Rječnik pedagoških pojmova
Pojmovi koji su definisani na ovom site-u.
Pretraga pojmova (regexp je omogućen).

Počinje sa Sadržava Tačan izraz

Objavi novi pojam

Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


C
Trenutno ima 4 unos/a u naš rječnik.
Stranica: 1
Pojam Definicija pojma
Cilj odgoja

Cilj odgoja – uopćena i sažeta formulacija odgojno – obrazovne namjere. Odgoj i obrazovanje imaju svoj individualni i društveni aspekt, pa pri određivanju cilja treba voditi računa o oba ta aspekta. Opći cilj odgoja naznačen je u najvažnijim dokumentima neke države ili škole.

 
Ciljevi i zadaci nastave

Ciljevi i zadaci nastave –predstavljaju određene namjere i pomake u učenju i obrazovanju, odnosno pomake u razvoju učenika koji se odvijaju u nastavnom procesu.

Cilj nastave proizlazi iz odgojno-obrazovnih ciljeva škole, a oni su utemeljeni u društveno-ekonomskim potrebama i razvojnim tendencijama, kao i drugim faktorima. On osigurava bitnu ulogu usmjeravanja nastavnog procesa. U ciljevima nastave očituju se tendencije o učinkovitosti nastavnog procesa. Ciljevi nastave imaju svoj pravi smisao kada su operacionalizirani u posebnim i pojedinačnim ciljevima ili zadacima nastave. Prilikom određivanja ciljeva nastave, uvažavaju se dva aspekta; individualni i društveni. U okviru individualnog aspekta, potrebno je istaći kognitivne, psihomotorne i afektivne aktivnosti/angažman učenika; promjene do kojih bi trebalo doći u procesu nastave i učenja učenika. Pored općih, postoje i eksplicitni ciljevi  usmjereni na razvoj specifičnih znanja i sposobnosti. Oni su precizna određenja toga šta će učenik moći učiniti kao rezultat poučavanja. Eksplicitni ciljevi sadrže i kriterij uspješnosti koji se zahtijeva.

 

VRSTA CILJA

 

PRIMJERI

Obrazovni ciljevi

Učenik mora znati dobro čitati.

 

Učenik treba poznavati historiju Bosne i Hercegovine

 

Učenik treba razumjeti sabriranje.

Eksplicitni ciljevi poučavanja

Učenik će znati odrediti glavnu misao kratke priče.

 

Učenik će znati nabrojati bosanske banove i opisati njihovu historijsku ulogu.

 

Od 10 zadataka sabiranja trocifrenih brojeva učenik će tačno riješiti 80% zadataka.

 

Zadaci nastave su:
1) materijalni (obrazovni) – šta učenik treba naučiti, koja znanja, u kojem obimu i intenzitetu, koje vještine i koje navike učenik usvaja u procesu nastave.
2) funkcionalni (formativni, formalni) – koje spoznajne sposobnosti i forme misaonog procesa se razvijaju u konkretnim uslovima astavnog procesa. Razvoj sposobnosti je funkcionalni zadatak nastave;
3) odgojni – koje osobine ličnosti učenika se formiraju i samoformiraju u procesima nastave.

 
Cjelodnevna škola
Cjelodnevna škola –organizovna je u mnogim zemljama Zapadne Evrope, SAD i Kanade, to je cjelodnevni školski sistem usklađen s radnim vremenom obično od 9 do17 sati.
 
Cjelodnevni boravak u vrtiću

Cjelodnevni boravak u vrtiću –u ustanovi za cjelodnevni boravak djeca provode vrijeme koje je potrebno njihovim roditeljima da ih dovedu, odu na posao, vrate se po njih, za šta je potrebno oko 10 sati dnevno.

 


Svi | A | B | C | D | E | Č | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š


::: Stranica studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu :::

RSS distribucija