Konačne ocjene iz Socijalne pedagogije Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Srijeda, 05 Juli 2017

FILOZOFSKIFAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

POSTIGNUĆA RADA STUDENATA IZ SOCIJALNE PEDAGOGIJE

 

 

BR.

BROJ INDEKSA

STATUS

PRISUSTVO

 (max 5)

PREZENTACIJA 

(max 15)

IGROKAZ (max 10)

1. parcijala

 max 25

(13.04.2017)

2. parcijala

max 45

(09.06.2017)

Integralni ispit

 max 70

(09.06.2017)

 

 

Završni ispit

max 45

(04.07.2017)

 

 

 

Integralni ispit

max 70

(04.07.2017)

Ukupo

 (max 100)

OCJENA

1.

47304

R

5

13,5

9

18

21

-

39.5

 

-

85

9

2.

46848

R

5

13,5

10

-

-

-

-

 

49,5

78

8

3.

46824

R

5

12,5

10

20,5

26

-

37,5

 

-

85,5

9

4.

47303

R

5

11,5

7

7,5

-

25

-

 

45,5

69

7

5.

46876

RSF

5

13

8,5

10

-

28,5

-

 

39

65,5

7

6.

46844

RSF

5

12,5

8,5

15

-

-

36

 

-

77

8

7.

46449

RSF

5

13,5

10

-

-

4

-

 

35,5

64

6

8.

46761

R

4

14,5

9,5

14,5

17

-

24,5

 

-

67

7

9.

44505

R

4

8

9

-

-

-

-

 

35

     56

6

10.

46338

R

3

13,5

10

-

-

-

-

52

78,5

8 


  

TABLICA POSTIGNUĆA RADA VANREDNIH STUDENATA

 

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

STATUS

PRISUSTVO

PRIKAZ KNJIGE/PREZENTACIJA

IGROKAZ

15B

PARCIJALNI ISPIT 25b

(13.04.2017)

ZAVRŠNI ISPIT

45

09.06.2017.

INTEGRALNI ISPIT 70b

09.06.2017.

ZAVRŠNI ISPIT

max 45

(04.07.2017)

 

INTEGRALNI  ispit max 70 04.07.2017.

 

UKUPNO

OCJENA

1.

46872

V

5

12,5

9,5

8,5

-

29.5

-

35,25

62,25

6

2.

44155

V

-

?

?

0,5

-

4,5

-

34

*

?

3.

46870

V

2

8

12

13,5

21,5

-

27

-

62,5

6

 

 

 

·        Student sa brojem indexa  44155 je obavezan da se javi u terminu konsultacija.

·        Upis ocjena će se održati u četvrtak (06.07.2017.) u 10h.


   doc.dr. Dženeta Camović

asist. Anida Sadiković, MA

 

 

 

 

 
 
« Prethodna   Sljedea »

RSS distribucija