Naslovna arrow Ispiti

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Ispiti


Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita i obavještenje Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

ZOT-a

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-a (Ʃ30b)

1.

Vrabac Zijada

R

23.5

2.

Halilović Mirela

R

21

3.

Begić Aida

R SF (O)

19.5

4.

Trebinjac Arnela

R

15

5.

Halkić Alma

R SF – dvopredm.

 

14.5

6.

Čiča Dajana

R SF

13.5

7.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

13.5

8.

Mehić Adem

R (O)

13.5

9.

Nuhanović Edisa

? (O)

13.5

10.

Tiro Ajlana

V

13.5

11.

Kerla Azra

R

7.5

12.

Hodžić Amina

V (O)

6

13.

Hrgović Ivana

?

3

14.

Parić Arijana

R (O)

0

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

 

ZOT-b

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-b

(Ʃ20b)

Položen ispit iz UPI

1.

Čepalo Mirsad

R SF (O)

14

DA

2.

Halkić Alma

?

13

NE

3.

Huskić Amela

R

13

DA

4.

Plećan Irma

V (O)

13

NE

5.

Ćatić Marizela

R SF

11

NE

6.

Garibović Aldijana

R

11

DA

7.

Jakić Bernarda

R

11

DA

8.

Hodžić Hana

R SF (O)

10

NE

9.

Muminović Amra

R SF

10

NE

10.

Rahmanović Merima

?

10

DA

11.

Trebinjac Arnela

R

10

NE

12.

Tursunović Muamera

?

10

NE

13.

Čehajić Delila

R

9

DA

14.

Jurkić Ivana

V

9

NE

15.

Kovačević Fatima

R

9

NE

16.

Muminović Amira

V (O)

9

NE

17.

Vrabac Zijada

R

9

DA

18.

Bajrić Amina

R

pet (5)

 

19.

Begić Aida

R SF (O)

pet (5)

 

20.

Čiča Dajana

R SF

pet (5)

 

21.

Fazlić Senaida

V (O)

pet (5)

 

22.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

pet (5)

 

23.

Halilović Medina

R SF (O)

pet (5)

 

24.

Halilović Mirela

R

pet (5)

 

25.

Mehić Adem

R (O)

pet (5)

 

26.

Mekić Nejra

R (O)

pet (5)

 

27.

Muharemović Hanka

V (O)

pet (5)

 

28.

Nuhanović Edisa

? (O)

pet (5)

 

29.

Zukić Medina

V (O)

pet (5)

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKE METODOLOGIJE I METODOLOGIJE SA STATISTIKOM (Stari NPP)

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

ZOT-a

ZOT-b

 

1.

Džebić Kemal

30.5/40b, ocjena: osam (8)

sedam (7)

 

2.

Drakovac-Karčić Amira

15/40b, ocjena: pet (5)

 

-

 

 

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 15. 07. 2014. GOD. SA POČETKOM U 12h, SALA 98/II.

Iz Odsjeka

 
OPća psihologija 2 - konačne ocjene nakon popravnog ispitnog roka Ispis E-mail
Rezultati ispita: I godina
Merima Zukić   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

 

 

 

 

Prezime i ime

Status

Prez

Pr/Akt

Pr/AktT

POLS

Polt T (max 40)

ZavS

ZavT (max40)

Total

Ocjena /napomena

1

Alić Belma

R

9

10

8,33

119

27,36

44

29,33

74,02

8

2

Arnautović Amila

R

10

9

7,50

23

5,29

20

13,33

36,12

ponoviti prvi dio

3

Avdić Adela

RS

9

8

6,67

64

14,71

30

20,00

50,38

ponoviti drugi dio

4

Banov Damir

 

 

4

3,33

15

3,45

 

0,00

6,78

ponoviti oba dijela

5

Beganović Anela

R

 

8

6,67

1

0,23

18

12,00

18,90

ponoviti oba dijela

6

Begović Medina

R

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

7

Bojović Katarina

RS

 

7

5,83

 

0,00

 

0,00

5,83

ponoviti oba dijela

8

Breljak Anna Maria

R-D

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

9

Burić Samra

R-D

 

