suprotno od “inovativnog” je adaptivno poimanje učenja ( “učenje kao mijenjanje pojedinca na osnovu prethodnih iskustava” ).

 
Institucionalno obrazovanje

Institucionalno obrazovanje je oblik vaspitno-obrazovnog rada koji se organizira i izvodi u posebnim, za to određenim ustanovama. Organizirano je u skladu sa dostignućem pedagoške nauke i prakse, a obavljaju ga za taj posao specijalno kvalificirani stručnjaci-pedagoški radnici. Ovo vaspitanje, zbog svoje organiziranosti, planskog i sistematskog karaktera , predstavlja pedagoški i društveno najefikasniji oblik vaspitanja.

 
Instrukcijski dizajner
Objavio/la: Sidik
Instrukcijski dizajner (engl. instructional designer) je osoba koja je zadužena za razvoj sadržaja za učenje u online obrazovnim okruženjima, pri čemu sistemski primjenjuje neku od metodologija utemeljenih na instrukcijskoj teoriji. Instrukcijski dizajn se može posmatrati kao primjenjena didaktika i metodika u oblikovanju obrazovnog procesa u online okruženju. Zadaci instrukcijskog dizajnera su mnogobrojni. Nabrajam samo neke od njih: • upoznaje predmetnog stručnjaka s odgovarajućim pedagoškim strategijama i mogućnostima; • pomaže u određivanju, kreiranju i prilagodbi instrukcijskih resursa; • daje savjete za najbolji način prezentiranja informacija; • piše izjave o rezultatima učenja; • određuje redoslijed rezultata učenja; • određuje redoslijed aktivnosti; • ocjenjuje poučavanje; • priprema tehničku produkciju i usluge; • uglavnom djeluje kao tutor projekta; • djeluje kao urednik; • djeluje kao web programer.
 
Integrisani sistemi učenja
Objavio/la: Sidik
Integrisani sistem učenja (engl. Integrated Learning System – ILS) je cjelovit softverski, hardverski i mrežno podržani sistem za učenje. Osim kurikuluma i lekcija organiziranih po razinama, takav sistem obično uključuje i brojne alate poput: • alata za provjeru znanja, • alata za bilježenje aktivnosti učenika, • alata za izradu izvještaja, te • alata za izradu učeničkih dosjea u svrhu: o praćenja potreba pojedinih učenika, o praćenja napretka, o vođenja dosjea.
 
Intelektualizam u nastavi i vaspitanju

Intelektualizam u nastavi i vaspitanju je pravac koji se svodi na sticanje znanja sa isključivom orijentacijom na razvijanje razuma ili intelekta.

 
Intencionalno učenje

Intencionalno učenje je svjesno, preuzeto, namjerno učenje, učenje organizirano ili uobličeno u određeni sistem, planirano i ka određenom cilju, usmjereno i planski vođeno učenje.

 
Intenzifikacija nastave

Intenzifikacija nastave – (intenziviranje nastave i učenja ) zajednički naziv za različite aspekte i stupnjeve povećanog napora nastavnika i učenika za nastavu i u nastavi radi postizanja većeg i boljeg učinka.

 
Interferencija učenja

Interferencija učenja je pojava pri paralelnom vježbanju dviju različitih aktivnosti ili učenju gradiva više različitih predmetnih područja, pri čemu vježbanje jedne aktivnosti ometa i otežava izvršenje drugih aktivnosti.

 
Iskustveno učenje

Iskustveno učenje – učenje uz koje subjekti koji uče učestvuju u planiranju i organizaciji učenja, te stvaranju iskustva. U procesu aktivnog stvaranja iskustva subjekat slobodno oblikuje vlastite odgovore na neku situaciju. Takvo učenje susrećemo u učenju uz simulacije igre, zatim uz učenje otkrivanjem i učenje rješavanjem problema.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija