Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: V godina

 

OBAVIJEST STUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati ispita: V godina
Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 1- dopuna Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Četvrtak, 27 Februar 2014
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti da je pri oglašavanju rezultata ispita iz Pedagogijskih istraživanja: Naučno-istraživački rad 1 od 15.02.2014. godine napravljen previd te se spisku studenata dodaju i studenti sa sljedećim potignućima:
                                         ZOT-Idio            ZOT-II dio            Ocjena
                                        min27-max50    min5,5-max10
Beganović Adna                    20                        /                           5
Imamović Merisa                   19,5                    /                            5

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Iz Odsjeka
Sarajevo, 27.02.2014.
 
 
Nadareni učenici: pregled ukupnog postignuća nakon korekcije radova Ispis E-mail
Amina Isanović   
Četvrtak, 27 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ:  NADARENI UČENICI

Predmetni nastavnik: prof. dr. Hašim Muminović                               saradnica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA STUDENATA

 

 

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/

STUDENTICE

 

BR. INDEXA

 

STATUS

TEST

 (Σmax 50)

ISTRAŽIVAČKI RAD

(∑max 50)

 

UKUPNO BODOVA

DATUM

1.

Alajbegović Emina

1247

R

31

39

70+5

75

12. 02. 2014.

2.

Ahmetagić Merjem

1296

R

37.5

25

62.5+5

67.5

12. 02. 2014.

3.

Nurkić Medina

1428

R SF

27

33

60+5

65

12. 02. 2014.

4.

Avdagić Aida

1308

R

23.5

35

58.5+5

63.5

12. 02. 2014.

5.

Branković Anesa

?

V

33

25

58+5

63

12. 02. 2014.

6.

Smajić Evelina

1450

R

20

32

52+5

57

12. 02. 2014.

7.

Barakovac Dženita

1304

R

20

25

45+5

50

12. 02. 2014.

 

 

 

Iz Odsjeka

 
Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 1 - evidencija postignuća Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Srijeda, 26 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

   

 

 

 

 

 

 

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

   

 

 

 

 

 

 

 

Kolegij: Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 1

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof.dr. Mujo Slatina

   

 

 

 

 

 

 

Saradnik: mr. Lejla Hodžić

   

 

 

 

 

 

 

   

EVIDENCIJA POSTIGNUĆA STUDENATA

 

   

 

 

RB

PREZIME I IME

ZOT

Idejni

Portfolij

Kolokvij

prijedlog

termin

 

samoocjena

ocjena

Projekat

 

ocjene

 

 

 

 

spremio/la

uradio/la

 

 

 

 

 

1

Frljak Emina

10

9_10

10

10

10

10

10

21.1.

 

2

Smajić Alma

9

8

8

9_10

9_10

9_10

9_10

21.1.

 

3

Mehović Medina

8

8

8

9

8_9

9

9

21.1.

 

4

Barakovac Dženita

9

8

6

7_8

8

8_9

8

21.1.

 

5

Kovačević Mirela

9

7_8

6

8

9_10

7_8

8

21.1.

 

6

Alajbegović Emina

9

7_8

6

7

7_8

8_9

8

21.1.

 

7

Vidimlić Amra

8

8

7

7

7_8

7_8

7_8

15.2.

 

8

Smajić Evelina

7

6

6

7

7

8_9

7

15.2.

 

9

Marjanović Teodora

8

6_7

6

7_8

6

8

7

21.1.

 

10

Hasanbegović Senida

8

7

6

6

6

7_8

7

21.1.

 

11

Bučo Adisa

7

6

7

5_6

5_6

7

6_7

21.1.

 

12

Šečić Jasmina

7

6

6

6_7

6

6

6

15.2.

 

13

Beganović Adna

 

 

 

Doraditi

6

5_6

 

 

 

14

Grušecki Jelena

7

7

6

Doraditi

dopuniti

5_6

 

 

 

15

Popović Maja

 

 

 

Doraditi

5_6

 

 

 

 

16

Čaušević Anela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Bašić Sumeja

 

 

 

Doraditi

6_7

6

 

 

 

18

Musa Saida

9

8

5_6

Ponoviti

6

7_8

 

 

 

19

Prkić Tiana

 

 

 

 

 

6

 

 

 

20

Čamdžić Amila

8

6

5_6

Doraditi

6

6

 

 

 

21

Kubat Sedina

 

 

 

Doraditi

5_6

6_7

 

 

 

22

Branković Anesa

6_7

6

6

5_6

dopuniti

7

 

 

 

23

Ferhat Sanela

 

 

 

Doraditi

6

8

 

 

 

24

Avdagić Aida

 

 

 

Doraditi

dopuniti

6

 

 

 

25

Bender Vildana

 

 

 

Doraditi

6_7

ponovo

 

 

 

26

Nurkić Medina

 

 

 

Doraditi

6

5_6

 

 

 

27

Ahmetagić Merjem

 

 

 

 

5_6

7

 

 

 

28

Šabotić Ernesa

 

 

 

Doraditi

dopuniti

5_6

 

 

 

29

Imamović Merisa

 

 

 

6

5_6

6

 

 

 

30

Halilović Edina

 

 

 

Doraditi

dopuniti

5_6

 

 

 

31

Marić Sanjin

 

 

 

8

10

6

 

 

 

32

Halilović Amela

 

 

 

6_7

 

 

 

 

 

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita, u narednom ispitnom terminu polažu cjelokupan zot.

Studenti koji su položili pismeni dio ispita, ali nisu zadovoljavajuće obavili ostale aktivnosti te se završna ocjena ne može zaključiti, dužni su prijaviti ispit za naredni ispitni termin (septembar).

Usmeni ispit i zaključivanje ocjena, kao i uvodni sati predavanja za ljetni semestar, obavit će se u četvrtak, 27.02.2014. u 12:00h.

 

Sarajevo, 26.02.2014.

 

                                           

 

 

 

 

 

 
Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 1 - rezultati ispita Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Srijeda, 26 Februar 2014
Rezultate ispita iz predmeta Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 1 od 15.02.2014. možete preuzeti ovdje.
 
Nadareni učenici: Rezultati ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Nedjelja, 23 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

NASTAVNIK: prof. dr. Hašim Muminović

SARADNICA: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

 

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 12. 02. 2014. GOD.

 

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

Broj bodova

(∑max 50)

1.

Ahmetagić Merjem

R

37.5

2.

Branković Anesa

V

33

3.

Alajbegović Emina

R

31

4.

Kubat Sedina

V

30

5.

Čaušević Anela

R SF

27

6.

Memić Amela

V

23.5

7.

Đelilović Melisa

R SF

20.5

8.

Kurić Maida

V (prethodna genercija)

19.5

9.

Zejnilagić Irmana

V

19.5

10.

Prkić Tiana

R SF

19

 

Uvid u rad moguće je obaviti u ponedjeljak, 24. 02. 2014., u terminu od 10 do 14h. Upis ocjena obavit će se u četvrtak, 27. 02. 2014. u 12h.

Iz Odsjeka

 
Metodika vannastavnog rada - rezultati popravnog ispita Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Petak, 21 Februar 2014

OBAVJEŠTENJE

Rezultate popravnog ispita iz nastavnog predmeta Metodika vannastavnog rada možete
preuzeti OVDJE.

                                                               
Iz Odsjeka
 
Nadareni učenici: rezultati iz istraživačkh radova i obavještenje Ispis E-mail
Amina Isanović   
Subota, 08 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

Predmetni nastavnik: prof. dr. Hašim Muminović        saradnica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

PREGLED BODOVANJA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

 

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Broj bodova (∑max 50)

1.

Frljak Emina

46

2.

Beganović Adna

45

3.

Kovačević Mirela

45

4.

Vidimlić Amra

44

5.

Bašić Sumeja

41

6.

Marić Sanjin

40

7.

Alajbegović Emina

39

8.

Marjanović Teodora

38

9.

Smajić Alma

38

10.

Čamdžić Amila

36

11.

Memić Amela

36

12.

Mehović Medina

35

13.

Musa Saida

35

14.

Grušecki Jelena

30

15.

Imamović Merisa

28

16.

Kubat Sedina

28

17.

Avdagić Aida

27

18.

Bender Vildana

27

19.

Ferhat Sanela

26

20.

Nurkić Medina

26

21.

Ahmetagić Merjem

25

22.

Branković Anesa

25

23.

Hasanbegović Senida

25

24.

Popović Maja

24

25.

Musić Kenan

23

26.

Barakovac Dženita

20

27.

Smajić Evelina

20

28.

Halilović Edina

5 (nije odgovoreno zadatku)

29.

Čaušević Anela

Đelilović Melisa

Prkić Tiana

0 (nije odgovoreno zadatku)

30.

Zejnilagić Irmana

0 (nije odgovoreno zadatku)

 

Obavještenje: Završni susret, analiza uspješnosti i prezentacije radova održat će se u ponedjeljak, 10. 02. 2014. god. u 14h, sala 98.

 

Radove će prezentirati studentice Emina Frljak i Amra Vidimlić. Ostali studenti su oslobođeni prezentiranja.

 

Iz Odsjeka

 
Rezultati završnog i integralnog ispita iz Metodike vannastavnog rada Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 03 Februar 2014

OBAVJEŠTENJE

Rezultate završnog i integralnog ispita iz nastavnog predmeta Metodika vannastavnog rada
možete preuzeti OVDJE.

Iz Odsjeka
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 26

Slanje priloga za objavljivanje

Kako bismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija