Rezultati ispita: V godina
Nadareni učenici: rezultat ispita rađenog 24. 11. 2015. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 24 Novembar 2015

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTAT ISPITA RAĐENOG 24. 11. 2015. god.

 

Red. br.

Broj indexa studenta/ studentice

Status

Broj ostvarenih bodova (Σmax 50; Σmin 25)

1.

1862/2014

R

48

2.

1952/2014

R

41,5

3.

1958/2014

R

40

4.

1860/2014

R

36

5.

1861/2014

R

34,5

6.

1966/2014

R

32

7.

1908/2014

R

31

8.

1955

R SF

25,5

9.

1906/2014

R

23,5

10.

1863

R

22,5

11.

2216/2015

V

22

12.

1918/2014

R

19,5

13.

1898

R

18

14.

2048

V

17

15.

1886/14

R

16,5

16.

2018/2015

V

13

17.

1954/2014

R

11

18.

2055/2014

V

9

19.

1907/2014

R

4

20.

1990

RS

3

21.

2057

V

0,5

22.

1953/2014

RS

0

 

Uvid u rad moguće obaviti u redovnim terminima kabinetskih konusltacija.

 

Iz Odsjeka

 

 
Metodika vannastavnog rada - rezultati od 23.11.2015. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Utorak, 24 Novembar 2015

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 23.11.2015.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 25)

1.

1952/2014

25

2.

1862/2014

24,5

3.

1966/2014

23

4.

1860/2014

22,5

5.

1577

22,5

6.

1861/2014

22

7.

1908/2014

22

8.

1953/2014

21

9.

1863

21

10.

1958/2014

21

11.

1994/2014

20,5

12.

1955

20

13.

1918/2014

20

14.

1898

20

15.

1600/2013

19

16.

1676

17,5

17.

2018/2015

17

18.

1954/2014

17

19.

1906/2014

17

20.

P.Š.

16

21.

2048/2014

16

22.

2031/2014

15

23.

430/2009

14,5

24.

1907/2014

14

25.

1990/2014

14

26.

2216/2015

13,5

27.

2057/2014

13

28.

2055/2014

10,5

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                 Sarajevo, 24.11.2015.                                                              Iz Odsjeka  

 
Nadareni učenici - rezultati i termin usmenog ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 14 Septembar 2015

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 03. 09. 2015.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA (Σmax 50; min 25)

1.

1647/2013

36

2.

1543/2012

23

 

Usmeni ispit i upis ocjena održat će se u utorak, 15. 09. 2015. god. u 9:30h, kabinet 103/II.

 

Iz Odsjeka

 
OBAVJEŠTENJE - ISPIT IZ METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA ODGOJ AI OBRAZOVANJA Ispis E-mail
Amina Isanović   
Četvrtak, 10 Septembar 2015

FILZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O ISPITNOM TERMINU

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja održati u subotu, 12. 09. 2015. god. sa početkom u 8h, sala 125 (ispitni termin umjesto 09. 09.).

 

Iz Odsjeka

 
Pedagogijska istraživanja: NIR1 - rezultati ispita Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Petak, 04 Septembar 2015

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

RAZULTATI ISPITA IZ PREMETA PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA: NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD 1 (01.09.2015.)

 

 RB

Prezime i ime

Broj indexa

Integralni ispit

Ocjena

ZOT

Min 27-max50

Idejna skica

Min10-max20

Ukupno

Min38-max70

1.       

Čaušević Anela

1538

39,5

14

53,5

8/C

2.       

Šušnjara Marlena

1677

31,5

12

43,5

6/E

3.       

Suljić Indira

1609

31

12

43

6/E

4.       

Memić Amela

?

28

15

43

6/E

5.       

Vatreš Merima

1579

34

9

43

6/E

6.       

Spahija Ernesa

873/10

35

3

38

5/F

7.       

Tursanović Sedina

1716

30

7

37

5/F

8.       

Žunić Fikreta

1919

29

5

34

5/F

9.       

Fejzović Elma

1629

27,5

4,5

32

5/F

10.   

Hamulić Azra

1631

17

1

18

5/F

11.   

Zahor Tanja

2056

0

0

0

5/F

12.   

Hreljić Lejla

1679

/

1,5

/

5/F

 

Skala ocjena

38-44

6/E

45-51

7/D

52-58

8/C

59-64

9/B

65-70

10/A

 

Iz Odsjeka

Sarajevo, 04.09.2015.

 
Rezultati ispita iz Istraživanja u nastavi Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 15 Juni 2015

lang="HR" style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus – strukovni smjer

   

REZULTATI  ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA  

ISTRAŽIVANJA U NASTAVI

(04.06.2015.)

Red.

br.

BROJ INDEKSA

ZAKLJUČNA OCJENA

1.

1655/2013

deset (10)

2.

1641/2013

deset (10)

3.

1679/2013

deset (10)

4.

1640/2013

devet (9)

5.

1602/2013

devet (9)

6.

1697/2013

devet (9)

7.

1834

devet (9)

8.

1678

devet (9)

9.

1677/2013

osam (8)

10.

1678

osam (8)

11.

1677/2013

sedam (7)

12.

430

sedam (7)

                

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organiziran

u ponedjeljak, 22.06.2015. u 08,30 (soba 103/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u navedenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla okončati na vrijeme.

 

Iz Odsjeka

   prof.dr. Hašim Muminović

mr.sc. Sandra Bjelan, v.ass.

 

 

Sarajevo, 15.06.2015.                                                             

 
Pedagogijska istraživanja: NIR2 - obavjestenje Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Ponedjeljak, 15 Juni 2015

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Usmenom dijelu ispita iz predmeta Pedagogijska istraživanja: Naučno-istraživački rad 2, koji će se održati u ponedjeljak, 06.07.2015. u 12h, mogu pristupiti slijedeći studenti:

 

 

 RB

Broj indexa

Prijedlog ocjene

 
 

1.       

1602/13

7/8

 

2.       

1623/13

6/7

 

3.       

1640/13

6/7

 

4.       

1655/13

6/7

 

5.       

1606/13

6

 

6.       

1645/13

6

 

7.       

1678/13

6

 

8.       

1585/12

6

 

9.       

1742/13

6-

 

10.   

1641/13

6-

 

11.   

1632

6-

 

12.   

1631

6-

 

13.   

1919/14

6-

 

14.   

1740/13

6-

 

15.   

1536/12

6-

 

16.   

1724/13

6-

 

17.   

1538

5/6

 

18.   

1537/12

5/6

 

 

Studenti, čiji radovi nisu zadovoljili za junsko-julski ispitni termin, idejne projekte trebaju korigirati za ispit u septembru.   

Iz Odsjeka

Sarajevo, 15.06.2015.

 
Pedagogijska istraživanja: NIR1- zbirna tabela postignuća Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Srijeda, 11 Februar 2015

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

RAZULTATI ISPITA IZ PREMETA PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA: NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD 1

 

Rezultati ispita od 09.02.2015.

 

 RB

Broj indexa

Integralni ispit

Ocjena

ZOT

 

Idejna skica

Min 10-max20

Ukupno

 

1.       

1663

35,5/57

20

55,5/77

8

2.       

1632

28,5/42

11,5

40/62

7

3.       

1048

44/57

10,5

54,5/77

7

4.       

1585/12

36/57

16,5/25

52,5/83

7

5.       

1536/12

25/42

11/20

36/62

6

6.       

1535/12

22,5/42

11,5/20

34/62

6

7.       

1537/12

29,5/57

10

39,5/77

6

8.       

873

24,5/42

0/20

24,5/62

5

9.       

1631

16,5/57

1/20

17,5/77

5

10.   

1538

22/57

10/20

32/77

5

11.   

1677

6/57

/

6/77

5

12.   

1629

15/57

6/20

21/77

5

13.   

1647/13

7/57

8/20

15/77

5

14.   

1716

5/57

5/20

10/77

5

15.   

1609/13

10/57

1/20

11/77

5

16.   

1919/14

12/57

1/20

13/77

5

17.   

1230

7/57

/

/

5

18.   

1489

4/57

/

4/77

5

19.   

1579

2/57

/

2/77

5

20.   

1679

0/57

/

0/77

5

21.   

1577

0/57

/

0/77

5

 Zbirna tabela - prijedlog konačnih ocjena


RB

Index br.

Polusemestralni

ispit

Završni ispit

Integralni

Prijedlog ocjene

1.       

1663

/

/

8

8

2.       

1655/13

6

10

/

8

3.       

1741/13

6

9

/

8

4.       

1606/13

8

7

/

8

5.       

1426/12

6

8

/

7

6.       

1641/13

6

8

/

7

7.       

1742/13

7

7

/

7

8.       

1740/13

6

7

/

7

9.       

1632

/

/

7

7

10.   

1048

/

/

7

7

11.   

1585/12

/

/

7

7

12.   

1696

5/6

6

/

6

13.   

1536/12

/

/

6

6

14.   

1535/12

/

/

6

6

15.   

1537/12

/

/

6

6


Iz Odsjeka

Sarajevo, 11.02.2015.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 52

RSS distribucija