Ispiti


Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati provjere znanja od 27. 04. 2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: II godina
Amina Isanoviæ   
Subota, 30 April 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 27. 04. 2016.

 

 

RED. BR.

BR. INDEXA

 

STATUS

BR. OSTVARENIH BODOVA (∑max 30;

∑min 15)

1.

46203/2014

R

29

2.

46197/2014

R

25

3.

46201/2014

R

21,5

4.

462000/2014

R

21

5.

46209/2014

?

20

6.

46478/2014

R SF

20

7.

46195/2014

R

19

8.

46296/2014

R

16

9.

46202

R

15

10.

46194/2014

R

14**

11.

46456

R SF

13**

12.

45442

R

11,5

13.

46189/2014

R

9

14.

46196/2014

R

8,5

15.

46475/2014

?

7,5

16.

46198/2014

R

7,5

17.

46307

R

6

18.

46382/2014

R SF

4,5

19.

46206/2014

R SF

4

20.

45723/2013

R

4

21.

44869/2012

R SF

3,5

22.

43557

R SF

3

23.

46311

R

2,5

24.

46479

?

2

25.

46192/2014

R

2

26.

45732/2013

?

4

27.

46211/2014

R

2

28.

46337/2014

R

1,5

29.

46219

R SF

0

30.

46240/2014

R

0

31.

45426/2013

R

0

32.

44499

R

0

33.

46295/2014

R

0

34.

46242/2014

R SF

0

35.

46298/2014

?

0

36.

46333/2014

R SF

0

37.

46320/2014

R SF

0

38.

44976

R SF

0

39.

43218

V

0

40.

42552/2009

?

0

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u vrijeme redovnih kabinetskih konsultacija. Studentice pored čijeg skora se nalazi oznaka (**) obavezne su se javiti predmetnoj asistentici u četvrtak, 05. 05. 2016. u terminu od 10 do 11h radi dogovora o dopunskom zadatku.

Za sva pitanja, studenti se mogu obratiti u vrijeme kabinetskih konsultacija. Upiti poslani elektronskom poštom neće biti odgovoreni prije 04. 05. 2016. god.

 

Iz Odsjeka

 
Intraobiteljska dinamika - portfolio: postignuće studenata Ispis E-mail
Rezultati ispita: I godina
Sandra Bjelan   
Utorak, 26 April 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

 

PORTFOLIO - POSTIGNUĆA STUDENATA

NASTAVNI PREDMET INTRAOBITELJSKA DINAMIKA

 

 

RED.

BR.

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

(max. 25)

 1.  

Agić Zada

22

 1.  

Aličić Sabaha

18

 1.  

Bajrić Azra

19

 1.  

Bašić Muhamed

16

 1.  

Beganović Aida

23

 1.  

Bošnjak Marijana

14

 1.  

Botonjić Šejla

25

 1.  

Brkić Lejla

16

 1.  

Bukva Naida

18

 1.  

Bulajić Veronika

14

 1.  

Čalić Marija

19

 1.  

Čeljo Lamija

19

 1.  

Čurić Šeila

15

 1.  

Delibašić Amela

15

 1.  

Delibašić Jasna

17

 1.  

Demirovski Anđela

17

 1.  

El Sayed Hind

23

 1.  

Gagula Emina

20

 1.  

Godinjak Aida

19

 1.  

Hadžalić Arnela

18

 1.  

Hadžić Ajla

19

 1.  

Hadžiefendić Sumeja

19

 1.  

Hamamdžić Naida

19

 1.  

Hamzić Berina

15

 1.  

Hamzić Enida

20

 1.  

Hasanović Amila

22

 1.  

Herak Amina

13

 1.  

Hrustan Mirela

17

 1.  

Huskić Almina

14

 1.  

Jusić Meliha

13

 1.  

Kadić Amina

20

 1.  

Kaljić Una

25

 1.  

Kamenjašević Nerma

16

 1.  

Kapo Amina

22

 1.  

Katava Gabrijela

21

 1.  

Kazić Berina

16

 1.  

Konaković Nadžida

23

 1.  

Korjenić Elmedina

9

 1.  

Kukavica Amila

21

 1.  

Lagumdžija Nejra

18

 1.  

Litrić Azra

19

 1.  

Lučić Andrea

20

 1.  

Mahovac Samra

12

 1.  

Mehić Ajla

20

 1.  

Milanović Elma

13

 1.  

Moro Samra

17

 1.  

Muharemović Tarik

9

 1.  

Mujić Berina

15

 1.  

Mujkić Naida

17

 1.  

Musić Nejra

17

 1.  

Mušović Erna

22

 1.  

Omanović Zerina

17

 1.  

Omerović Amra

19

 1.  

Omerović Emina

16

 1.  

Omerović Irma

19

 1.  

Peljto Nejra

24

 1.  

Pipo Nejla

15

 1.  

Porobić Delila

18

 1.  

Sinanović Almina

15

 1.  

Suljević Eldina

17

 1.  

Šatrović Merima

25

 1.  

Šijaković Draga

18

 1.  

Termiz Emina

20

 1.  

Žiga Tea

19

 1.  

Žužić Dženana

23

           

 

 

Iz Odsjeka  

                                                                         prof.dr. Lejla Kafedžić

                                                                            mr.sc. Sandra Bjelan

 

   

   Sarajevo, 25.04.2016.                                                             

 
Polusemestralni ispit iz SKUPN - rezultati Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Sandra Bjelan   
Subota, 16 April 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA SAVREMENE KONCEPCIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI

(OD 07.04.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 50)

1.

2125/2015

47

2.

2124

43

3.

2123/2015

43

4.

2166

41

5.

2207

39

6.

2133/2015

38

7.

2203/2015

37

8.

2197/2015

37

9.

2127/2015

37

10.

2193/2015

37

11.

2198

36

12.

E.T.

36

13.

2161/2015

36

14.

2306

34

15.

2196/2015

34

16.

2181/2015

33

17.

2206

33

18.

2289/2015

32

19.

2332/2015

32

20.

2057

31

21.

2199

31

22.

2195

29

23.

2226/2015

28

24.

1543

27

25.

2306

20

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Iz Odsjeka  

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                 Sarajevo, 13.04.2016.                                                             
 
Profesionalna orijentacija - rezultati ispita rađenog 12. 04. 2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: IV godina
Amina Isanoviæ   
Petak, 15 April 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 04. 2016.

 

 

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA (Σmax 30; Σmin 18)

1.

2166

26,5

2.

2125

26

3.

2198

24

4.

2306

23,5

5.

2123

21,5

6.

2124

21

7.

2127

20

8.

2196

18

9.

2195

17

10.

2133

14,5

11.

2161

14

12.

2197

14

13.

2206

13,5

14.

2207

12

15.

2308

11,5

16.

2199

11

17.

2193

8,5

18.

2319

8

19.

2226

7

20.

2356

7

21.

2203

5

22.

2181

3,5

23.

2194

2,5

 

Uvid u rad moguće obaviti u redovnim terminima kabinetskih konsultacija.

 

Iz Odsjeka

 
Obrazovanje odraslih - rezultati ispita rađenog 06. 04. 2016. Ispis E-mail
Rezultati ispita: III godina
Amina Isanoviæ   
Èetvrtak, 14 April 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: OBRZOVANJE ODRASLIH

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA RAĐENOG 6. 4. 2016.

 

 

RED. BR.

 

BR.

INDEXA

 

POLUSEM.

(Σmin 20; Σmax 40)

 

1.

44662

-

2.

45438/2013

35

3.

45419/2013

34

4.

42637

35

5.

44964/2012

34

6.

45445/2013

35

7.

43627/2011

35

8.

45430/2013

36

9.

44318/2012

-

10.

45440/2013

37

11.

45444/2013

37

12.

45437/2013

40

13.

45728/2013

39

14.

42481/2009

5

15.

44952/2012

34

16.

44522

32

17.

45415/2013

39

18.

42566

-

19.

45155/2013

39

20.

44993/2012

38

21.

45423/2013

40

22.

45733/2013

38

23.

45732/2013

-

24.

45464/2013

39

25.

43820/2011

-

26.

42552/2009

-

27.

38304

-

28.

42635

-

29.

44506/2012

-

30.

45422/2013

36

31.

45427

32

32.

44695/2012

33

33.

43818

28

34.

455421

-

35.

44502/2012

35

36.

45456/2013

31

37.

40888

-

38.

42622/09

-

39.

45413

40

40.

45432/2013

40

41.

45459/2013

38

42.

45727/2013

35

43.

45729/2013

36

44.

44664

34

45.

45446

38

46.

45454

35

47.

45829

40

48.

45439/2013

27

49.

45442

31

50.

45433

37

51.

45752/2013

37

52.

45417/2013

37

53.

44507/2012

34

54.

45412/2013

34

55.

44517/2012

33

 

            Konzultacije u vezi sa uspjehom i analiza postignuća:

četvrtak, 14. 4. 2016. u 14h, soba 143.

 

                                                                                                Prof. dr. Mirjana Mavrak

V. ass. Amina Isanović Hadžiomerović

 
«« Poèetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeæa » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 448

RSS distribucija