7

5,83

1

0,23

11

7,33

13,40

ponoviti oba dijela

10

Cerić Arnela

RS

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

11

Cviko Azra

RS

9

8

6,67

10

2,30

45

30,00

47,97

ponoviti prvi dio

12

Čatić Neira

RS

9

11

9,17

25

5,75

19

12,67

36,58

ponoviti prvi dio

13

Čengić Selma

R

9

9

7,50

41

9,43

25

16,67

42,59

ponoviti prvi dio

14

Čorbo Almina

R

8

12

10,00

55

12,64

28

18,67

49,31

ponoviti prvi dio

15

Dagoja Safeta

R

10

8

6,67

26

5,98

15

10,00

32,64

ponoviti oba dijela

16

Dedović Anesa

R

5

1

0,83

1

0,23

3

2,00

8,06

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

17

Dlakić Munevera

R

9

8

6,67

 

0,00

 

0,00

15,67

ponoviti oba dijela

18

Dragolj Selma

R

9

10

8,33

34

7,82

50

33,33

58,48

6

19

Dujmović Ivona

R

9

9

7,50

114

26,21

40

26,67

69,37

7

20

Duranović Fikreta

R

9

10

8,33

69

15,86

59

39,33

72,53

7

21

Đorem Nataša

V

 

12

10,00

123

28,28

50

33,33

71,61

7

22

Đuderija Merisa

R

10

9

7,50

0

0,00

7

4,67

22,17

ponoviti oba dijela

23

Ganibegović Aida

RS

 

3

2,50

 

0,00

 

0,00

2,50

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

24

Gutić - Bešlić Aldijana

V

10

10

8,33

129

29,66

51

34,00

81,99

8

25

Hadžić Emina

R

 

 

 

84

19,31

21

14,00

33,31

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

26

Hanić Lida

V

10

2

1,67

 

0,00

7

4,67

16,33

ponoviti oba dijela

27

Hasković Ajla

R-D

10

8

6,67

85

19,54

32

21,33

57,54

6

28

Hodžić Adisa

V

 

9

7,50

 

0,00

16

10,67

18,17

ponoviti oba dijela

29

Hodžić Lejla

 

9

11

9,17

94

21,61

44

29,33

69,11

7

30

Imamagić Azemila

R

 

10

8,33

27

6,21

30

20,00

34,54

ponoviti oba dijela

31

Ivković Admira

V

 

0

0,00

0

0,00

13

8,67

8,67

ponoviti oba dijela

32

Jašić Emina

?

 

0

0,00

1

0,23

14

9,33

9,56

ponoviti oba dijela

33

Javorovac Melisa

R

10

10

8,33

67

15,40

27

18,00

51,74

ponoviti drugi dio

34

Jazinović Irena

R

10

12

10,00

127

29,20

50

33,33

82,53

9

35

Jusić Arijana

 

10

8

6,67

21

4,83

 

0,00

21,49

ponoviti oba dijela

36

Jusufbašić Šeherzada

R

10

11

9,17

135

31,03

48

32,00

82,20

9

37

Kahrović Arnida

RS

 

8

6,67

 

0,00

 

0,00

6,67

ponoviti oba dijela

38

Kajević Emina

 

9

7

5,83

119

27,36

47

31,33

73,52

7

39

Kajević Vildana

RS

10

9

7,50

40

9,20

21

14,00

40,70

ponoviti prvi dio

40

Kajić Sanja

RS

10

12

10,00

80

18,39

49

32,67

71,06

7

41

Kalbić Samra

RS

10

10

8,33

52

11,95

27

18,00

48,29

ponoviti prvi dio

42

Kapetanović Aida

RS

10

9

7,50

111

25,52

38

25,33

68,35

7

43

Karkelja Sadžida

RS

 

9

7,50

6

1,38

17

11,33

20,21

ponoviti oba dijela

44

Mujčinović Alma

R

8

11

9,17

69

15,86

31

20,67

53,70

ponoviti prvi dio

45

Mujezinović Berina

R

9

10

8,33

70

16,09

27

18,00

51,43

ponoviti prvi dio

46

Muratović Najla

 

10

10

8,33

83

19,08

40

26,67

64,08

7

47

Mutapčić Elma

RS

8

9

7,50

 

