Rezultati polusemestralnog ispita iz SKUPN Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 19 April 2017

style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

SAVREMENE KONCEPCIJE UÄŚENJA I POUÄŚAVANJA U NASTAVI

(OD 13.04.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 50)

1.

2489

38

2.

2440

37

3.

2526

36

4.

2488

36

5.

2533

35

6.

2366

35

7.

2427

34

8.

2385

34

9.

2367

33

10.

2504

33

11.

2388

32,5

12.

2368

32

13.

2528

32

14.

2497

29

15.

2484

28,5

16.

2522

28

17.

2356

26,5

18.

2496

25

19.

2514

25

20.

2510

25

21.

2486

22

22.

2515

20

23.

430

19

24.

2524

13

25.

2162

6,5

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

           

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                 Sarajevo, 17.04.2017.                                                              Iz Odsjeka  

 
« Prethodna   Sljedeća »

RSS distribucija