Rezultati završnog i integralnog ispita iz Socijalne pedagogije Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Subota, 10 Juni 2017

FILOZOFSKIFAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG  ISPITA IZ SOCIJALNE PEDAGOIJE (09.06 .2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 45

1.

46829

43

       2.

46831

41,5

3.

46823

39

4.

46208

35,5

5.

47223

34,5

6.

47172

34

7.

47228

33

8.

46832

31

9.

46825

31

10.

46833

30,5

11.

45019

29,5

12.

44950

28,5

13.

47038

28

14.

46827

27

15.

46824

26

16.

46845

25

17.

47239

24,5

18.

46450

24

19.

46863

23,5

20.

46870

21,5

21.

47304

21

22.

46761

17

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ SOCIJALNE PEDAGOGIJE (09.06.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

46834

57,5

       2.

46828

47,5

3.

47250

38,5

4.

46846

37,5

5.

46872

29,5

6.

46876

28,5

7.

46866

26,5

8.

47303

25

9.

47326

23,5

10.

47226

12

11.

46334

9,5

12.

44155

4,5

13.

46449

4

14.

46472

4

15.

44954

1

16.

47251

0

 

Uvid u radove je moguće ostvariti u terminima konsultacija.

 

 

                                                                                                          doc.dr. Dženeta Camović

                                                                                                          asist. Anida Sadiković, MA

Sarajevo, 10.06.2017. godine 

 
« Prethodna   Sljedea »

RSS distribucija