Ispiti


Nadareni učenici (Izvještaji o identifikaciji nadarenog djeteta) Ispis E-mail
Rezultati ispita: V godina
Amina Isanović   
etvrtak, 19 Januar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTATI IZVJEŠTAJA O IDENTIFIKACIJI NADARENOG DJETETA

 

RED. BR.

BR. INDEXA

 

STATUS

IZVJEŠTAJ (Σmax 30; Σmin 16)

1.

2125

R

30

2.

2133

R

30

3.

2306

R

29

4.

2124

R

28

5.

2206

R

28

6.

2127

R

26

7.

2194

R

24

8.

2123

R

22

9.

2197

R

22

10.

2166

R

21

11.

2207

R

21

12.

2193

V

20

13.

2181

R SF

19

14.

2160

R

19

15.

2199

R

19

16.

2198

R

18

17.

2196

R

16

18.

2195

R

14

19.

2161

R

14

20.

2162

V

13

21.

2203

R SF

13

22.

2289

R

12

23.

2308

R

12

 

Završni susret, uvid u radove i sumiranje ocjena obavit će se u utorak, 24. 01. 2017. god., u terminu od 10 do 12h. Tom prilikom, svoje radove prezentirat će studentice čiji su dosjei pod brojevima 2125 i 2133.

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
SPECIJALNA PEDAGOGIJA 1 (Bodovi za portfolij "Moja akcija" Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Anida Sadiković   
Srijeda, 28 Decembar 2016

FILOZOFSKI  FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK  ZA  PEDAGOGIJU

SPECIJALNA  PEDAGOGIJA 1

Akademska 2016/17 godina

 

Bodovi za portfolij  „Moja  akcija„

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA  max 20

 
 

1.

46293/2014

20

 

2.

46206/2014

20

 

3.

46203/2014

20

 

4.

46202/2014

20

 

5.

46455/2014

19,5

 

6.

46200/2014

19,5

 

7.

46320/2014

15

 

8.

46475/2014

15

 

9.

46201/2014

15

 

10.

46197/2014

15

 

11.

45723/2013

15

 

12.

46456/2014

14

 

13.

46195/2014

14

 

14.

46194/2014

14

 

15.

46209/2014

14

 

16.

46189/2014

13,5

 

17.

46321/2014

13,5

 

18.

46310/2014

13,5

 

19.

46198/2014

13,5

 

20.

44869/2012

13,5

 

21.

46311/2014

13,5

 

22.

46478/2014

13,5

 

23.

45425/2013

13

 

24.

46196/2014

12,5

 

25.

45426/2013

12

 

26.

45745/2013

12

 

27.

45827/2013

12

 

28.

40888/

10

 

29.

42552/2009

7,5

 

30.

45431/2013

7

 

 

prof.dr. Lejla Kafedžić

asist. Anida Sadiković, MA

 
UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA - rezultati polusemestralnog ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanović   
Petak, 02 Decembar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 23. 11. 2016.

 

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 30; Σmin 16.5)

1.

46834

29

2.

46828

29

3.

46824

28

4.

47238

27,5

5.

46825

27

6.

46829

27

7.

45019

26,5

8.

46338

25,5

9.

46831

25,5

10.

46833

24

11.

46827

24

12.

46832

23

13.

42552

21,5

14.

46870

21

15.

46298

20,5

16.

47228

20,5

17.

46479

20

18

46208

20

19.

47038

19,5

20.

46823

19,5

21.

44950

19

22.

46844

19

23.

46474

18,5

24.

46848

18,5

25.

46845

18

26.

47250

18

27.

46866

17,5

28.

46876

17,5

29.

46872

17

30.

47304

16,5

31.

47172

15,5

32.

462?5

15

33.

46242

15

34.

45827

14,5

35.

47223

14

36.

46450

14

37.

47031

12,5

38.

46191

12,5

39.

45755

12

40.

46192

11,5

41.

47326

11,5

42.

44505

11

43.

46190

11

44.

47239

11

45.

46846

10,5

46.

46333

10,5

47.

47303

9,5

48.

44155

8,5

49.

47045

8,5

50.

47251

8

51.

46863

7,5

52.

43018

5,5

53.

46219

4,5

54.

46472

4,5

55.

46334

3,5

56.

43903

3

57.

46215

3

58.

47299

2,5

59.

47226

2,5

60.

46868

2

 

Uvid u radove moguće je obaviti u terminima kabinetskih konsultacija.

Iz Odsjeka

 
NADARENI UČENICI - rezultati polusemestralnog ispita Ispis E-mail
Rezultati ispita: V godina
Amina Isanović   
Petak, 02 Decembar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 23. 11. 2016. GOD.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR.

BODOVA (Σmax 50; Σmin 25)

1.

2123

44,5

2.

2124

41,5

3.

2125

48,5

4.

2127

42,5

5.

2133

29,5

6.

2160

26

7.

2161

29,5

8.

2162

26,5

9.

2166

38,5

10.

2181

30

11.

2193

7,5

12.

2194

30

13.

2195

30,5

14.

2196

27,5

15.

2197

33

16.

2198

42,5

17.

2199

26

18.

2203

19,5

19.

2206

30,5

20.

2226

25

21.

2289

32,5

22.

2306

36,5

23.

2308

27,5

 

Radove je moguće pogledati u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
Didaktika 1 - rezultati ispita od 24.11.2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Sandra Bjelan   
Srijeda, 30 Novembar 2016

style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 1

(OD 24.11.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 50

   min. 25)

1.

46203/2014

46

2.

46197/2014

46

3.

45723/2013

36,5

4.

46206/2014

34

5.

44506/2012

34

6.

46478/2014

33

7.

46202

31

8.

46195/2014

29,5

9.

42635

29

10.

46209/2014

26

11.

45431/2015

25

12.

46201/2014

25

13.

45425

20

14.

44499

20

15.

44869/2012

19

16.

46189/2014

18

17.

44516/2012

16

18.

46456

13

19.

46198/2014

12,5

20.

45827/2013

7

21.

46320/2014

4,5

22.

42552/2009

4

23.

45426/2013

3

 

                                           Vanredni studij

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40

  min. 20)

1.

43218

30

2.

44695/2012

29

3.

43627/2011

25

4.

42581

24

5.

42623

20

6.

40888

20

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                  Sarajevo, 30.11.2016.                                                      
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 497

RSS distribucija