INTRAOBITELJSKA DINAMIKA - rezultati ispita od 10.06.2017. i konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 12 Juni 2017

UNIVERZITETU SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

REZULTATI ZAVRŠNOG PISMENOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

INTRAOBITELJSKA DINAMIKA

(10.06.2017.)

RED.

BR

BROJ INDEXA

STATUS

BROJ BODOVA

(max. 50)

1.

47664

R

40

2.

47835

R

38,5

3.

47861

R-SF

34,5

4.

47787

R

34,5

5.

47912

R-SF

34

6.

46822

R

33,5

7.

47860

R-SF

33

8.

47839

R-SF

32

9.

46863

R-SF

31

10.

47226

V

28

11.

46840

R-SF

26,5

12.

46837

R-SF

25,5

13.

46838

R-SF

25

14.

47299

V

24,5*

15.

47152

R

24*

16.

47659

R

24*

17.

47818

R

23,5*

18.

47843

R

23*

19.

46190

R

23*

20.

47400

V

21,5

21.

47031

R

19,5

22.

47847

V

15

23.

45447

V

12,5

24.

46847

R-SF

9

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata u toku semestra i možete ih pogledati OVDJE.

Studenti koji pored broja bodova imaju oznaku * pristupit će usmenom ispitu koji će se održati u ponedjeljak, 03.07.2017. u 15,00 (kabinet 104/II).

Završni susret i upis ocjena bit će organizirannakon popravnog ispitnog termina.

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

Iz Odsjeka

prof.dr. Lejla Kafedžić

mr.sc. Sandra Bjelan

Sarajevo, 12.06.2017.

 
« Prethodna   Sljedea »

RSS distribucija