Ko je sa nama trenutno

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1590
Linkova: 6
Posjeta: 6574132
Studenti Odsjeka za pedagogiju na III međunarodnom kongresu studenata socijalne pedagogije u Zagrebu Ispis E-mail
Administrator   
Utorak, 09 Juni 2009
Zagreb Grupa studentica četvrte godine pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu učestvovala je u radu Trećeg međunarodnog kongresa studenata socijalne pedagogije koji se održao u Zagrebu u periodu 29.-31. 05. 2009. Naziv Kongresa On the Spot svjedoči naum organizatora da na jednom mjestu okupe studente, univerzitetske profesore i stručnjake iz prakse koji se bave socijalnopedagoškim radom. Vođeni zahtjevima Bolonjskog procesa prema međunarodnoj suradnji i u području studentskih aktivnosti, Kongres su organizirali studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku nastavnog osoblja, Uprave Fakulteta te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske. Učešće su uzeli studenti i profesori socijalne pedagogije, pedagogije, socijalnog rada, te edukacijsko-rehabilitacijskih smjerova sa univerziteta iz regiona: Zenice, Tuzle, Sarajeva, Beograda, Ljubljane, Rijeke i Zagreba.

Filozofski fakultet u Sarajevu radovima su predstavile studentice Samra Guhdija i Amina Isanović. Rad pod naslovom Primjena muzikoterapije u radu s djecom s Down sindromom je dodiplomski rad Samre Guhdija rađen u okviru kolegija Specijalna pedagogija ak. 2007/08. god. Posebnost rada je u tome što govori o nedovoljno predstavljanim mogućnostima primjene muzikoterapije u radu sa djecom s teškoćama u razvoju. Prezentacija na Kongresu bila je također prilika da se prisutni upoznaju sa praksom inkluzije u bosanskohercegovačkim školama, u čemu je izlaganje Samre Guhdija dalo doprinos razmjeni znanja i iskustva sa kolegama iz regiona. Amina Isanović je prezentirala rad o temi Medicinska pedagogija – doprinos združivanju odgojno-obrazovnog rada i liječenja. U izlaganju je predstavljena medicinska pedagogija kao područje koje se jasno diferencira od zdravstvene psihologije, te kao takvo ima svoje uporište u pedagogijskoj znanosti, ali i legitimitet da njegova znanja budu primijenjena u medicinskoj i odgojno-obrazovnoj praksi. Ponuđen je osvrt na kolegij Medicinska pedagogija u kontekstu proširivanja repertoara mogućih radnih mjesta budućih svršenika pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nakon izlaganja, prisutni su podijelili iskustva iz Beograda i Zagreba vezana za praksu škole u bolnici.

Treći međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije bio je korisna prilika za sticanje novih znanja iz područja socijalnopedagoške teorije i prakse, kao i mogućnost za uspostavljanje vrijednih kontakata koji bi mogli rezultirati zajedničim istraživačkim ili praktičnim zadacima. Sa preko šezdeset tema prezentiranih u vidu pojedinačnh ili grupnih izlaganja, okruglih stolova ili radionica, Treći međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije On the Spot omogućio je da se na licu mjesta suoče različite ideje, znanja, istraživački pristupi i interventni programi. U tom smislu, Kongres je svojevrsna anticipacija pravaca razvoja socijalnopedagoške znanosti na prostoru zemalja iz kojih su dolazili učesnici Kongresa.

U našoj fotogaleriji možete pogledati neke od fotografija sa Kongresa

Amina Isanović

 
« Prethodna   Sljedeća »

RSS distribucija