Socijalna pedagogija-konačne ocjene Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Subota, 10 Juni 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU  

 

 

 POSTIGNUĆA RADA STUDENATA IZ NASTAVNOG PREDMETA SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Red.br.

BROJ INDEKSA

STATUS

PRISUSTV

O (max 5)

PREZENTACIJA 

(max 15)

IGROKAZ (max 10)

1. parcijala

 (max 25)

(13.04.2017)

2. parcijala

 (max 45)

09.06.2017

Integralni

 (max 70)

(09.06.2017)

 

Ukupno

 (max 100)

OCJENA

DATUM

1.

46829

R

5

14,5

9

22,5

43

-

 

94

9

09.06.2017.

2.

46825

R

5

14,5

9

15,5

31

-

 

75

8

09.06.2017.

3.

46834

R

5

14,5

9,5

10

-

57,5

 

86,5

9

09.06.2017.

4.

46863

RSF

5

13,5

9

16

23,5

-

 

67

7

09.06.2017.

5.

45019

R

5

12,5

7

18,5

29,5

-

 

72,5

7

09.06.2017.

6.

46828

R

5

13,5

9

11,5

-

47,5

 

75

8

09.06.2017.

7.

46824

R

5

12,5

10

20,5

26

-

 

74

7

09.06.2017.

8.

46832

R

5

14,5

8

23,5

31

-

 

82

8

09.06.2017.

9.

46846

RSF

5

11,5

10

7,5

-

37,5

 

64

6

09.06.2017.

10

47172

R

5

14,5

8

14

34

-

 

75,5

8

09.06.2017.

11.

47223

R

5

14,5

8

17,5

34,5

-

 

79,5

8

09.06.2017.

12.

46845

RSF

5

12,5

9,5

16

25

-

 

68

7

09.06.2017.

13.

46208

RSF

5

13,5

10

22,5

35,5

-

 

86,5

9

09.06.2017.

14.

47038

R

4

11,5

10

14

28

-

 

67,5

7

09.06.2017.

15.

47228

R

5

13

8,5

14,5

33

 

 

74

7

09.06.2017.

16.

46833

R

5

14

10

15,5

30,5

-

 

75

8

09.06.2017.

17.

46827

R

5

14,5

9

20

27

-

 

75,5

8

09.06.2017.

18.

47239

RSF

5

12,5

8,5

15

24,5

-

 

65,6

7

09.06.2017.

19.

47250

RSF

5

14,5

9,5

9,5

-

38,5

 

67,5

7

09.06.2017.

20.

46831

RSF

5

14,5

9

22,5

41,5

-

 

92,5

9

09.06.2017.

21.

44950

RSF

5

13,5

10

16,5

28,5

-

 

73,5

7

09.06.2017.

                           

 

 

TABLICA POSTIGNUĆA RADA VANREDNIH STUDENATA

 

 

 

BROJ INDEKSA

STATUS

PRISUSTVO

PRIKAZ KNJIGE

IGROKAZ

15b

PARCIJALNI ISPIT 25b

(13.04.2017)

ZAVRŠNI ISPIT

45b

09.06.2017.

UKUPNO

OCJENA

DATUM

1.

46450

V

4

11,5p

10

15,5

24

65

7

09.06.2017.

2.

46823

V

1

7

13

23

39

83

8

09.06.2017.

Upis ocjena će biti nakon drugog ispitnog roka. 

doc. dr. Dženeta Camović

asist. Anida Sadiković, MA

 
« Prethodna   Sljedea »

RSS distribucija