Naslovna arrow Ispiti

 

OBAVIJEST STUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Ispiti


Vrednovanje o-o rada: Rezultati ispita od 12. 02. 2014. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Nedjelja, 16 Februar 2014
FILZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina                   saradnica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 02. 2014.

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

Broj bodova (∑max 60)

1.

Čajo Elma

V

49.5

2.

Kavazović Hasena

R

49

3.

Porić Hidajet

R

47.5

4.

Smajović Ilhana

R

47.5

6.

Fejzović Elma

R

39.5

5.

Hadžihalilović Senida

R

39

7.

Stanišić Svjetlana

R

36.5

8.

Mušanović Dinela

V

34.5

9.

Srganović Sabrina

R

34

12.

Hamulić Azra

R - dvopredmetni

34

13.

Suljić Indira

R - dvopredmetni

34

10.

Livajušić Vendelin

R

33.5

11.

Džinović Zumreta

V

33

14.

Tursanović Sedina

R - dvopredmetni

33

15.

Hreljić Lejla

V

32

16.

Vatreš Merima

V

26

17.

Fejzić Hajra

V

25.5

18.

Subašić Murisa

V

22

19.

Šušnjara Marlena

V

21.5

20.

Botonjić Admirela

V

20.5

21.

Begić Hanka

V

20

 

Iz Odsjeka

 

 

 
vazna informacija za studente II godine Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 
UPIS OCJENA I OVJERAVANJE PRISUSTVA NA NASTAVI IZ KOLEGIJA PEDAGOSKA STATISTIKA 1  ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK 17.02.2014. U 12H.
 
Iz Odsjeka 
 
Konacne ocjene iz kolegija Pedagoska statistika 1 - vanredni studenti Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 

Prezime i ime

St

Prisustvo (Max 5)

Aktivnost (Max 5)

Seminar i prez (max 35)

PolT

(Max 25)

ZavT

(Max 30)

IntT

(Max 55)

Total

(Max 100)

Ocjena

1

Aljičević Azra

V

5

5

 

 

 

31,1066

41,11

seminar ?

2

Bevrnja Elma

V

5

5

30

20,42

20,56

 

80,98

8

3

Čolić Aldijana

V

 

 

15

 

 

 

15,00

 

4

Džindo Alma

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

5

Džinić Marina

v

 

 

 

 

 

 

0,00

 

6

Golić Samira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

7

Halilović Azalea

V

5

 

25

 

 

31,1066

61,11

6

8

Idrizović Amina

V

5

0

30

 

 

29,77

64,77

7

9

Jurkić Ivana

V

5

0

20

 

 

36,9672

76,97

8

10

Pečenković Neira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

11

Piljić - Alić Nikolina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

12

Smajević Elvira

V

5

0

 

 

 

 

5,00

 

13

Tiro Ajlana

V

5

5

 

14,38

15,56

 

39,93

seminar?

14

Trgo Mevlida

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

15

Zelentrović Una

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

16

Zekini Lejla

V

 

 

 

 

 

34,2623

34,26

seminar ?

17

Zulić Ermina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

18

Inkić Dijana

 

5

5

 

 

 

 

10,00

 

 
Konacne ocjene iz kolegija Pedagoska statistika 1- redovni studenti Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

REDOVNI STUDENTI:

 

 


R.Br.

Prezime i ime

ST

Prisustvo (Max 13)

Aktivnost (Max 12)

Seminar  (Max 20)

PolT

(Max 25)

ZavT

(Max 30)

IntT

(Max 55)

Total (Max 100)

Ocjena

1

Adžajlić Sabina

R

10,08

0,00

8

 

 

32,9098

50,99

6

2

Babaić Edmira

R

11,52

0,00

4

 

 

 

15,52

 

3

Bajić Ajla

R

10,08

1,33

12

21,24

15,56

 

60,21

6

4

Bajić Amina

R

12,96

2,67

12

 

 

34,7131

62,34

6

5

Cetin Lejla

R

10,08

1,33

4

 

 

 

15,41

 

6

Čehajić Delila

R

12,96

9,33

10

12,42

20,00

 

64,31

7

7

Čiča Dajana

R

12,96

1,33

20

19,28

20,00

 

73,57

7

8

Ćatić Marizela

R

12,96

8,00

10

 

 

41,02

71,58

7

9

Ćutuk Amra

R

12,96

0,00

12

 

 

 

24,96

 

10

Džananović Ajla

R

10,08

4,00

12

 

 

 

26,08

 

11

Đipa Amina

R

12,96

0,00

14

14,22

18,89

 

59,66

6

12

Đurić Sara

R

11,52

6,67

12

 

 

34,31

64,50

7

13

Garibović Aldijana

R

12,96

10,66

14

22,06

22,22

 

81,51

9

14

Genjac Dželila

R

12,96

9,33

10

 

 

 

31,89

 

15

Hadžić Azra

R

8,64

0,00

8

 

 

 

16,64

 

16

Halilović Amra

R

8,64

1,33

12

 

 

 

21,97

 

17

Halilović Mirela

R

12,96

8,00

10

18,79

20,56

 

69,90

7

18

Halkić Alma

R

10,08

1,33

12

18,79

17,22

 

59,43

6

19

Hero Mehrija

R

7,2

0,00

0

 

 

 

7,20

 

20

Hrgović Ivana

R

10,08

5,33

20

15,69

20,56

 

71,65

7

21

Huskić Amela

R

12,96

0,00

16

 

 

36,97

65,93

7

22

Jakić Bernanda

R

11,52

5,33

20

 

 

41,88

78,73

8

23

Jegić Aida

R

11,52

0,00

4

21,90

20,56

 

57,97

6

24

Jukić Šejla

R

10,08

1,33

12

 

 

 

23,41

 

25

Kerla Azra

R

12,96

8,00

18

12,75

15,56

 

66,86

7

26

Kolak Ana

R

11,52

6,67

14

22,55

27,22

 

81,56

8

27

Kovačević Fatima

R

12,96

4,00

16

 

 

31,56

64,52

7

28

Kukan Arnela

R

11,52

5,33

8

 

 

 

24,85

 

29

Lojo Emina

R

11,52

0,00

15

16,67

18,33

 

61,52

6

30

Muminović Amra

R

8,64

0,00

4

 

 

30,20

42,84

seminar?

31

Mustafić Naza

R

12,96

0,00

4

 

 

 

16,96

 

32

Nukić Ferida

R

12,96

1,33

18

 

 

32,01

63,90

6

33

Osmanlić Alma

R

12,96

0,00

0

 

 

 

12,96

 

34

Rahmanović Merima

R

12,96

0,00

16

16,01

17,78

 

62,75

7

35

Skenderagić Aida

R

12,96

1,33

4

 

 

 

18,29

 

36

Smajović Amina

R

12,96

9,33

18

 

 

47,94

87,83

9

37

Smajović Azra

R

12,96

9,33

18

23,04

30,00

 

92,93

10

38

Šikalo Šejla

R

10,08

0,00

18

16,01

20,56

 

64,25

7

39

Šimić Monika

R

12,96

10,66

4

17,97

21,11

 

66,71

7

40

Topuz Emina

R

7,2

0,00

0

 

 

 

7,20

 

41

Trebinjac Arnela

R

12,96

5,33

4

 

 

36,07

58,36

6

42

Tursanović Muamera

R

11,52

2,67

16

 

 

36,33

66,52

7

43

Vrabac Zijada

R

12,96

8,00

14

23,53

19,44

 

77,53

8

44

Zemanić Amila

R

10,08

0,00

15

 

 

26,74

51,82

6

45

Žužić Ramiza 

R

11,52

0,00

16

 

 

 

27,52

  

 
Rezultati popravnog ispita iz Pedagoške statistike 1 Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Srijeda, 12 Februar 2014

 
 
Studenti koji su zadovoljili na ispitu:
 
 

Prezime i ime

Osvojeno bodova

Ćatić Marizela

45,5

Jurkić Ivana

41

Huskić Amela

41

Trebinjac Arnela

40

Bajrić Amina

38,5

Zekini Lejla

38

Adžajić Sabina

36,5

Mukić Ferida

35,5

Kovačević Fatima

35

Aljičević Azra

34,5

Halilović Azalea

34,5

Kreštić Evela

34

Muminović Amra

33,5


 
 
Napomene:
Maximalni broj bodova 61
Prag prolaznosti: 33 boda  
 
Uvid u rad: četvrtak 13.02.2014. u 10H, kabinet 143 
 
Konačne ocjene i termin upisa  ocjena će biti naknadno oglaseni.
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 197

Slanje priloga za objavljivanje

Kako bismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija