Rezultati ispita iz Socijalne pedagogije (04.07.2017.godine) Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Srijeda, 05 Juli 2017

FILOZOFSKIFAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Nastavni predmet: Socijalna pedagogija

 

              REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (04.07.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 45

1.

47304

39,5

2.

46824

37,5

3.

46844

36

4.

46870

27

5.

46761

24,5

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA (04.07.2017.godine)

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

46338

52

      2.

46848

49,5

3.

47303

45,5

4.

46876

39

5.

46449

35,5

6.

46872

35,25

7.

DŽ.M. 

35

8.

44155

34

9.

47326

30

10.

44954

22,5

11.

46472

18,5

12.

47299

16

13.

46866

12,75

14.

47226

10

15.

46334

6,75

16.

46193

5

17.

44501

5,5

18.

45443

0

19.

47251

0

Uvid u radove je moguće ostvariti u terminima konsultacija.

Tabela sa konačnim ocjenama bit će oglašena naknadno.

Termin za upis ocjena je 06.07.2017 godine u 10h.

 

                                                                                                           doc.dr. Dženeta Camović

                                                                                                           asist. Anida Sadiković, MA

 

 
« Prethodna   Sljedeæa »

RSS distribucija