Ispiti


Didaktika 2 - rezultati od 02.07.2015. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Sandra Bjelan   
Petak, 03 Juli 2015

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

IZ NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 2

(OD 02.07.2015.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40; min. 20)

1.

43826

22

2.

43408

22

3.

43821

21

 

 

REZULTATI POPRAVNOG INTEGRALNOG ISPITA

IZ NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 2

(OD 02.07.2015.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 70; min. 35)

1.

44682

55

2.

44502

47,5

3.

43266

45,5

4.

44956

35


 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Zaključne ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća u radu studenata tokom semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organiziran

u srijedu, 08.07.2015. u 09,00 (soba 103/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u navedenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla okončati na vrijeme.

 

 

                                                                      prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                 Sarajevo, 03.07.2015.                                                              

 
Specijalna pedagogija 2 - konačne ocjene Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Erna Ćatović   
Petak, 26 Juni 2015

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Akademska 2014/15.godina

 

EVIDENCIJA POSTIGNUĆA STUDENATA NA

NASTAVNOM PREDMETU SPECIJALNA PEDAGOGIJA 2

 

 

 

R.br

Broj indexa

Konačna ocjena

1

44967

10

2

44687

10

3

44515

10

4

43797

10

5

44956

9

6

44500

9

7

44710

9

8

44936

9

9

44503

9

10

44709

9

11

44519

9

12

44502

8

13

44509

8

14

44518

8

15

43806

8

16

44076

8

17

44510

7

18

43826

7

19

44964

7

20

43266

7

21

41385

7

 

Iz Odsjeka

 

Sarajevo, 26.06.2015.

 
Pedagoška psihologija 4 - ukupno postignuće studenata Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Merima Zukić   
Petak, 19 Juni 2015

Br.indexa

Prisustvo trn (Max 6)

Aktivnost (max 4)

Prez (Max 10)

Pol.transformirani (Max 40)

Završni trn (Max 40)

Total

Ocjena/napomena

1958/2014

5,45

4

10

32,8

33,42

85,67

9

2048/2014

0,00

0

10

27,6

26,84

64,44

7

2053/2014

0,00

0

 

0

0,00

0,00

 

1954/2014

4,36

4

10

9,6

26,33

54,29

6

1907/2014

2,73

4

10

34,8

32,41

83,93

9

1994/2014

6,00

4

10

33,6

22,78

76,38

8

1966/2014

5,45

4

10

34

33,42

86,87

9

2057/2014

0,00

0

10

6

21,27

37,27

ponoviti prvi dio

2031/2014

3,27

0

 

0

24,81

28,08

ponoviti prvi dio

1908/2014

6,00

4

10

35,2

37,97

93,17

10

1898/2014

6,00

4

 

16

23,80

49,80

ponoviti prvi dio

1955/2014

5,45

4

10

30

23,29

72,75

7

2055/2014

0,00

0

10

28,8

27,34

66,14

7

1862/2014

6,00

4

10

34,8

38,48

93,28

10

1918/2014

4,91

4

 

30,8

33,42

73,13

8

1861/2014

4,91

4

10

31,6

34,43

84,94

9

1990/2014

4,91

4

10

28

28,86

75,77

8

1906/2014

4,36

4

10

16

24,81

59,17

6

1953/2014

6,00

4

10

31,6

33,42

85,02

9

1863/2014

4,36

4

 

24,8

30,38

63,54

7

1860/2014

6,00

4

10

31,6

34,43

86,03

9

1952/2014

5,45

4

10

37,6

35,95

93,00

10

1886/2014

6,00

4

 

0

21,27

31,27

ponoviti prvi dio

Opširnije...
 
Pedagoška psihologija 2 - ukupno postignuće studenata Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Petak, 19 Juni 2015

Broj indexa

Prisustvo trn (Max 6)

Aktivnost (Max4)

Prezentacija

Polusemestralni transformirani (max 40)

Završni transf. (Max 40)

Total

Ocjena/napomena

45438

5,04

4

10

30,48

23,33

72,85

8

45419

4,56

4

10

11,43

15,00

44,99

ponoviti prvi dio

44946

3,12

1

4

14,29

0,00

22,41

ponoviti oba dijela

44950

3,36

2

8

0,00

31,67

45,03

ponoviti prvi dio

45458

4,32

2

9

4,76

0,00

20,08

ponoviti oba dijela

45445

4,32

3

9

9,52

0,00

25,84

ponoviti oba dijela

43627

0

0

 

15,24

28,33

43,57

ponoviti prvi dio

45430

6

4

10

11,43

23,33

54,76

6

?

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45426

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45440

6

4

10

17,14

23,33

60,48

6

43228

0

0

 

0,00

26,67

26,67

ponoviti oba dijela

45444

5,52

4

9

19,05

26,67

64,23

7

45437

5,76

4

10

9,52

20,00

49,28

ponoviti prvi dio

45728

6

3

10

0,00

31,67

50,67

ponoviti prvi dio

?

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45805

6

2

10

0,00

0,00

18,00

ponoviti oba dijela

45415

4,56

4

10

24,76

26,67

69,99

7

44513

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45420

4,08

3

9

0,00

0,00

16,08

ponoviti oba dijela

45155

2,64

0

10

7,62

0,00

20,26

ponoviti oba dijela

45723

5,52

3

9

5,71

11,67

34,90

ponoviti prvi dio

 

0

0

8

2,86

0,00

10,86

ponoviti oba dijela

45431

3,6

4

9

0,00

0,00

16,60

ponoviti oba dijela

45494

5,28

4

10

14,29

21,67

55,23

6

45423

5,28

4

10

20,00

16,67

55,95

6

45493

5

1

10

19,05

21,67

56,71

6

45745

3,36

4

8

0,00

20,00

35,36

ponoviti prvi dio

45733

6

4

10

14,29

23,33

57,62

6

45732

5,52

3

9

11,43

8,33

37,28

ponoviti drugi dio

45464

5,04

4

10

14,29

21,67

54,99

6

?

0,48

0

 

0,00

0,00

0,48

ponoviti oba dijela

41728

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

44392

1,44

2

4

0,00

0,00

7,44

ponoviti oba dijela

44505

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45422

5,04

4

9

8,57

16,67

43,28

ponoviti prvi dio

45427

4,32

3

10

13,33

20,00

50,65

ponoviti prvi dio

44695

0

0

 

20,95

26,67

47,62

ponoviti prvi dio

45421

3,84

6

10

26,67

20,00

66,51

7

45425

2,4

0

 

0,00

0,00

2,40

ponoviti oba dijela

45456

5,76

4

10

11,43

18,33

49,52

ponoviti prvi dio

 

0

0

8

0,00

0,00

8,00

ponoviti oba dijela

?

4,56

0

 

0,00

0,00

4,56

ponoviti oba dijels

45413

4,32

4

10

17,14

20,00

55,46

6

45432

5,52

4

9

19,05

31,67

69,23

7

45459

6

4

10

19,05

26,67

65,71

7

45727

5,76

3

8

20,00

20,00

56,76

6

45729

5,76

4

8

19,05

18,33

55,14

6

45446

4,08

4

10

15,24

21,67

54,98

6

45454

4,56

3

10

9,52

21,67

48,75

ponoviti prvi dio

45827

5,04

4

10

2,86

0,00

21,90

ponoviti oba dijela

45829

6

2

10

21,90

20,00

59,90

6

45439

4,56

4

9

7,62

20,00

45,18

ponoviti prvi dio

45442

5,04

3

9

17,14

21,67

55,85

6

45433

6

4

10

15,24

25,00

60,24

6

44712

1,68

2

 

0,00

0,00

3,68

ponoviti oba dijela

45447

0

0

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

45752

5,52

4

10

20,95

23,33

63,81

7

45417

5,04

4

10

12,38

21,67

53,09

6

45412

5,76

3

10

9,52

21,67

49,95

ponoviti prvi dio

43838

1,68

3

4

0,00

0,00

8,68

ponoviti oba dijela

 

0

 

5

0,00

0,00

5,00

ponoviti oba dijela

42552

3,84

2

 

3,81

16,67

26,32

ponoviti oba dijela

 

0,72

0

10

 

0,00

10,72

ponoviti oba dijela

Opširnije...
 
Opća psihologija 2 - ukupno postignuće nakon završnog ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: I godina
Merima Zukić   
Petak, 19 Juni 2015

Br.indexa

Prez

(max10)

Prisustvo (max 6)

Aktivnost (max 4)

Polusemestralni transformirani (Max 40)

Završni trans. (Max 40)

Total

Ocjena/napomena

46479/2014

8

4,43

2

7,13

21,48

43,04

ponoviti prvi dio

46455/2014

 

5,08

2

 

0,00

7,08

ponoviti oba dijela

46474/2014

8

4,43

4

1,15

22,96

40,55

ponoviti prvi dio

46200/2014

10

4,70

0

 

17,04

31,73

ponoviti prvi dio

46337/2014

9

5,48

4

6,44

24,07

48,99

ponoviti prvi dio

46219/2014

8

4,43

0

 

5,93

18,36

ponoviti oba dijela

46200/2014

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

46302/2014

 

2,61

2

 

0,00

4,61

 

46210/2014

10

3,65

2

 

0,00

15,65

ponoviti oba dijela

46448/2014

 

1,57

2

 

0,00

3,57

ponoviti oba dijela

46307/2014

 

2,87

2

7,59

23,70

36,16

ponoviti prvi dio

46293/2014

8

3,39

4

18,85

32,59

66,83

7

46206/2014

8

4,96

0

13,79

30,37

57,12

6

45455/2013

10

2,09

2

8,51

24,44

47,04

ponoviti prvi dio

46451/2014

 

0,00

 

5,98

0,00

5,98

ponoviti oba dijela

46454/2014

9

2,87

0

 

0,00

11,87

ponoviti oba dijela

46472/2014

 

6,46

2

 

0,00

8,46

ponoviti oba dijela

46203/2014

9

5,48

2

26,67

40,00

83,14

9

46202/2014

8

5,48

4

25,29

38,52

81,28

8

46218/2014

9

4,96

4

 

0,00

17,96

ponoviti oba dijela

46295/2014

8

3,91

2

2,76

12,59

29,26

ponoviti oba dijela

46338/2014

9

4,17

2

 

36,30

51,47

ponoviti prvi dio

46456/2014

10

5,74

4

19,31

37,41

76,46

8

46242/2014

8

4,70

4

5,52

9,63

31,84

ponoviti oba dijela

 

 

4,96

2

11,95

0,00

18,91

ponoviti oba dijela

46292/2014

 

3,39

4

 

0,00

7,39

ponoviti oba dijela

46298/2014

 

5,74

0

 

17,78

 

ponoviti oba dijela

46571/2014

10

0,00

 

7,82

32,22

50,04

ponoviti prvi dio

46192/2014

8

5,74

4

12,18

18,52

48,44

ponoviti prvi dio

45803/2013

10

4,70

4

7,36

15,56

41,61

ponoviti prvi dio

46201/2014

9

5,22

2

29,43

35,93

81,57

8

46195/2014

10

5,48

4

10,57

35,93

65,98

7

46294/2014

10

5,48

4

7,36

31,11

57,95

6

46475/2014

10

5,22

4

13,56

0,00

32,78

ponoviti drugi dio

46194/2014

9

5,48

4

2,99

24,07

45,54

ponoviti prvi dio

46191/2014

 

5,48

4

1,38

29,63

40,49

ponoviti prvi dio

46215/2014

8

5,22

4

 

0,00

17,22

ponoviti oba dijela

44869/2012

8

5,48

4

21,15

25,19

63,81

7

46198/2014

8

5,48

4

19,77

34,81

72,06

7

46209/2014

8

4,96

4

11,26

21,85

50,07

ponoviti prvi dio

46333/2014

 

5,74

2

6,67

22,59

37,00

ponoviti prvi dio

46310/2014

8

4,96

0

27,59

32,96

73,51

8

46320/2014

8

5,48

4

1,84

28,52

47,84

ponoviti prvi dio

46211/2014

8

5,48

4

9,89

31,48

58,84

6

46197/2014

9

5,22

4

29,66

40,00

87,87

9

46449/2014

10

5,22

2

11,95

20,00

49,17

ponoviti prvi dio

46208/2014

9

4,96

4

11,26

21,48

50,70

ponoviti prvi dio

46321/2014

10

5,22

4

10,34

27,41

56,97

6

46478/2014

 

5,22

0

19,08

0,00

24,30

ponoviti oba dijela

46332/2014

9

4,43

2

 

0,00

15,43

ponoviti oba dijela

46450/2014

10

1,57

4

8,97

26,67

51,20

ponoviti prvi dio

46322/2014

8

0,00

0

6,67

22,96

37,63

ponoviti prvi dio

46190/2014

9

3,13

2

 

7,41

21,54

ponoviti prvi dio

46453/2014

9

3,13

0

 

0,00

12,13

ponoviti oba dijela

46193/2014

8

0,00

0

1,15

12,96

22,11

ponoviti prvi dio

46334/2014

10

2,87

4

8,28

30,00

55,15

6

46311/2014

8

3,13

4

6,90

18,52

40,55

ponoviti prvi dio

46296/2014

8

5,48

4

13,56

31,11

62,15

6

46207/2014

10

3,13

2

 

0,00

15,13

ponoviti oba dijela

46189/2014

8

5,48

4

6,44

30,37

54,29

6

46382/2014

 

5,54

4

2,99

20,74

33,27

ponoviti prvi dio

46552/2014

 

1,57

0

 

0,00

1,57

ponoviti prvi dio

46212/2014

8

4,43

2

 

0,00

14,43

ponoviti oba dijela

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 385

RSS distribucija