Rezultati ispita: V godina
Rezultati - IstraĹľivanja u nastavi Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Subota, 04 Juni 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus – strukovni smjer

  

 

REZULTATI  ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA  

ISTRAŽIVANJA U NASTAVI

(04.06.2016.)

 

Red.

br.

BROJ INDEKSA

ZAKLJUÄŚNA OCJENA

1.

1952/2014

deset (10)

2.

1860/2014

devet (9)

3.

1907/2014

devet (9)

4.

1861/2014

devet (9)

5.

1966/2014

devet (9)

6.

1862/2014

devet (9)

7.

1908/2014

devet (9)

8.

1958/2014

osam (8)

9.

1955/2014

osam (8)

10.

1984/2014

sedam (7)

11.

1954/2014

sedam (7)

12.

1898

sedam (7)

13.

1676/2013

šest (6)

14.

1600/2013

šest (6)

                

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Završni susret i upis ocjena bit će naknadno organizirani

o čemu će studenti biti blagovremeno informirani.

 

 

Iz Odsjeka

   prof.dr. Hašim Muminović

mr.sc. Sandra Bjelan, v.ass.

 

 

Sarajevo, 04.06.2016.                                                             

 
Nadareni učenici - rezultati Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 16 Februar 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 11. 02. 2016.

RED. BR.

BR.

INDEXA

BR.

BODOVA

1.

1963

34,5

2.

1663/2013

30,5

3.

1886/2014

27,5

4.

2031/2014

26

5.

2057/2014

25

6.

1600/2013

23,5

7.

430/2009

5

 

 

REZULTATI PROCJENE IZVJEŠTAJA

RED. BR.

BR.

INDEXA

BR.

BODOVA

1.

1952/2014

49

2.

1953/2014

48

3.

1908/2014

47

4.

1994/2014

40

5.

1955/2014

40

6.

2057/2014

32

7.

1918/2014

27

8.

2048/2014

26

9.

1886/2014

25

 

 

Zaključivanje i upis ocjena obavit će se u četvrtak, 18. 02. 2016. god., u 10h.

Iz Odsjeka

 
Pedagogijska istraživanja: NIR1 - rezultati ispita Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Subota, 13 Februar 2016

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA: NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI RAD 1 (12.02.2016.)

 

RB

Broj indexa

Bodovi

(min37-max 70)

1.       

1860

65,5

2.       

1907/14

65

3.       

1955/14

62,5

4.       

1994/15

59,5

5.       

2218/15

59

6.       

1676/13

59

7.       

1834

54

8.       

2048/14

50

9.       

2057/14

47,5

10.   

2055/14

41

11.   

430/09

34,5-usmeni

 

Termin zaključivanja i upisa ocjena će biti naknadno objavljen.

Iz Odsjeka

Sarajevo, 13.02.2016. godine

 
Metodika vannastavnog rada - rezultati od 08.02, konačne ocjene i termin upisa ocjena Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 10 Februar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 08.02.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 35, min. 18)

1.

2048

25

2.

2216

23,5

3.

1676

19,5

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 08.02.2016.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 60, min. 31)

1.

1907

52

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

            Konačne (zaključne) ocjene su izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i moegu se preuzeti OVDJE.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani u četvrtak, 11.02.2016. u 11,00 (103/II).  

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 10.02.2016.                                                             

 
Metodika vannastavnog rada - konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Petak, 05 Februar 2016

lang="PL" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:PL">UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                Datum ispita:  22.01.2016.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU                                                                                                    

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

NASTAVNIK: prof.dr. Hašim Muminović                                                              SARADNICA: mr.sc. Sandra Bjelan, v.ass.

NASTAVNI PREDMET:  METODIKA VANNASTAVNOG RADA

AKADEMSKA GODINA: 2015./2016.                    SEMESTAR: zimski               GODINA STUDIJA: II godina II ciklusa           

           

 

EVIDENCIJA POSTIGNUĆA U TOKU KONTINUIRANOG PRAĆENJA RADA STUDENATA

 

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

AKTIVNOST

5 bodova

REALIZACIJA AKCIJE

10 bodova

SAMOSTALNI

ISTRAŽIVAČKI RAD

20 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

25 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

INTEGRALNI

ISPIT

60 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.    

1958

4

10

18

5

21

27

-

 

85/9

2.    

1954

4

10

13

5

17

19

-

 

68/7

3.    

1907

5

10

17

5

14

-

24,5

 

5

4.    

1994

5

10

???

5

20,5

22,5

-

 

???

5.    

1966

5

10

19

5

23

31

-

 

93/9

6.    

2031

4

9

15

5

15

23

-

 

71/7

7.    

1908

5

10

12

5

22

30

-

 

84/9

8.    

1898

4

10

10

5

20

20

-

 

69/7

9.    

1955

5

10

17

5

20

27

-

 

84/9

10.   

1862

5

10

20

5

24,5

32

-

 

96,5/10

 

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

AKTIVNOST

5 bodova

REALIZACIJA AKCIJE

10 bodova

SAMOSTALNI

ISTRAŽIVAČKI RAD

20 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

25 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

INTEGRALNI

ISPIT

60 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

11.   

1918

4

10

17

5

20

18

-

 

74/8

12.   

1861

5

10

17

5

22

29,5

-

+8 (prez)

96,5/10

13.   

1990

4

10

15

5

14

26

-

 

74/8

14.   

1906

4

9

13

5

17

23

-

 

71/7

15.   

1953

5

10

17

5

21

26

-

 

84/9

16.   

2315

2

10

15

3

16

24,5

-

 

74,5/8

17.   

1863

5

10

13

5

21

30

-

 

84/9

18.   

1860

5

10

20

5

22,5

32,5

-

 

95/10

19.   

1600

4

10

15

5

19

20

-

 

73/7

20.   

1952

5

10

18

5

25

31

-

 

94/10

 

VANREDNI STUDENTI

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

KONSULTACIJE

5 bodova

REALIZACIJA AKCIJE

10 bodova

SAMOSTALNI

ISTRAŽIVAČKI RAD

20 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

25 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

INTEGRALNI

ISPIT

60 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.    

2048

5

10

10

5

16

-

-

 

-

2.    

2057

5

10

10

5

13

18

-

 

61/6

3.    

2216

5

???

20

5

13,5

-

-

 

???

4.    

2055

5

10

???

5

13,5

23

-

 

???

5.    

2218

5

10

15

5

17

22

-

 

74/8

6.    

430

5

4

12

5

14,5

19

-

 

59,5/6

7.    

1577

5

4

10

2,5

22,5

20,5

-

 

64,5/7

8.    

1676

5

8

10

5

17,5

15

-

 

5

 

 

Napomene:

 

Studenti koji imaju oznaku ??? unutar nekog od elemenata praćenja obavezni su javiti se na konsultacije u utorak, 09.02.2015. u terminu od 10,00 do 12,00.

Završni susret i upis ocjena bit će realiziran nakon drugog ispitnog termina i oglašen na rezultatima nakon istog.

 

 

Sarajevo, 04.02.2016.                                                                                      Iz Odsjeka

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogijska istraživanja: NIR1 - rezultati Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Petak, 29 Januar 2016

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA: NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI RAD 1 (25.01.2016.)

 

RB

Broj indexa

Bodovi

(min37-max 70)

1.       

1952/14

63

2.       

1862/14

60

3.       

1863

57

4.       

1966/14

55

5.       

2216/15

52,5

6.       

1958/14

52,5

7.       

1600/13

52

8.       

1908/14

51

9.       

2031/14

50

10.   

1861

50

11.   

1906/14

49

12.   

1886

43,5

13.   

1954/14

39,5

14.   

1990/14

39

15.   

1953/14

38

16.   

1918/14

36,5

17.   

1955/14

35,5 - uvjetno

18.   

1898

35 - uvjetno

19.   

1834

30

20.   

1907/14

28

21.   

2218/15

24,5

22.   

1994/15

23,5

23.   

1676/13

18

24.   

2048/14

15

25.   

2057/14

11

26.   

430/09

11

27.   

2055/14

5,5

 

Iz Odsjeka

Sarajevo, 29.01.2016. godine

 
METODIKA VANNASTAVNOG RADA - rezultati ispita od 22.01.2016. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 25 Januar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 22.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

(max. 35, min. 18)

1.

1860

32,5

2.

1862

32

3.

1966

31

4.

1952

31

5.

1908

30

6.

1863

30

7.

1861

29,5

8.

1955

27

9.

1958

27

10.

1990

26

11.

1953

25,5

12.

2315

24,5

13.

2031

23

14.

2055

23

15.

1906

23

16.

1994

22,5

17.

2218

22

18.

1577

20,5

19.

1600

20

20.

1898

20

21.

430

19

22.

1954

19

23.

2057

18

24.

1918

18

25.

1676

15

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 22.01.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

(max. 60, min. 31)

1.

1907

24,5

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

            Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon popravnog ispitnog termina i naknadno oglašeni.  

 

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 25.01.2016.                                                             

 
Nadareni učenici - rezultati i obavještenje Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 25 Januar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 21. 01. 2016.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 50)

1.

1966/2014

48

2.

1994/2014

43

3.

1906/2014

41,5

4.

1907/2014

38,5

5.

1953/2014

38

6.

1918

36,5

7.

2216

35

8.

199/2014

34,5

9.

1898

31,5

10.

2055/2014

31

11.

1954/2014

28

12.

2048/2014

27,5

13.

2218/2015

25,5

14.

2057/2014

17

15.

1886

10,5

 

 

REZULTATI PROCJENE IZVJEŠTAJA

(OPSERVACIJA POTENCIJALNO NADARENOG DJETETA)

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 50)

1.

1907/2014

50

2.

1966/2014

50

3.

1860/2014

49

4.

1862/2014

48

5.

2216

48

6.

1958/2014

45

7.

1663/2013

45

8.

1908/2014

43

9.

1953/2014

43

10.

1906/2014

40

11.

1952/2014

40

12.

1861/2014

36

13.

2218/2015

36

14.

1954/2014

34

15.

1955/2014

34

16.

2031/2014

32

17.

1994/2014

28

18.

1898

28

19.

1863/2014

28

20.

430/2009

korigovati

21.

2048/2014

korigovati

22.

1886

korigovati

23.

2057/2014

korigovati

24.

1918

korigovati

25.

1600/2013

korigovati

 

Završni susret obavit će se u utorak, 26. 01. 2016. u 9h. Ovom prilikom, studenti će prezentirati svoje izvještaje, bit će obavljena analiza postignuća te zaključene ocjene.

 

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 62

RSS distribucija