Naslovna arrow Ispiti

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Ispiti


Konačne ocjene oz kolegija Pedagoška psihologjia 4 Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Merima Zukić   
Utorak, 15 Juli 2014

 

 

 

               

 

BR.

Prezime i ime

St

Prez

Pr/aktT

PolT (max 40)

ZavT  (max 40)

Total

Ocjena/napomena

1

Avdić Edisa

R

10

3

26

35,95

74,95

8

2

Begic Hanka

V

 

10

16,4

17,22

43,62

 

3

Botonjić Admirela

V

 

10

26

34,43

70,43

7

4

Čajo Elma

V

10

10

28,4

32,91

81,31

8

5

Džinović Zumreta

V

10

10

33,6

33,92

87,52

9

6

Fejzić Hajra

V

10

10

26

31,90

77,90

8

7

Fejzović Elma

R

10

10

31,2

35,95

87,15

9

8

Furulja Lejla

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

9

Hadžihalilović Senida

R

10

10

19,2

31,90

71,1

7

10

Hamulić Azra

R

10

9

13,6

27,85

60,45

6

11

Hožić Amela

R

10

8

20,4

19,24

57,64

6

12

Hreljić Lejla

V

10

10

24,8

27,85

72,65

7

13

Kavazović Hasena

R

10

6

23,6

16,20

55,8

6

14

Livajušić Vendelin

R

10

9

35,2

37,97

92,17

10

15

Mekić Adna

V

10

10

13,6

26,33

59,93

6

16

Memić Adela

V

 

0

31,6

32,41

64,01

7

17

Mušanović Dinela

V

9

10

31,6

34,43

85,03

9

18

Porić Hidajet

R

10

8

34,8

33,42

86,22

9

19

Porić Mevluda

R

10

10

35,6

34,43

90,03

9

20

Skenderović Nevzeta

R

10

10

34

38,99

92,99

10

21

Smajić Belma

R

10

10

32,4

36,46

88,86

9

22

Smajović Ilhana

R

10

10

25,6

32,91

78,51

8

23

Srganović Sabrina

R

10

10

30,8

35,95

86,75

9

24

Stanišić Svjetlana

R

10

8

36,4

38,48

92,88

10

25

Suljić Indira

R

10

7

25,6

26,84

69,44

7

26

Šušnjara Marlena

V

9

10

21,6

31,39

71,99

7

27

Tarakčija Amila

V

 

10

25,2

33,92

69,12

7

28

Tursmanović Sedina

R

10

7

24,4

23,29

64,69

7

29

Valjevac Adna

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

30

Vatreš Almina

R

10

8

27,2

34,94

80,14

8

 

 
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita i obavještenje Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

ZOT-a

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-a (Ʃ30b)

1.

Vrabac Zijada

R

23.5

2.

Halilović Mirela

R

21

3.

Begić Aida

R SF (O)

19.5

4.

Trebinjac Arnela

R

15

5.

Halkić Alma

R SF – dvopredm.

 

14.5

6.

Čiča Dajana

R SF

13.5

7.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

13.5

8.

Mehić Adem

R (O)

13.5

9.

Nuhanović Edisa

? (O)

13.5

10.

Tiro Ajlana

V

13.5

11.

Kerla Azra

R

7.5

12.

Hodžić Amina

V (O)

6

13.

Hrgović Ivana

?

3

14.

Parić Arijana

R (O)

0

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

 

ZOT-b

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-b

(Ʃ20b)

Položen ispit iz UPI

1.

Čepalo Mirsad

R SF (O)

14

DA

2.

Halkić Alma

?

13

NE

3.

Huskić Amela

R

13

DA

4.

Plećan Irma

V (O)

13

NE

5.

Ćatić Marizela

R SF

11

NE

6.

Garibović Aldijana

R

11

DA

7.

Jakić Bernarda

R

11

DA

8.

Hodžić Hana

R SF (O)

10

NE

9.

Muminović Amra

R SF

10

NE

10.

Rahmanović Merima

?

10

DA

11.

Trebinjac Arnela

R

10

NE

12.

Tursunović Muamera

?

10

NE

13.

Čehajić Delila

R

9

DA

14.

Jurkić Ivana

V

9

NE

15.

Kovačević Fatima

R

9

NE

16.

Muminović Amira

V (O)

9

NE

17.

Vrabac Zijada

R

9

DA

18.

Bajrić Amina

R

pet (5)

 

19.

Begić Aida

R SF (O)

pet (5)

 

20.

Čiča Dajana

R SF

pet (5)

 

21.

Fazlić Senaida

V (O)

pet (5)

 

22.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

pet (5)

 

23.

Halilović Medina

R SF (O)

pet (5)

 

24.

Halilović Mirela

R

pet (5)

 

25.

Mehić Adem

R (O)

pet (5)

 

26.

Mekić Nejra

R (O)

pet (5)

 

27.

Muharemović Hanka

V (O)

pet (5)

 

28.

Nuhanović Edisa

? (O)

pet (5)

 

29.

Zukić Medina

V (O)

pet (5)

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKE METODOLOGIJE I METODOLOGIJE SA STATISTIKOM (Stari NPP)

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

ZOT-a

ZOT-b

 

1.

Džebić Kemal

30.5/40b, ocjena: osam (8)

sedam (7)

 

2.

Drakovac-Karčić Amira

15/40b, ocjena: pet (5)

 

-

 

 

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 15. 07. 2014. GOD. SA POČETKOM U 12h, SALA 98/II.

Iz Odsjeka

 
OPća psihologija 2 - konačne ocjene nakon popravnog ispitnog roka Ispis E-mail
Rezultati ispita: I godina
Merima Zukić   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

 

 

 

 

Prezime i ime

Status

Prez

Pr/Akt

Pr/AktT

POLS

Polt T (max 40)

ZavS

ZavT (max40)

Total

Ocjena /napomena

1

Alić Belma

R

9

10

8,33

119

27,36

44

29,33

74,02

8

2

Arnautović Amila

R

10

9

7,50

23

5,29

20

13,33

36,12

ponoviti prvi dio

3

Avdić Adela

RS

9

8

6,67

64

14,71

30

20,00

50,38

ponoviti drugi dio

4

Banov Damir

 

 

4

3,33

15

3,45

 

0,00

6,78

ponoviti oba dijela

5

Beganović Anela

R

 

8

6,67

1

0,23

18

12,00

18,90

ponoviti oba dijela

6

Begović Medina

R

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

7

Bojović Katarina

RS

 

7

5,83

 

0,00

 

0,00

5,83

ponoviti oba dijela

8

Breljak Anna Maria

R-D

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

9

Burić Samra

R-D

 

7

5,83

1

0,23

11

7,33

13,40

ponoviti oba dijela

10

Cerić Arnela

RS

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

11

Cviko Azra

RS

9

8

6,67

10

2,30

45

30,00

47,97

ponoviti prvi dio

12

Čatić Neira

RS

9

11

9,17

25

5,75

19

12,67

36,58

ponoviti prvi dio

13

Čengić Selma

R

9

9

7,50

41

9,43

25

16,67

42,59

ponoviti prvi dio

14

Čorbo Almina

R

8

12

10,00

55

12,64

28

18,67

49,31

ponoviti prvi dio

15

Dagoja Safeta

R

10

8

6,67

26

5,98

15

10,00

32,64

ponoviti oba dijela

16

Dedović Anesa

R

5

1

0,83

1

0,23

3

2,00

8,06

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

17

Dlakić Munevera

R

9

8

6,67

 

0,00

 

0,00

15,67

ponoviti oba dijela

18

Dragolj Selma

R

9

10

8,33

34

7,82

50

33,33

58,48

6

19

Dujmović Ivona

R

9

9

7,50

114

26,21

40

26,67

69,37

7

20

Duranović Fikreta

R

9

10

8,33

69

15,86

59

39,33

72,53

7

21

Đorem Nataša

V

 

12

10,00

123

28,28

50

33,33

71,61

7

22

Đuderija Merisa

R

10

9

7,50

0

0,00

7

4,67

22,17

ponoviti oba dijela

23

Ganibegović Aida

RS

 

3

2,50

 

0,00

 

0,00

2,50

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

24

Gutić - Bešlić Aldijana

V

10

10

8,33

129

29,66

51

34,00

81,99

8

25

Hadžić Emina

R

 

 

 

84

19,31

21

14,00

33,31

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

26

Hanić Lida

V

10

2

1,67

 

0,00

7

4,67

16,33

ponoviti oba dijela

27

Hasković Ajla

R-D

10

8

6,67

85

19,54

32

21,33

57,54

6

28

Hodžić Adisa

V

 

9

7,50

 

0,00

16

10,67

18,17

ponoviti oba dijela

29

Hodžić Lejla

 

9

11

9,17

94

21,61

44

29,33

69,11

7

30

Imamagić Azemila

R

 

10

8,33

27

6,21

30

20,00

34,54

ponoviti oba dijela

31

Ivković Admira

V

 

0

0,00

0

0,00

13

8,67

8,67

ponoviti oba dijela

32

Jašić Emina

?

 

0

0,00

1

0,23

14

9,33

9,56

ponoviti oba dijela

33

Javorovac Melisa

R

10

10

8,33

67

15,40

27

18,00

51,74

ponoviti drugi dio

34

Jazinović Irena

R

10

12

10,00

127

29,20

50

33,33

82,53

9

35

Jusić Arijana

 

10

8

6,67

21

4,83

 

0,00

21,49

ponoviti oba dijela

36

Jusufbašić Šeherzada

R

10

11

9,17

135

31,03

48

32,00

82,20

9

37

Kahrović Arnida

RS

 

8

6,67

 

0,00

 

0,00

6,67

ponoviti oba dijela

38

Kajević Emina

 

9

7

5,83

119

27,36

47

31,33

73,52

7

39

Kajević Vildana

RS

10

9

7,50

40

9,20

21

14,00

40,70

ponoviti prvi dio

40

Kajić Sanja

RS

10

12

10,00

80

18,39

49

32,67

71,06

7

41

Kalbić Samra

RS

10

10

8,33

52

11,95

27

18,00

48,29

ponoviti prvi dio

42

Kapetanović Aida

RS

10

9

7,50

111

25,52

38

25,33

68,35

7

43

Karkelja Sadžida

RS

 

9

7,50

6

1,38

17

11,33

20,21

ponoviti oba dijela

44

Mujčinović Alma

R

8

11

9,17

69

15,86

31

20,67

53,70

ponoviti prvi dio

45

Mujezinović Berina

R

9

10

8,33

70

16,09

27

18,00

51,43

ponoviti prvi dio

46

Muratović Najla

 

10

10

8,33

83

19,08

40

26,67

64,08

7

47

Mutapčić Elma

RS

8

9

7,50

 

0,00

 

0,00

15,50

ponoviti oba dijela

48

Neretljak Sakiba

 

9

11

9,17

37

8,51

28

18,67

45,34

ponoviti prvi dio

49

Nukić Elma

RS

8

12

10,00

75

17,24

47

31,33

66,57

7

50

Palić Lejla

RS

10

9

7,50

59

13,56

24

16,00

47,06

ponoviti prvi dio

51

Radmanović Lejla

 

8

11

9,17

32

7,36

10

6,67

31,19

ponoviti oba dijela

52

Rajković Magdalena

R-D

10

11

9,17

155

35,63

42

28,00

82,80

9

53

Relatić Deana

R

10

11

9,17

148

34,02

45

30,00

83,19

9

54

Selmanović Aldina

RS

5

12

10,00

65

14,94

33

22,00

51,94

ponoviti prvi dio

55

Sijerčić Nadža

RS

8

11

9,17

29

6,67

32

21,33

45,17

ponoviti prvi dio

56

Sijerčić Nejra

RS

8

11

9,17

58

13,33

32

21,33

51,83

ponoviti prvi dio

57

Smajić Bedrija

R

9

9

7,50

61

14,02

37

24,67

55,19

6

58

Smajić Lejla

V

 

2

1,67

2

0,46

12

8,00

10,13

ponoviti oba dijela

59

Sobo Azra

RS

10

8

6,67

58

13,33

36

24,00

54,00

6

60

Stupar Naida

R

8

5

4,17

 

0,00

 

0,00

12,17

nema uslove za potpis/ponoviti oba dijela

61

Sulejmani Menil

R

9

11

9,17

6

1,38

22

14,67

34,21

ponoviti prvi dio

62

Šabić Alma

V

10

8

6,67

35

8,05

33

22,00

46,71

ponoviti prvi dio

63

Šegrt Ivona

 

9

10

8,33

29

6,67

27

18,00

42,00

ponoviti prvi dio

64

Šehić Merisa

R

9

10

8,33

66

15,17

32

21,33

53,84

6

65

Tambur Ana

R

8

12

10,00

 

0,00

43

28,67

46,67

ponoviti prvi dio

66

Tavra Andrea

R

8

11

9,17

122

28,05

39

26,00

71,21

7

67

Tutić Arijana

V

 

0

0,00

14

3,22

10

6,67

9,89

ponoviti oba dijela

68

Vatreš Medina

 

8

12

10,00

60

13,79

47

31,33

63,13

7

69

Zahiragić Naida

RS

10

11

9,17

120

27,59

37

24,67

71,42

7

70

Zeba Irnesa

R-D

 

4

3,33

27

6,21

 

0,00

9,54

ponoviti oba dijela

71

Zloušić Stjepana

R-D

10

12

10,00

125

28,74

35

23,33

72,07

7

72

Zuhrić Minela

?

 

 

 

10

2,30

 

0,00

2,30

ponoviti oba dijela

 

 

Napomena: Termin upisa ocjena i uvida u radove će biti naknadno oglašen.

 
Sociologija obrazovanja - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Lejla Hodžić   
Nedjelja, 13 Juli 2014
Rezultateispita iz Sociologije obrazovanje možete preuzeti ovdje.
 
Profesionalna orijentacija - zaključne ocjene Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Nedjelja, 13 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA                                                                                AK. 2013/2014. GOD.

NASTAVNIK: doc. dr. Amir Pušina                                                                                                  SARADNICA: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA REDOVNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

Red. br.

Prezime i ime studenat/studentice

Status

Aktivnosti na nastavi

(∑max 10)

Prijevod članka

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 100)

Zaključna ocjena

Datum

1.

Avdić Edisa

R(2)

5

20

9

17.5

23

74.5

7/8

05/07/14

2.

Fejzović Elma

R

10

18

6

22.5

17

73.5 + 4 = 77.5*

8/C

11/06/14

3.

Hadžihalilović Senida

R

8

18

9

-

-

-

-

-

4.

Hamulić Azra

R(2)

6

18

6

14.5

18

62.5

6/E

05/07/14

5.

Hodžić Amela

R

6

18

6

-

-

-

-

-

6.

Kavazović Hasena

R

8

19

10

18.5

25

80.5

8/C

05/07/14

7.

Livajušić Vendelin

R

6

20

5

17.5

20

68.5

7/D

05/07/14

8.

Porić Hidajet

R

7

18

6

22

24

77

8/C

11/06/14

9.

Porić Mevluda

R

10

20

10

28.5

26

94.5

10/A

11/06/14

10.

Skenderović Nevzeta

R

10

20

10

22.5

27

89.5

9/B

11/06/14

11.

Smajić Belma

R

8

18

9

26

22

83 + 5 = 88*

9/B

11/06/14

12.

Smajović Ilhana

R

7

18

7

17.5

19

68.5

7/D

11/06/14

13.

Srganović Sabrina

R

7

18

9

23

19

76

8/C

05/07/14

14.

Stanišić Svjetlana

R

8

18

9

24

23

82

8/C

05/07/14

15.

Suljić Indira

R(2)

5

20

6

-

-

-

-

-

16.

Tursanović Sedina

R(2)

5

20

8

-

-

-

-

-

17.

Vatreš Almina

R

8

18

10

26.5

26

88.5 + 10 = 98.5*

10/A

11/06/14

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

Skala

 

55 – 64  > 6/E

65 – 74  > 7/D

75 – 84  > 8/C

85 – 94  > 9/B

95 – 100  > 10/A

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA VANREDNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

 

 

Red. br.

 

Prezime i ime studenat/studentice

 

Status

Prijevod članka/

prikaz slučaja

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 90)

 

Ocjena

Datum

1.

Begić Hanka

V

18

8

15.5

5/F

ponoviti drugi dio u septembraskom ispitnom roku

2.

Botonjić Admirela

V

15

6

18.5

15

54.5

6/7

05/07/14

3.

Čajo Elma

V

20

10

23.5

28

81.5 + 5 = 86.5*

10/A

11/06/14

4.

Džinović Zumreta

V

20

10

22.5

25

77.5

9/B

05/07/14

5.

Fejzić Hajra

V

20

10

17.5

22

69.5

8/C

11/06/14

6.

Hreljić Lejla

V

17

8

17.5

17

59.5

7/D

05/07/14

7.

Kapo Lejla

V

0

0

-

-

-

-

-

8.

Mekić Adna

V

20

10

13.5

5/F

ponoviti oba dijela u septembarskom ispitnom roku

9.

Mušanović Dinela

V

18

8

25.5

25

76.5

9/B

05/07/14

10.

Subašić Murisa

V

0

0

16

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

11.

Šušnjara Marlena

V

18

8

22

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

12.

Tarakčija Amila

V

20

10

21.5

26

77.5

9/B

11/06/14

13.

Vatreš Merima

V

0

0

-

-

-

-

-

                     

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

 

 

 

Skala

 

50 – 55  > 6/E

56 – 64  > 7/D

65 – 74  > 8/C

75 – 84  > 9/B

85 – 90  > 10/A

 

 

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 36 - 40 od 273

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija