Naslovna arrow Ispiti

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Ispiti


Rezultati ispita iz kolegija Pedagoška statistika 1 odrzanog 01.09.2014. Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Utorak, 02 Septembar 2014

 

 


 

 

 

 

Prezime i ime

Broj bodova

1.

Jukić Šejla

40

2.

Džindo Alma

37

3.

Zelentović Una

36,5

4.

Halilović Amra

35,5

5.

Genjac Dželila

29,5

6.

Džananović Ajla

25,5

7.

Žužić Ramiza

24

8.

Golić Samira

23

9.

Čutuk Amra

21

10.

Piljić-Alić Nikolina

17,5

11.

Kulović Arina

12

12.

Zulić Ermina

9

 

 

Maximalni broj bodova: 72

Minimalni broj bodova potreban za prolaz: 39 (55%)

Uvid u radove je moguće obaviti u četvrtak 04.04.2014. u 13:45 (kabinet 143)

 

 

 
Ispit iz Specijalne pedagogije 1 Ispis E-mail
Termini ispita
Dženeta Camović   
Petak, 29 August 2014
Ispitiz Specijalne pedagogije 1
Opširnije...
 
Obrazovanje odraslih - rezultati ispita održanog 12. 07. 2014. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Amina Isanović   
Srijeda, 16 Juli 2014

FILZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: OBRAZOVANJE ODRASLIH,     ak. 2013/2014. god.

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

 

INTEGRALNI ISPIT

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

STATUS

BROJ BODOVA

(Ʃmax 80; Ʃmin49)

OCJENA

1.

Brajlović Nermina

R SF

69

9/B

2.

Kulovac Belma

R

66

8/C

3.

Stupar Ivana

R

61

7/D

4.

Mehmedović Ferid

R SF

59.5

7/D

5.

Suljić Šemsa

R SF

59

7/D

6.

Šakić Nejla

R

59

7/D

7.

Hadžović Aida

R

58

7/D

8.

Jandrić Sanela

V

58

7/D

9.

Činjarević Azra

R

56

7/D

10.

Softić Emina

?

54

6/E

11.

Klačar Amila

R

53

6/E

12.

Ćosić Martina

R

52

6/E

13.

Šehić Amina

R

52

6/E

14.

Halilović Medina

R SF

49

6/E

15.

Nebić Irnela

R

49

6/E

16.

Mušija Fatima

R

48

5/F

17.

Jašarević Adela

R SF

47

5/F

18.

Memović Elzina

V

47

5/F

19.

Muharemović Hanka

V

45

5/F

20.

Klimentić Amela

R

42

5/F

21.

Hajduković Meliha

V

41

5/F

22.

Mojović Sanja

V

39

5/F

23.

Bahtić Amela

R

38

5/F

24.

Mehić Adem

R

38

5/F

25.

Bilalović Arnela

V (O)

36

5/F

26.

Čepalo Mirsad

R SF

35

5/F

27.

Tarić Amela

V (O)

34

5/F

28.

Bećković Belma

R SF

33

5/F

29.

Kolak Muamer

R SF

30

5/F

30.

Mekić Nejra

R

29

5/F

31.

Avdić Medina

R SF

14

5/F

32.

Hodžić Hana

R SF

13

5/F

33.

Muftić Irma

R

6

5/F

 

Kriterij prolaznosti: 60%

Skala

49-55 / (6)

56-61 / (7)

62-68 / (8)

69-74 / (9)

75-80 / (10)

 

 

ZAVRŠNI ISPIT

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

STATUS

BROJ BODOVA

(Ʃmax 55; Ʃmin 34)

OCJENA

1.

Šahbazović Danira

R SF

48.5

9/B

2.

Drek Nermana

R

46

8/C

3.

Mutapčić Anela

R SF

34

6/E

 

Kriterij prolaznosti: 60% bodova

Skala

34-38 / (6)

39-42 / (7)

43-47 / (8)

48-51 / (9)

52-55 / (10)

 

Analiza radova i upis ocjena održat će se u utorak, 15. 7. 2014. god., sa početkom u 10h.

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ ANDRAGOGIJE (stari NPP)

 

 

Red. br.

Prezime i ime studentice

Test

Esej

1.

Isović Aldina

23 b, ocjena: pet (5)

-

2.

Čamdžić Milka

odustala

-

 

Iz Odsjeka

 
Konačne ocjene oz kolegija Pedagoška psihologjia 4 Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Merima Zukić   
Utorak, 15 Juli 2014

 

 

 

               

 

BR.

Prezime i ime

St

Prez

Pr/aktT

PolT (max 40)

ZavT  (max 40)

Total

Ocjena/napomena

1

Avdić Edisa

R

10

3

26

35,95

74,95

8

2

Begic Hanka

V

 

10

16,4

17,22

43,62

 

3

Botonjić Admirela

V

 

10

26

34,43

70,43

7

4

Čajo Elma

V

10

10

28,4

32,91

81,31

8

5

Džinović Zumreta

V

10

10

33,6

33,92

87,52

9

6

Fejzić Hajra

V

10

10

26

31,90

77,90

8

7

Fejzović Elma

R

10

10

31,2

35,95

87,15

9

8

Furulja Lejla

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

9

Hadžihalilović Senida

R

10

10

19,2

31,90

71,1

7

10

Hamulić Azra

R

10

9

13,6

27,85

60,45

6

11

Hožić Amela

R

10

8

20,4

19,24

57,64

6

12

Hreljić Lejla

V

10

10

24,8

27,85

72,65

7

13

Kavazović Hasena

R

10

6

23,6

16,20

55,8

6

14

Livajušić Vendelin

R

10

9

35,2

37,97

92,17

10

15

Mekić Adna

V

10

10

13,6

26,33

59,93

6

16

Memić Adela

V

 

0

31,6

32,41

64,01

7

17

Mušanović Dinela

V

9

10

31,6

34,43

85,03

9

18

Porić Hidajet

R

10

8

34,8

33,42

86,22

9

19

Porić Mevluda

R

10

10

35,6

34,43

90,03

9

20

Skenderović Nevzeta

R

10

10

34

38,99

92,99

10

21

Smajić Belma

R

10

10

32,4

36,46

88,86

9

22

Smajović Ilhana

R

10

10

25,6

32,91

78,51

8

23

Srganović Sabrina

R

10

10

30,8

35,95

86,75

9

24

Stanišić Svjetlana

R

10

8

36,4

38,48

92,88

10

25

Suljić Indira

R

10

7

25,6

26,84

69,44

7

26

Šušnjara Marlena

V

9

10

21,6

31,39

71,99

7

27

Tarakčija Amila

V

 

10

25,2

33,92

69,12

7

28

Tursmanović Sedina

R

10

7

24,4

23,29

64,69

7

29

Valjevac Adna

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

30

Vatreš Almina

R

10

8

27,2

34,94

80,14

8

 

 
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita i obavještenje Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

ZOT-a

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-a (Ʃ30b)

1.

Vrabac Zijada

R

23.5

2.

Halilović Mirela

R

21

3.

Begić Aida

R SF (O)

19.5

4.

Trebinjac Arnela

R

15

5.

Halkić Alma

R SF – dvopredm.

 

14.5

6.

Čiča Dajana

R SF

13.5

7.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

13.5

8.

Mehić Adem

R (O)

13.5

9.

Nuhanović Edisa

? (O)

13.5

10.

Tiro Ajlana

V

13.5

11.

Kerla Azra

R

7.5

12.

Hodžić Amina

V (O)

6

13.

Hrgović Ivana

?

3

14.

Parić Arijana

R (O)

0

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

 

ZOT-b

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-b

(Ʃ20b)

Položen ispit iz UPI

1.

Čepalo Mirsad

R SF (O)

14

DA

2.

Halkić Alma

?

13

NE

3.

Huskić Amela

R

13

DA

4.

Plećan Irma

V (O)

13

NE

5.

Ćatić Marizela

R SF

11

NE

6.

Garibović Aldijana

R

11

DA

7.

Jakić Bernarda

R

11

DA

8.

Hodžić Hana

R SF (O)

10

NE

9.

Muminović Amra

R SF

10

NE

10.

Rahmanović Merima

?

10

DA

11.

Trebinjac Arnela

R

10

NE

12.

Tursunović Muamera

?

10

NE

13.

Čehajić Delila

R

9

DA

14.

Jurkić Ivana

V

9

NE

15.

Kovačević Fatima

R

9

NE

16.

Muminović Amira

V (O)

9

NE

17.

Vrabac Zijada

R

9

DA

18.

Bajrić Amina

R

pet (5)

 

19.

Begić Aida

R SF (O)

pet (5)

 

20.

Čiča Dajana

R SF

pet (5)

 

21.

Fazlić Senaida

V (O)

pet (5)

 

22.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

pet (5)

 

23.

Halilović Medina

R SF (O)

pet (5)

 

24.

Halilović Mirela

R

pet (5)

 

25.

Mehić Adem

R (O)

pet (5)

 

26.

Mekić Nejra

R (O)

pet (5)

 

27.

Muharemović Hanka

V (O)

pet (5)

 

28.

Nuhanović Edisa

? (O)

pet (5)

 

29.

Zukić Medina

V (O)

pet (5)

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKE METODOLOGIJE I METODOLOGIJE SA STATISTIKOM (Stari NPP)

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

ZOT-a

ZOT-b

 

1.

Džebić Kemal

30.5/40b, ocjena: osam (8)

sedam (7)

 

2.

Drakovac-Karčić Amira

15/40b, ocjena: pet (5)

 

-

 

 

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 15. 07. 2014. GOD. SA POČETKOM U 12h, SALA 98/II.

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 276

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija