Ispiti


Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Utorak, 26 Januar 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 21. 01. 2016. GOD.

 

ZAVRŠNI ISPIT

 

Red. br.

Br. indexa

Broj ostvarenih bodova (max 30; min 18)

1.

2123/2015

30

2.

2198

30

3.

2125

29

4.

2166

28,5

5.

2127/2015

26

6.

2124

26

7.

2306/2015

25

8.

2196/2015

23,5

9.

2308/2015

23

10.

2195/2015

22

11.

2197/2015

21,5

12.

2181

20,5

13.

2207

20

 

INTEGRALNI ISPIT

 

Red. br.

Br. indexa

Broj ostvarenih bodova (max 60)

1.

2162/2015

40,5

2.

2133/2015

40,5

3.

2289

39

4.

2203/2015

36

5.

2206/2015

31,5

6.

2194

27,5

7.

2161/2015

26,5

8.

2199/2015

22,5

9.

2193/2015

16

10.

2319/2015

7

 

Konačne ocjene bit će izvedene na osnovu ukupnih aktivnosti studentica tokom semestra.

Završni susret i upis ocjena obavit će se u srijedu, 27. 01. 2016. god., u 12h, soba 101.

 

Iz Odsjeka

 
DIDAKTIKA 1 - rezultati ispita od 18.01.2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Sandra Bjelan   
Utorak, 26 Januar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 1

(OD 18.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40, min. 20)

1.

45438/2013

35

2.

45423/2013

34

3.

45437/2013

32,5

4.

45415

30

5.

45155/2013

28,5

6.

45417/2013

28

7.

45464/2013

27,5

8.

45432/2013

27,5

9.

45413/2013

27

10.

44711/2012

24,5

11.

44507/2012

24,5

12.

45459/2013

24

13.

45752/2013

24

14.

45444/2013

23,5

15.

45419/2013

23

16.

45733

23

17.

45422/2013

23

18.

45829

23

19.

45440/2013

21,5

20.

45427

21,5

21.

44964/2012

20,5

22.

43839

20,5

23.

45456/2013

20,5

24.

45446/2013

20,5

25.

44519/2012

17

26.

45433

16,5

27.

44993/2012

16

28.

43820/2011

16

29.

45412

16

30.

42637

15,5

31.

45439/2013

15,5

32.

44517/2012

15,5

33.

44514/2012

15

34.

44952/2012

14

35.

44473/2012

14

36.

44935

13

37.

45430

12,5

38.

44520/2012

12,5

39.

45454

11

 

 

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 1

(OD 18.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 70, min. 35)

1.

44664

30

2.

40374

27

3.

44662/2012

23,5

4.

44695/2012

23,5

5.

37879

23

6.

45729/2013

22,5

7.

45445/2013

19,5

8.

45727/2013

19,5

9.

41894/2008

19

10.

45732/2013

18

11.

42565

15,5

12.

42581

15

13.

43221

15

14.

42635

15

15.

43627/2011

12

16.

43791

11,5

17.

41310

11

18.

44318/2012

3,5

19.

42552/2009

0

20.

44516/2012

0

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

   

            Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon popravnog ispitnog termina i naknadno oglašeni.  

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 25.01.2016.                                                             

 

 
METODIKA NASTAVNOG RADA - rezultati ispita od 22.01.2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Sandra Bjelan   
Utorak, 26 Januar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 22.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40, min. 20)

1.

2332

27

2.

2206

26

3.

2226

20

 

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 22.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 60, min. 30)

1.

2162

30,5

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

            Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon popravnog ispitnog termina i naknadno oglašeni.  

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

 

                 Sarajevo, 25.01.2016.                                                             

 
Uvod u pedagogijska istraživanja - zaključne ocjene nakon januarskog ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 25 Januar 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

ZAKLJČNE OCJENE NAKON JANUARSKOG ISPITNOG TERMINA

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

BR.

INDEXA

PRISUSTVO I AKTIVNOST

(max 10)

POLUSEM.

ISPIT

(max 30)

ZAVRŠNI

ISPIT

(max 30)

INTEGRALNI

ISPIT

(max 60)

AKCIJSKO ISTR.

(max 20)

SEMESTRALNI ZADACI

(∑max 10)

 

UKUPNO BODOVA

 

OCJENA

1.

Džananović Nejra

46203/14

10

24,5

29

-

20

6

89,5

9/B

2.

Mehmedagić Samra

46197/2014

10

26,5

23,5

-

17

6

83

8/C

3.

Kurtović Ilma

46209/2014

10

25,5

25,5

-

15

5

81

8/C

4.

Džebo Enisa

46202

10

-

-

41,5

15

5

71,5

7/D

5.

Murtić Samra

46478/2014

10

20

21,5

-

12

4

67,5

7/D

6.

Šljivo Senida

46382

8

-

-

35,5

19

4

66,5

7/E

7.

Tambur Ana

45442

10

19

17,5

-

14

3

63,5

6/E

8.

Batić Amina

46200/2014

7

-

-

32

18

3

60

6/E

9.

Handžić Hasija

46456

10

-

-

29,5

15

5

59,5

6/E

10.

Kapetanović Emina

46195/2014

9

19

14

-

13

3

58

6/E

11.

Rovčanin Saida

4629

10

-

-

29

14

5

58

6/E

 

Iz Odsjeka

 
Opća psihologija 1 - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Ponedjeljak, 25 Januar 2016

Index

Prez

PolT (max 40)

Akt/pr T (max 10)

Zav (Max 40)

Total

Ocjena/napomena

46870

9

24,4

7,83

 

41,23

ponoviti drugi dio

47304

9

20

8,26

7,27

44,53

ponoviti drugi dio

46836

8

10

9,13

15,58

42,71

ponoviti prvi dio

44041

 

1,6

0,00

0,00

1,60

ponoviti oba dijela

47031

8

8,4

10,43

16,10

42,94

ponoviti prvi dio

46764

 

4

6,96

14,03

24,98

ponoviti oba dijela

46829

9

22,4

9,57

18,18

59,15

6

46874

 

7,6

0,00

0,00

7,60

ponoviti oba dijela

46825

8

23,6

10,00

23,38

64,98

7

 

 

6,8

0,00

15,58

22,38

ponoviti oba dijela

46872

 

20

8,26

23,38

51,64

6

47227

7

9,6

6,52

8,31

31,43

ponoviti oba dijela

47297

10

5,2

9,13

16,62

40,95

ponoviti prvi dio

47294

7

11,6

6,96

7,27

32,83

ponoviti oba dijela

46826

10

15,6

9,57

17,14

52,31

6

46451

 

14

0,00

0,00

14,00

ponoviti oba dijela

46840

9

16,8

9,57

12,47

47,83

ponoviti drugi dio

46834

9

14,4

9,57

21,82

54,78

6

46864

 

8,4

7,83

6,75

22,98

ponoviti oba dijela

46848

8

24,4

9,57

21,82

63,78

6

47066

 

18

3,04

0,00

21,04

ponoviti oba dijela

47152

10

14,8

8,26

11,95

45,01

ponoviti drugi dio

46868

 

12,4

9,57

20,78

42,74

ponoviti prvi dio

46866

8

10,8

8,70

19,74

47,24

ponoviti prvi dio

46863

7

7,6

9,57

24,94

49,10

ponoviti prvi dio

46865

 

18,4

7,83

15,06

41,29

ponoviti drugi dio

45019

9

24,4

9,57

27,01

69,98

7

46828

8

18,8

10,43

24,42

61,65

6

46822

8

21,6

10,00

19,74

59,34

6

46824

 

23,6

8,26

24,94

56,80

6

46841

8

4

7,83

6,23

26,06

ponoviti oba dijela

46832

8

19,2

10,00

18,18

55,38

6

47257

8

4

6,52

0,00

18,52

ponoviti oba dijela

46875

5

16,4

7,39

15,06

43,86

ponoviti drugi dio

47238

9

16

6,52

23,38

54,90

6

46847

8

8

7,83

5,19

29,02

ponoviti oba dijela

46760

 

1,2

5,65

3,12

9,97

ponoviti oba dijela

46846

 

10,4

10,00

24,94

45,34

ponoviti prvi dio

47303

10

21,6

9,57

23,90

65,06

7

46336

 

13,6

9,57

5,19

28,36

ponoviti oba dijela

47172

 

13,6

9,57

22,34

45,50

ponoviti prvi dio

47223

 

16

9,13

23,38

48,51

ponoviti prvi dio

46843

8

7,6

8,70

9,35

33,65

ponoviti oba dijela

46761

 

10,8

6,52

16,62

33,95

ponoviti oba dijela

46845

 

18,4

10,43

25,45

54,29

6

46842

 

10,8

7,39

5,71

23,91

ponoviti oba dijela

46867

8

10,4

8,70

20,26

47,36

ponoviti prvi dio

47326

8

15,6

9,57

15,58

48,75

ponoviti drugi dio

46681

 

4,8

7,39

12,47

24,66

ponoviti oba dijela

46835

8

12,4

7,83

15,06

43,29

ponoviti prvi dio

44351

 

28

0,43

0,00

28,43

ponoviti  oba dijela

46876

9

13,6

9,57

16,62

48,79

ponoviti prvi dio

47240

8

8

6,96

8,31

31,27

ponoviti oba dijela

47323

9

7,2

9,13

9,35

34,68

ponoviti oba dijela

47045

 

19,2

8,70

21,82

49,71

ponoviti prvi dio

47325

5

4

7,83

12,99

29,81

ponoviti oba dijela

 

9

16

9,13

19,74

53,87

6

47228

10

17,2

9,57

25,45

62,22

6

46838

9

9,2

9,57

9,35

37,12

ponoviti drugi dio

46837

9

8

9,57

10,39

36,95

ponoviti prvi dio

46833

10

18

9,13

23,38

60,51

6

46827

10

9,2

9,57

22,34

51,10

6

47251

9

9,2

9,57

20,26

48,02

ponoviti prvi dio

47255

 

3,2

0,00

4,68

7,88

ponoviti oba dijela

47226

9

10,4

6,52

20,78

46,70

ponoviti prvi dio

47081

 

9,6

10,00

9,35

28,95

ponoviti oba dijela

47239

9

16,8

10,00

16,62

52,42

6

46844

9

16

9,13

12,99

47,12

ponoviti drugi dio

46823

8

24,8

8,70

24,94

66,43

7

47324

9

8,8

9,57

4,16

31,52

ponoviti oba dijela

46873

 

11,4

0,00

0,00

11,40

ponoviti oba dijela

47250

10

21,6

8,26

17,14

57,00

6

46831

10

18

9,13

28,57

65,70

7

 

9

 

4,35

0,00

13,35

ponoviti oba dijela

47230

7

 

7,39

5,71

20,11

ponoviti oba dijela

46862

 

 

0,00

3,12

3,12

ponoviti oba dijela

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 448

RSS distribucija