0,00

 

0,00

15,50

ponoviti oba dijela

48

Neretljak Sakiba

 

9

11

9,17

37

8,51

28

18,67

45,34

ponoviti prvi dio

49

Nukić Elma

RS

8

12

10,00

75

17,24

47

31,33

66,57

7

50

Palić Lejla

RS

10

9

7,50

59

13,56

24

16,00

47,06

ponoviti prvi dio

51

Radmanović Lejla

 

8

11

9,17

32

7,36

10

6,67

31,19

ponoviti oba dijela

52

Rajković Magdalena

R-D

10

11

9,17

155

35,63

42

28,00

82,80

9

53

Relatić Deana

R

10

11

9,17

148

34,02

45

30,00

83,19

9

54

Selmanović Aldina

RS

5

12

10,00

65

14,94

33

22,00

51,94

ponoviti prvi dio

55

Sijerčić Nadža

RS

8

11

9,17

29

6,67

32

21,33

45,17

ponoviti prvi dio

56

Sijerčić Nejra

RS

8

11

9,17

58

13,33

32

21,33

51,83

ponoviti prvi dio

57

Smajić Bedrija

R

9

9

7,50

61

14,02

37

24,67

55,19

6

58

Smajić Lejla

V

 

2

1,67

2

0,46

12

8,00

10,13

ponoviti oba dijela

59

Sobo Azra

RS

10

8

6,67

58

13,33

36

24,00

54,00

6

60

Stupar Naida

R

8

5

4,17

 

0,00

 

0,00

12,17

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

61

Sulejmani Menil

R

9

11

9,17

6

1,38

22

14,67

34,21

ponoviti prvi dio

62

Šabić Alma

V

10

8

6,67

35

8,05

33

22,00

46,71

ponoviti prvi dio

63

Šegrt Ivona

 

9

10

8,33

29

6,67

27

18,00

42,00

ponoviti prvi dio

64

Šehić Merisa

R

9

10

8,33

66

15,17

32

21,33

53,84

6

65

Tambur Ana

R

8

12

10,00

 

0,00

43

28,67

46,67

ponoviti prvi dio

66

Tavra Andrea

R

8

11

9,17

122

28,05

39

26,00

71,21

7

67

Tutić Arijana

V

 

0

0,00

14

3,22

10

6,67

9,89

ponoviti oba dijela

68

Vatreš Medina

 

8

12

10,00

60

13,79

47

31,33

63,13

7

69

Zahiragić Naida

RS

10

11

9,17

120

27,59

37

24,67

71,42

7

70

Zeba Irnesa

R-D

 

4

3,33

27

6,21

 

0,00

9,54

ponoviti oba dijela

71

Zloušić Stjepana

R-D

10

12

10,00

125

28,74

35

23,33

72,07

7

72

Zuhrić Minela

?

 

 

 

10

2,30

 

0,00

2,30

ponoviti oba dijela

 

 

Napomena: Termin upisa ocjena i uvida u radove će biti naknadno oglašen.

 
Sociologija obrazovanja - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Lejla Hodžić   
Nedjelja, 13 Juli 2014
Rezultateispita iz Sociologije obrazovanje možete preuzeti ovdje.
 
Profesionalna orijentacija - zaključne ocjene Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Nedjelja, 13 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA                                                                                AK. 2013/2014. GOD.

NASTAVNIK: doc. dr. Amir Pušina                                                                                                  SARADNICA: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA REDOVNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

Red. br.

Prezime i ime studenat/studentice

Status

Aktivnosti na nastavi

(∑max 10)

Prijevod članka

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 100)

Zaključna ocjena

Datum

1.

Avdić Edisa

R(2)

5

20

9

17.5

23

74.5

7/8

05/07/14

2.

Fejzović Elma

R

10

18

6

22.5

17

73.5 + 4 = 77.5*

8/C

11/06/14

3.

Hadžihalilović Senida

R

8

18

9

-

-

-

-

-

4.

Hamulić Azra

R(2)

6

18

6

14.5

18

62.5

6/E

05/07/14

5.

Hodžić Amela

R

6

18

6

-

-

-

-

-

6.

Kavazović Hasena

R

8

19

10

18.5

25

80.5

8/C

05/07/14

7.

Livajušić Vendelin

R

6

20

5

17.5

20

68.5

7/D

05/07/14

8.

Porić Hidajet

R

7

18

6

22

24

77

8/C

11/06/14

9.

Porić Mevluda

R

10

20

10

28.5

26

94.5

10/A

11/06/14

10.

Skenderović Nevzeta

R

10

20

10

22.5

27

89.5

9/B

11/06/14

11.

Smajić Belma

R

8

18

9

26

22

83 + 5 = 88*

9/B

11/06/14

12.

Smajović Ilhana

R

7

18

7

17.5

19

68.5

7/D

11/06/14

13.

Srganović Sabrina

R

7

18

9

23

19

76

8/C

05/07/14

14.

Stanišić Svjetlana

R

8

18

9

24

23

82

8/C

05/07/14

15.

Suljić Indira

R(2)

5

20

6

-

-

-

-

-

16.

Tursanović Sedina

R(2)

5

20

8

-

-

-

-

-

17.

Vatreš Almina

R

8

18

10

26.5

26

88.5 + 10 = 98.5*

10/A

11/06/14

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

Skala

 

55 – 64  > 6/E

65 – 74  > 7/D

75 – 84  > 8/C

85 – 94  > 9/B

95 – 100  > 10/A

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA VANREDNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

 

 

Red. br.

 

Prezime i ime studenat/studentice

 

Status

Prijevod članka/

prikaz slučaja

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 90)

 

Ocjena

Datum

1.

Begić Hanka

V

18

8

15.5

5/F

ponoviti drugi dio u septembraskom ispitnom roku

2.

Botonjić Admirela

V

15

6

18.5

15

54.5

6/7

05/07/14

3.

Čajo Elma

V

20

10

23.5

28

81.5 + 5 = 86.5*

10/A

11/06/14

4.

Džinović Zumreta

V

20

10

22.5

25

77.5

9/B

05/07/14

5.

Fejzić Hajra

V

20

10

17.5

22

69.5

8/C

11/06/14

6.

Hreljić Lejla

V

17

8

17.5

17

59.5

7/D

05/07/14

7.

Kapo Lejla

V

0

0

-

-

-

-

-

8.

Mekić Adna

V

20

10

13.5

5/F

ponoviti oba dijela u septembarskom ispitnom roku

9.

Mušanović Dinela

V

18

8

25.5

25

76.5

9/B

05/07/14

10.

Subašić Murisa

V

0

0

16

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

11.

Šušnjara Marlena

V

18

8

22

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

12.

Tarakčija Amila

V

20

10

21.5

26

77.5

9/B

11/06/14

13.

Vatreš Merima

V

0

0

-

-

-

-

-

                     

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

 

 

 

Skala

 

50 – 55  > 6/E

56 – 64  > 7/D

65 – 74  > 8/C

75 – 84  > 9/B

85 – 90  > 10/A

 

 

Iz Odsjeka

 
Profesionalna orijentacija - rezultati ispita održanog 12. 07. 2014. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Nedjelja, 13 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

Odgovorni nastavnik: doc. dr. Amir Pušina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014. god.

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

ZOT (Σ30)

ESEJ (Σ30)

1.

Avdić Edisa

ranije položen

23

2.

Begić Hanka

ranije položen

5/F

3.

Botonjić Admirela

18.5

15

4.

Džinović Zumreta

ranije položen

25

5.

Hamulić Azra

14.5

18

6.

Hreljić Lejla

17.5

17

7.

Kavazović Hasena

18.5

25

8.

Livajušić Vendelin

ranije položen

20

9.

Mekić Adna

13.5

5/F

10.

Mušanović Dinela

25.5

25

11.

Srganović Sabrina

ranije položen

19

12.

Stanišić Svjetlana

ranije položen

23

13.

Subašić Murisa

16

5/F

14.

Šušnjara Marlena

22

5/F

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u ponedjeljak, 14. 07. 2014. u terminu od 10 do 12h, soba 101/II.

Upis ocjena održat će se u istom terminu.

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 272

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija