Naslovna arrow Ispiti

 

OBAVIJEST STUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Ispiti


Sociologija odgoja - rezultati ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Lejla Hodžić   
Ponedjeljak, 17 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE ODGOJA (14.02.2014.)

 

Završni ispit

Prezime i ime

ZOT

samoocjena

Bodovi

Min 28–max 52

Ocjena

Spremio/la

Uradio/la

1.        

Šehić Amina

/

/

46

9

2.        

Tanjo Elma

8

8

44,5

9

3.        

Klačar Amila

8

8

42

8

4.        

Mutapčić Anela

9

8

39,5

8

5.        

Brajlović Nermina

9

8

37

7

6.        

Mehmedović Ferid

8

8

36

7

7.        

Suljić Šemsa

8

7/8

35,5

7

8.        

Mojović Sanja

8

7

31,5

6

9.        

Tarić Amela

7

6

28

6

 

 Integralni ispit

 

Prezime i ime

ZOT

samoocjena

Bodovi

Min 55-max100

Ocjena

Spremio/la

Uradio/la

1.        

Nebić Irnela

8

7

62,5

6

2.        

Ferizović Dženita Emina

7

7

54,5

6

3.        

Hadžović Aida

/

/

46

5

4.        

Mušija Fatima

/

/

43

5

5.        

Muhibić Adela

/

/

41

5

6.        

Balić Elmedina

8

/

40

5

7.        

Klis Amela

/

/

37,5

5

8.        

Mekić Nejra

/

/

36

5

9.        

Mehić Adem

7/8

5/6

35,5

5

10.    

Muftić Irma

/

/

35

5

11.    

Jašarević Adela

8

7

33

5

12.    

Serhatlić Nela

8/9

7/8

31

5

13.    

Hodžić Hana

/

/

31

5

14.    

Pokvić Merhila

8

6

30

5

15.    

Mulaosmanović Amra

6

6

30

5

16.    

Bahtić Amela

6

6

29,5

5

17.    

Bilalović Arnela

8

6

29

5

18.    

Hajduković Meliha

7

6

24,5

5

19.    

Čepalo Mirsad

6

6

24

5

20.    

Bećković Belma

/

/

24

5

21.    

Avdić Medina

/

/

23,5

5

22.    

Bećirović Amina

8

6

21,5

5

23.    

Kolak Muamer

7

6

19

5

24.    

Sokić Dženana

/

/

18,5

5

25.    

Hodžić Amina

8

6

16,5

5

26.    

Balović Emina

/

/

8

5

27.    

Plećan Irma

7

5

7,5

5

Iz Odsjeka                                                                               Sarajevo, 17.02.2014.

 
Vrednovanje o-o rada: Rezultati ispita od 12. 02. 2014. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanović   
Nedjelja, 16 Februar 2014
FILZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina                   saradnica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 02. 2014.

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

Broj bodova (∑max 60)

1.

Čajo Elma

V

49.5

2.

Kavazović Hasena

R

49

3.

Porić Hidajet

R

47.5

4.

Smajović Ilhana

R

47.5

6.

Fejzović Elma

R

39.5

5.

Hadžihalilović Senida

R

39

7.

Stanišić Svjetlana

R

36.5

8.

Mušanović Dinela

V

34.5

9.

Srganović Sabrina

R

34

12.

Hamulić Azra

R - dvopredmetni

34

13.

Suljić Indira

R - dvopredmetni

34

10.

Livajušić Vendelin

R

33.5

11.

Džinović Zumreta

V

33

14.

Tursanović Sedina

R - dvopredmetni

33

15.

Hreljić Lejla

V

32

16.

Vatreš Merima

V

26

17.

Fejzić Hajra

V

25.5

18.

Subašić Murisa

V

22

19.

Šušnjara Marlena

V

21.5

20.

Botonjić Admirela

V

20.5

21.

Begić Hanka

V

20

 

Iz Odsjeka

 

 

 
vazna informacija za studente II godine Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 
UPIS OCJENA I OVJERAVANJE PRISUSTVA NA NASTAVI IZ KOLEGIJA PEDAGOSKA STATISTIKA 1  ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK 17.02.2014. U 12H.
 
Iz Odsjeka 
 
Konacne ocjene iz kolegija Pedagoska statistika 1 - vanredni studenti Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 

Prezime i ime

St

Prisustvo (Max 5)

Aktivnost (Max 5)

Seminar i prez (max 35)

PolT

(Max 25)

ZavT

(Max 30)

IntT

(Max 55)

Total

(Max 100)

Ocjena

1

Aljičević Azra

V

5

5

 

 

 

31,1066

41,11

seminar ?

2

Bevrnja Elma

V

5

5

30

20,42

20,56

 

80,98

8

3

Čolić Aldijana

V

 

 

15

 

 

 

15,00

 

4

Džindo Alma

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

5

Džinić Marina

v

 

 

 

 

 

 

0,00

 

6

Golić Samira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

7

Halilović Azalea

V

5

 

25

 

 

31,1066

61,11

6

8

Idrizović Amina

V

5

0

30

 

 

29,77

64,77

7

9

Jurkić Ivana

V

5

0

20

 

 

36,9672

76,97

8

10

Pečenković Neira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

11

Piljić - Alić Nikolina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

12

Smajević Elvira

V

5

0

 

 

 

 

5,00

 

13

Tiro Ajlana

V

5

5

 

14,38

15,56

 

39,93

seminar?

14

Trgo Mevlida

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

15

Zelentrović Una

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

16

Zekini Lejla

V

 

 

 

 

 

34,2623

34,26

seminar ?

17

Zulić Ermina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

18

Inkić Dijana

 

5

5

 

 

 

 

10,00

 

 
Konacne ocjene iz kolegija Pedagoska statistika 1- redovni studenti Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

REDOVNI STUDENTI:

 

 


R.Br.

Prezime i ime

ST

Prisustvo (Max 13)

Aktivnost (Max 12)

Seminar  (Max 20)

PolT

(Max 25)

ZavT

(Max 30)

IntT

(Max 55)

Total (Max 100)

Ocjena

1

Adžajlić Sabina

R

10,08

0,00

8

 

 

32,9098

50,99

6

2

Babaić Edmira

R

11,52

0,00

4

 

 

 

15,52

 

3

Bajić Ajla

R

10,08

1,33

12

21,24

15,56

 

60,21

6

4

Bajić Amina

R

12,96

2,67

12

 

 

34,7131

62,34

6

5

Cetin Lejla

R

10,08

1,33

4

 

 

 

15,41

 

6

Čehajić Delila

R

12,96

9,33

10

12,42

20,00

 

64,31

7

7

Čiča Dajana

R

12,96

1,33

20

19,28

20,00

 

73,57

7

8

Ćatić Marizela

R

12,96

8,00

10

 

 

41,02

71,58

7

9

Ćutuk Amra

R

12,96

0,00

12

 

 

 

24,96

 

10

Džananović Ajla

R

10,08

4,00

12

 

 

 

26,08

 

11

Đipa Amina

R

12,96

0,00

14

14,22

18,89

 

59,66

6

12

Đurić Sara

R

11,52

6,67

12

 

 

34,31

64,50

7

13

Garibović Aldijana

R

12,96

10,66

14

22,06

22,22

 

81,51

9

14

Genjac Dželila

R

12,96

9,33

10

 

 

 

31,89

 

15

Hadžić Azra

R

8,64

0,00

8

 

 

 

16,64

 

16

Halilović Amra

R

8,64

1,33

12

 

 

 

21,97

 

17

Halilović Mirela

R

12,96

8,00

10

18,79

20,56

 

69,90

7

18

Halkić Alma

R

10,08

1,33

12

18,79

17,22

 

59,43

6

19

Hero Mehrija

R

7,2

0,00

0

 

 

 

7,20

 

20

Hrgović Ivana

R

10,08

5,33

20

15,69

20,56

 

71,65

7

21

Huskić Amela

R

12,96

0,00

16

 

 

36,97

65,93

7

22

Jakić Bernanda

R

11,52

5,33

20

 

 

41,88

78,73

8

23

Jegić Aida

R

11,52

0,00

4

21,90

20,56

 

57,97

6

24

Jukić Šejla

R

10,08

1,33

12

 

 

 

23,41

 

25

Kerla Azra

R

12,96

8,00

18

12,75

15,56

 

66,86

7

26

Kolak Ana

R

11,52

6,67

14

22,55

27,22

 

81,56

8

27

Kovačević Fatima

R

12,96

4,00

16

 

 

31,56

64,52

7

28

Kukan Arnela

R

11,52

5,33

8

 

 

 

24,85

 

29

Lojo Emina

R

11,52

0,00

15

16,67

18,33

 

61,52

6

30

Muminović Amra

R

8,64

0,00

4

 

 

30,20

42,84

seminar?

31

Mustafić Naza

R

12,96

0,00

4

 

 

 

16,96

 

32

Nukić Ferida

R

12,96

1,33

18

 

 

32,01

63,90

6

33

Osmanlić Alma

R

12,96

0,00

0

 

 

 

12,96

 

34

Rahmanović Merima

R

12,96

0,00

16

16,01

17,78

 

62,75

7

35

Skenderagić Aida

R

12,96

1,33

4

 

 

 

18,29

 

36

Smajović Amina

R

12,96

9,33

18

 

 

47,94

87,83

9

37

Smajović Azra

R

12,96

9,33

18

23,04

30,00

 

92,93

10

38

Šikalo Šejla

R

10,08

0,00

18

16,01

20,56

 

64,25

7

39

Šimić Monika

R

12,96

10,66

4

17,97

21,11

 

66,71

7

40

Topuz Emina

R

7,2

0,00

0

 

 

 

7,20

 

41

Trebinjac Arnela

R

12,96

5,33

4

 

 

36,07

58,36

6

42

Tursanović Muamera

R

11,52

2,67

16

 

 

36,33

66,52

7

43

Vrabac Zijada

R

12,96

8,00

14

23,53

19,44

 

77,53

8

44

Zemanić Amila

R

10,08

0,00

15

 

 

26,74

51,82

6

45

Žužić Ramiza 

R

11,52

0,00

16

 

 

 

27,52

  

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 31 - 35 od 193

Slanje priloga za objavljivanje

Kako bismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija