POFESIONALNA ORIJENTACIJA - rezultat ispita održanog 07. 06. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 12 Juni 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG I INTEGRALNOG ISPITA RAĐENOG 07. 06. 2017. GOD.

 

Završni ispit

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

BR. BODOVA

Σmax 20

1.

2440

18

2.

2533

13,5

3.

2528

13,5

4.

2368

10

5.

2501

7,5

6.

2504

6,5

7.

2388

6

8.

2385

6

9.

2488

5,5

 

Integralni ispit

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

Σmax 60

1.

2366

44

2.

2508

39

3.

2367

32,5

4.

2496

32

5.

2427

30,5

6.

2522

24,5

7.

2524

20,5

8.

2476

19,5

9.

2433

18,5

10.

2515

17,5

11.

2514

17

12.

2484

17

13.

2497

16

 

Zaključne ocjene bit će izvedene na osnovu ukupnog postignuća studenata tokom semestra, a rezultati će biti naknadno oglašeni. Upis ocjena bit će organizovan nakon drugog ispitnog termina.

Uvid u radove moguće je obaviti u utorak, 13. 06. 2017. god., u terminu od 15 do 16h, kabinet 101/II.

 

                                          prof. dr. Amir Pušina

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 

 
« Prethodna   Sljedea »

RSS distribucija