Ispiti


Metodika nastavnog rada - rezultati predroka od 07.01.2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Sandra Bjelan   
Utorak, 19 Januar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

 

REZULTATI DRUGE PROVJERE ZNANJA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 07.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 30)

1.

2125

25

2.

2124

24

3.

B.A.

22

4.

2123

21

5.

2166

21

6.

Š.A.

21

7.

2306

20

8.

2127

20

9.

K.A.

20

10.

2207

20

11.

2194

20

12.

2203

19,5

13.

2196

19

14.

2133

18

15.

2195

18

16.

2289

17

17.

2197

16

18.

H.S.

16

19.

2181

15,5

20.

T.A.

15

21.

I.S.

12

22.

2160

7,5

23.

2206

6,5

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

           

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

 

 

                 Sarajevo, 18.01.2016.                                                              Iz Odsjeka  

 
Rezultati nakon ponovljenog polusemestralnog ispita iz Pedagoske statistike 1 Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 17 Decembar 2015

Index

PolS

PolT (Max 20)

46479

13

10,40

46455

24

19,20

45443

3

2,40

46474

7

5,60

44950

24

19,20

46200

23

18,40

46337

0

0,00

43903

0

0,00

45458

3

2,40

46210

0

0,00

46196

17

11,33

46307

17

13,60

64240

22

17,60

46293

21

14,00

43557

17

13,60

46206

17

13,60

45426

12

9,60

46454

10

6,67

46203

25

16,67

46202

25

16,67

46295

5

4,00

46338

30

20,00

46456

10

8,00

46242

21

16,80

44513

18

14,40

46298

20

16,00

45723

20

13,33

46192

13

10,40

45803

15

12,00

46201

17

11,33

45745

17

13,60

46195

2

1,60

46294

7

5,60

46475

10

8,00

46194

12

8,00

46191

17

13,60

44392

10

8,00

46215

17

11,33

44869

17

11,33

42552

17

13,60

46198

17

11,33

46209

28

18,67

46333

15

12,00

46310

18

12,00

46320

10

8,00

44505

7

5,60

46211

20

16,00

46197

28

18,67

46449

18

14,40

46208

23

18,40

39592

0

0,00

46321

7

5,60

46478

15

10,00

46332

10

6,67

45425

0

0,00

44954

25

16,67

46322

0

0,00

46193

20

16,00

43572

7

5,60

46334

9

7,20

46311

17

11,33

45755

5

4,00

46296

20

16,00

46189

21

16,80

44664

17

13,60

 

 

0,00

44976

12

9,60

41950

0

0,00

46382

20

16,00

45442

23

18,40

44712

0

0,00

42482

0

0,00

41728

10

8,00

44155

7

5,60

43018

0

0,00

Opširnije...
 
Uvod u pedagogiju 1 - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: I godina
Lejla Hodžić   
Nedjelja, 13 Decembar 2015

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI ISPITA IZ UVODA U PEDAGOGIJU 1 (03.12.2015.)

 

RB

Index

Bodovi

min 22 – max 40

1.       

46824

35,5

2.       

47238

32,5

3.       

46829

31,5

4.       

47606

31

5.       

46848

29,5

6.       

45019

29,5

7.       

46823

29

8.       

46831

29

9.       

46825

29

10.   

47250

28,5

11.   

44351

28

12.   

47223

27,5

13.   

47239

27,5

14.   

47066

27

15.   

J.M.

26,5

16.   

47045

26,5

17.   

46832

26

18.   

47031

25,5

19.   

46826

25,5

20.   

46828

25,5

21.   

46870

25

22.   

47228

25

23.   

47240

24,5

24.   

46833

24,5

25.   

46845

24

26.   

46844

23,5

27.   

46876

22,5

28.   

47172

22,5

29.   

46840

22

30.   

46866

22

31.   

46822

20,5-uvjetno

32.   

46863

20

33.   

47304

19

34.   

47038

18,5

35.   

46865

17,5

36.   

46827

17

37.   

47299

17

38.   

46846

17

39.   

47326

16

40.   

46837

15,5

41.   

46872

14,5

42.   

46836

14

43.   

46784

13,5

44.   

46875

12,5

45.   

47226

12

46.   

B.V.

11

47.   

48643

10,5

48.   

47251

8,5

49.   

46847

8

50.   

47227

6,5

51.   

48684

6,5

52.   

O.A.

6,5

53.   

46867

5

54.   

47324

4,5

55.   

46835

3,5

56.   

47081

2,5

57.   

46868

2

58.   

46841

2

59.   

46842

2

60.   

46760

1,5

61.   

46761

1,5

62.   

47294

1

63.   

47323

1

64.   

46764

0,5

 

Iz Odsjeka

Sarajevo, 12.12.2015.

 
Osnove andragogije - rezultati polusemestralno ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Amina Isanović   
Četvrtak, 10 Decembar 2015

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGOJU

KOLEGIJ: OSNOVE ANDRAGOGIJE

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA RAĐENOG 26. 11. 2015. GOD.

 

 

Red. br.

Broj indexa

Status

Br. bodova (max100; min55)

1.

45438/2013

R

100

2.

45155/2013

R

96

3.

45423/2013

R

94

4.

45464/2013

R SF

91

5.

45805

V

90

6.

45437/2013

R

89

7.

45432/2013

R

86

8.

45728

V

85

9.

45417/2013

R SF

82

10.

45733

R SF

81

11.

45421/2013

R

80

12.

45752/2013

R SF

79

13.

45413

?

75

14.

44664

R

74

15.

44952/2012

R SF

73

16.

43229

R

72

17.

45430

R

71

18.

45459/2013

R SF

70

19.

44964/2012

V

68

20.

45440/2013

R

68

21.

45444/2013

R

67

22.

45442/2013

R

65

23.

45829

V

64

24.

43627/2011

V

63

25.

45439/2013

R

63

26.

42481

R

62

27.

43218

V

62

28.

45446/2013

R

61

29.

45456/2013

R SF

59

30.

44695/2012

V

58

31.

45427/2013

R

58

32.

45415

R

55

33.

44514/2012

R

55

34.

45422/2013

R

53

35.

45454

R SF

51

36.

45419/2013

R

49

37.

44522

R

49

38.

45433

R

47

39.

45729/2013

R SF

45

40.

44507/2012

R

45

41.

44506/2012

R

44

42.

45445/2013

R

43

43.

43820/2011

V

41

44.

45412/2013

?

40

45.

44662/2012

V

36

46.

44520/2012

R

36

47.

44517/2012

R

 

 

 

 

 

 

Nije ispunjen obavezni minimum

48.

42482

V

49.

38304/2003

V

50.

44993/2012

V

51.

41950

V

52.

42552/2009

R

53.

42635

R SF

54.

42618/09

V

55.

43028

R

56.

42622/09

V

57.

44499

R

58.

45732/2013

R SF

59.

44949/2012

V

60.

42566

V

61.

43320/10

V

62.

45727/2013

R SF

 

Uvid u radove moguće je obaviti u redovnom terminu konsultacija, u ponedjeljak, 14. 12. 2015. god. u terminu od 12 do 14h, soba 101/II.

 

Iz Odsjeka

 
Sociologija odgoja - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Lejla Hodžić   
Utorak, 08 Decembar 2015

style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ SOCIOLOGIJE ODGOJA (02.12.2015.)

 

RB

Index

Bodovi

Min 18 - Max 35

1.       

45423

25,5

2.       

44711

24,5

3.       

45805

20,5

4.       

45438

20,5

5.       

45728

20

6.       

45752

19,5

7.       

45437

19,5

8.       

45459

19,5

9.       

45432

19,5

10.   

45829

19

11.   

45413

17,5 – uvjetno

12.   

45417

17 – uvjetno

13.   

45155

16,5

14.   

45422

16

15.   

45444

16

16.   

45442

15,5

17.   

45456

15,5

18.   

44964

14,5

19.   

45415

14,5

20.   

43229

14,5

21.   

44520

14,5

22.   

45440

14,5

23.   

44507

14

24.   

45733

14

25.   

45446

14

26.   

44935

14

27.   

45454

12,5

28.   

45445

12

29.   

45419

12

30.   

44519

11,5

31.   

43818

11

32.   

45464

10,5

33.   

45439

10

34.   

44952

10

35.   

43627

9,5

36.   

43820

9,5

37.   

44522

9

38.   

44473

8,5

39.   

45430

8,5

40.   

44993

8,5

41.   

45433

8

42.   

45427

8

43.   

44517

8

44.   

44524

7,5

45.   

45729

7

46.   

44499

6

47.   

38304

6

48.   

44664

6

49.   

45727

6

50.   

44695

5,5

51.   

45732

5,5

52.   

Đ.S.

5

53.   

44514

2

54.   

44662

2

 

Iz Odsjeka

Sarajevo, 08.12.2015.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 436

RSS distribucija