Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


H
Trenutno ima 4 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Herbartizam

Herbartizam – izraz kojim se označavala intelektualistička didaktika i normativna pedagogija kojima je osnovna obilježja dao J. F. Herbart (1776 – 1841). On je zagovarao aktualizaciju nastavnog procesa u četiri stepena: jasnoća, asocijacija, sistem, metoda. Ovim se izrazom danas ponekad označava naglašena orijentacija odgojno–obrazovnog procesa na kognitivni razvoj te insistiranje na krutoj artikulaciji tog procesa.

 
Hibridno učenje
Objavio/la: Sidik
Hibridno učenje (engl. blended learning, hybrid learning) je sve popularnija kombinacija učenja na daljinu i klasičnog učenja u učionici. Ponekad se pod hibridnim učenjem podrazumijeva i mješavina različitih oblika učenja na daljinu, gdje uopće ne postoji komponenta učenja u učionici.
 
Hipoteza

Hipoteza – pretpostavka o objektivnom postojanju nekih činjenica, odnosa ili o uzrocima nekih pojava ili o postojanju zakonskih veza među određenim pojavama.

 
Horizontalna i vertikalna korelacija nastavnog sadržaja

Horizontalna i vertikalna korelacija nastavnog sadržaja
Horizontalna korelacija je takva vrsta povezanosti nastavnog sadržaja koja podrazumijeva povezanost sadržaja različitih nastavnih predmeta na nivou jednog razreda. Pod vertikalnom korelacijom nastavnog sadržaja se podrazumijeva međusobno povezivanje sadržaja na nivou više razreda.

Možemo ih pratiti u dva pravca;

  • povezanost sadržaja u okviru jednog nastavnog predmeta, ali kroz više razreda (npr. jedan sadržaj i orijentacija u okviru jednog nastavnog predmeta, kao što je, naprimjer, povezivanje prirode i društva kroz četiri razreda).
    1.  drugi pravac se sastoji u povezivanju istih sadržaja koji se javljaju u više nastavnih predmeta više razreda (npr. orijentacija se najprije obrađuje u okviru nastavnog plana prirode i društva od prvog do četvrtog razreda, a nakon toga u nastavi geografije od petog do osmog razreda )
 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija