Ispiti


VREDNOVANJE O-O RADA: Pregled ukupnog postignuća Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Petak, 27 Januar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

PREGLED POSTIGNUĆA REDOVNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

AKTIV.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT + online forma

(Ʃmax 10)

ISTRAŽ. RAD + prez

(Σmax 25)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2489

10

28

19

-

10

22

89

9/B

23/01/17

2.

2504

10

26,5

19

-

10

21

88,5

9/B

23/01/17

3.

2526

10

26

20

-

10

21

87

9/B

23/01/17

4.

2513

9

21,5

16

-

10

22

78,5

8/C

23/01/17

5.

2440

9

20

20

-

10

16

75

7/D

23/01/17

6.

2488

9

 

44

6

16

75

7/D

23/01/17

7.

2533

9

 

39

5

21

74

7/D

23/01/17

8.

2528

9

16,5

19

-

10

16

70,5

7/D

23/01/17

9.

2476

9

 

29

7

22

67

7/D

23/01/17

10.

2366

9

 

37

8

13

67

7/D

23/01/17

11.

2486

9

 

28,5

8

21

66,5

7/D

23/01/17

12.

2368

9

19

14,5

-

8

13

63,5

6/E

23/01/17

13.

2501

9

 

28

6

16

59

6/E

23/01/17

14.

2446

9

18,5

13

-

10

13

-

-

-

15.

2367

9

18,5

12,5

-

10

13

-

-

-

16.

2514

9

17,5

6,5

-

6

13

-

-

-

17.

2427

9

 

20,5

10

13

-

-

-

18.

2566

0

11

-

-

10

13

-

-

-

19.

2510

9

10,5

-

-

10

13

-

-

-

20.

2496

9

 

21

6

13

-

-

-

21.

2484

10

 

25

7

16

-

-

-

22.

2524

9

 

17

6

22

-

-

-

23.

2522

9

 

15,5

10

21

-

-

-

24.

2508

9

 

14

8

13

-

-

-

25.

2497

9

 

21

10

13

-

-

-

26.

2515

5

 

9

10

22

-

-

-

27.

2157

0

 

-

7

15

-

-

-

 

 

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

KRITERIJI VREDNOVANJA VANREDNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

KONSULT.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT/ dodatni zad

(Ʃmax 15)

ESEJ

(Σmax 20)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2453

10

27

18

 

15

-

-

-

-

2.

2388

10

16,5

12

 

15

16

-

-

-

3.

2385

10

 

26

15

15

-

-

-

4.

2454

3

11,5

-

-

-

-

-

-

-

5.

2433

8

 

18

0

11

-

-

-

 

Prof. dr. Mirjana Mavrak

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
VREDNOVANJE O-O RADA: Rezultati istraživačkih radova i eseja Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Petak, 27 Januar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

 

REZULTATI PROCJENE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA I EKSPOZEA

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BODOVI PO SEGMENTIMA

UKUPNO

[Σmax 25]

 

 

2522

2526

2504

2486

2533

Struktura

3/4

 

 

 

21

Metodološki dio

2/4

Analiza i interpretacija rezultata

3/4

Zaključci

4/4

Stil pisanja

5/5

Prezentacija

4/4

 

 

2501

2528

2488

2484

2440

Struktura

3/4

 

 

 

16

Metodološki dio

1/4

Analiza i interpretacija rezultata

3/4

Zaključci

2/4

Stil pisanja

4/5

Prezentacija

3/4

 

 

 

2368

2366

2446

2367

Struktura

2/4

 

 

13

Metodološki dio

1/4

Analiza i interpretacija rezultata

2/4

Zaključci

1/4

Stil pisanja

3/5

Prezentacija

4/4

 

 

2489

2513

2515

2476

2524

Struktura

3/4

 

 

 

22

Metodološki dio

3/4

Analiza i interpretacija rezultata

4/4

Zaključci

4/4

Stil pisanja

4/5

Prezentacija

4/4

 

 

2496

2427

2514

2508

2497

Struktura

2/4

 

 

 

 

13

Metodološki dio

0/4

Analiza i interpretacija rezultata

2/4

Zaključci

1/4

Stil pisanja

2/5

Prezentacija

4/4

 

 

REZULTATI VREDNOVANJA ESEJA

(vanredni studenti i studenti koji su naknadno upisani)

 

Red. br.

Br. indexa

Br. bodova po segmentima vrednovanja

Ukupno

[Σmax 20]

 

1.

 

2388

Struktura

4

 

16

Kompetencija

4

Jasnoća

4

Poticajnost

4

 

2.

 

2157

Struktura

3

 

 

15

Kompetencija

5

Jasnoća

3

Poticajnost

4

 

3.

 

2385

Struktura

4

 

15

Kompetencija

5

Jasnoća

3

Poticajnost

3

 

4.

 

2433

Struktura

3

 

 

11

Kompetencija

3

Jasnoća

3

Poticajnost

2

 

 
OSNOVE ANDRAGOGIJE - Rezultati ispita rađenog 24. 01. 2017. god. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Amina Isanović   
etvrtak, 26 Januar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: OSNOVNE ANDRAGOGIJE

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 24. 01. 2017. GOD.

 

Završni ispit

 

 

RED.

BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA (Σmax 100; Σmin 55)

1.

46478

87

2.

46203

82

3.

46197

77

4.

46202

75

5.

45723

65

6.

46209

62,5

7.

43218

59,5

8.

46201

58

9.

46293

57,5

10.

46195

52,5

11.

45431

47,5

12.

40888

41,5

13.

46198

40

14.

46382

39,5

15.

46475

39,5

16.

46189

39,5

17.

46333

37,5

18.

44869

27,5

19.

46307

26

20.

46196

23

21.

46456

21,5

22.

46311

21,5

 

 

 

 

Pojmovnik

 

 

RED.

BR.

 

BR. INDEXA

POJMOVNIK (Σmax 100; Σmin 55)

ZAVRŠNI ISPIT (Σmax 100; Σmin 55)

1.

44519

45

-

2.

42635

40

-

3.

44318

22

-

4.

46320

19

-

5.

44499

0

-

 

 

Konsultacije sa prof. dr. Mavrak u vezi sa postignućem na ispitu i analiza radova obavit će se u ponedjeljak, 30. 01. 2017. god. u 12:30h, u sali 98.  

Pregled ukupnog postignuća studenata bit će oglašen naknadno. Zaključivanje i upis ocjena bit će organizovani nakon februarskog ispitnog termina.

Iz Odsjeka

 
VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA - rezultati ispita rađenog 23. 01. 2017. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Srijeda, 25 Januar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 23. 01. 2017.

 

 

Završni ispit

 

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

STATUS

BR. BODOVA

(Ʃmax 25;

Ʃmin 15)

1.

2526/2016

R

20

2.

2440/2016

R

20

3.

2504/2016

R

19

4.

2528/2016

R SF

19

5.

2489

R

19

6.

2453/2016

V

18

7.

2513/2016

R

16

8.

2368

R

14,5 (uslovno)

9.

2367/2014

R

13

10.

2446

R

12,5

11.

2388

V

12

12.

2514/2016

R SF

6,5

 

 

 

Integralni ispit

 

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

STATUS

BR. BODOVA

(Ʃmax 55;

Ʃmin 28)

1.

2488/2016

R SF

44

2.

2533/2016

R SF

39

3.

2366/2016

R

37

4.

2476

R SF

29

5.

2486

R SF

28,5

6.

2501

R

28

7.

2385

V

26

8.

2484/2016

R SF

25

9.

2496

R SF

21

10.

2497

R

21

11.

2427

R

20,5

12.

2433/2016

V

18

13.

2524/2016

R SF

17

14.

2522

R SF

15,5

15.

2508

R

14

16.

2515

R

9

 

 

 

Dodatni zadatak za vanredne studente

 

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

STATUS

BR. BODOVA

(Ʃmax 15)

1.

2453/2016

V

15

2.

2433/2016

V

0

 

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u subotu, 28. 01. 2017. god., u periodu od 8 do 10:30h. Pregled ukupnog postignuća bit će oglašen naknadno. Zaključivanje i upis ocjena obavit će se nakon februarskog ispitnog termina.

 

Iz Odsjeka 

 
UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA - rezultati ispita rađenog 23. 01. 2017. Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Utorak, 24 Januar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 23. 01. 2017.

 

ZOT-a

 

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 30; Σmin 16.5)

1.

46450

18

2.

46295

17,5

3.

47172

15 (uslovno)

4.

47239

14,5

5.

44505

14

6.

47303

13

7.

47326

12,5

8.

 

12

9.

44155

11,5

10.

43903

11

11.

45755

10,5

12.

46863

10

13.

46242

9,5

14.

46192

9,5

15.

46333

9,5

16.

45827

9

17.

47223

9

18.

47251

8

19.

46191

7,5

20.

47031

7

21.

46334

6,5

22.

46215

6,5

23.

47226

6,5

24.

46472

5,5

25.

46846

5

26.

46219

3

27.

46868

2

28.

46210

1,5

29.

47299

1

 

 

ZOT-b

 

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 30; Σmin 16)

1.

46831

24,5

2.

46824

24

3.

46823

24

4.

46828

22,5

5.

46845

21,5

6.

46844

21

7.

46848

21

8.

44950

20

9.

46479

19,5

10.

46208

19,5

11.

46829

19

12.

46825

18,5

13.

46834

18

14.

46872

18

15.

46833

17,5

16.

47304

17,5

17.

46295

17

18.

46827

16,5

19.

46832

16,5

20.

45019

16

21.

47172

16

22.

47228

14,5

23.

47038

11,5

24.

46870

11

25.

42552

10

26.

46866

9,5

27.

47250

7

28.

46474

6

29.

46876

6

30.

46450

6

 

Uvid u rad moguće je obaviti u subotu, 28. 01. 2017. god., u terminu od 8 do 10.30h.

Prikaz ukupnog postignuća studenata bit će naknadno oglašen. Sumiranje i upis ocjena bit će organizovani nakon februarskog ispitnog termina.

 

Prof. dr. Amir Pušina

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 538

RSS distribucija