Rezultati ispita: V godina
METODIKA VANNASTAVNOG RADA - konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 08 Februar 2017

style="mso-bidi-font-weight: normal">EVIDENCIJA POSTIGNUĆA U TOKU KONTINUIRANOG PRAĆENJA RADA STUDENATA

 

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

AKTIVNOST

5 bodova

REALIZACIJA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

10 bodova

SAMOSTALNI

ISTRAŽIVAČKI ZADATAK

20 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

25 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

POPRAVNI ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.    

2203

3

7

7

5

10

25

-

 

57/6

2.    

2308

2

9

10

5

13

18

-

 

57/6

3.    

2197

3

10

15

5

11

18

-

 

64/7

4.    

2306

3

7

18

5

22

29

-

 

84/9

5.    

2123

5

8

8

5

21

-

30

 

77/8

6.    

2160

3

10

15

5

24

24

-

 

81/8

7.    

2127

4

10

18

5

22

14,5

26

 

85/9

8.    

2166

5

8

8

5

20

32,5

-

 

78,5/8

9.    

2133

3

10

17

5

19

28

-

 

82/8

10.   

2181

2

9

6

5

5

-

26

 

53/6

11.   

2196

2

9

5

5

18

27,5

-

 

66,5/7

12.   

2198

4

9

7

5

18

21,5

-

 

64,5/7

13.   

2207

3

8

10

5

13

15

30

 

69/7

14.   

2356

3

8

8

5

10

-

19

 

53/6

15.   

2206

3

10

10

5

15

21,5

-

 

64,5/7

16.   

2195

2

10

5

5

18

30

-

 

70/7

17.   

2125

5

10

17

5

24

33,5

-

 

94,5/10

18.   

2124

5

10

17

5

24

27,5

-

 

88,5/9

19.   

2199

3

9

10

5

20

24

-

 

71/7

20.   

2194

1

9

6

5

5

-

28

 

54/6

21.   

2161

2

10

6

5

21

8,5

20

 

64/7

 

 

VANREDNI STUDENTI

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

KONSULTACIJE

5 bodova

REALIZACIJA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

10 bodova

SAMOSTALNI

ISTRAŽIVAČKI ZADATAK

20 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

25 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

35 bodova

POPRAVNI ZAVRŠNI

35 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.    

2193

5

10

14

5

19

15

21,5

 

74,5/8

2.    

2162

5

8

14

-

16

16

22

 

65/7

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                            Iz Odsjeka

 
NADARENI UČENICI - rezultati nakon korekcije radova i termin završnog susreta Ispis E-mail
Amina Isanović   
Srijeda, 08 Februar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

POSTIGNUĆE STUDENATA NAKON JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA

 

RED. BR.

BR. INDEXA

STATUS

AKTIV.

(Σmax 10)

BIBLIO-

GRAFIJA

(Σmax 5)

PREZ.

(Σmax 5)

TEST

(Σmax 50)

IZVJEŠTAJ (Σmax 30)

TOTAL

(Ʃ100)

PRIJEDLOG

OCJENE

DATUM

1.

2125

R

10

5

5

48,5

30

98.5

10/A

23/01/17

2.

2133

R

10

5

5

42

30

92

9/B

23/01/17

3.

2124

R

10

5

5

41,5

28

89.5

9/B

23/01/17

4.

2127

R

10

5

5

42,5

26

88.5

9/B

23/01/17

5.

2123

R

10

5

5

44,5

22

86.5

9/B

23/01/17

6.

2306

R

10

5

5

36,5

29

85.5

9/B

23/01/17

7.

2198

R

10

5

5

42,5

18

80.5

8/C

23/01/17

8.

2207

R

9

5

1

44

21

80

8/C

23/01/17

9.

2166

R

10

5

5

38,5

21

79.5

8/C

23/01/17

10.

2206

R

9

5

4

30,5

28

76.5

8/C

23/01/17

11.

2197

R

9

5

4

33

22

73

7/D

23/01/17

12.

2194

R

8

5

3

30

24

70

7/D

23/01/17

13.

2181

R SF

8

5

4

30

19

66

7/D

23/01/17

14.

2199

R

9

5

5

26

19

64

6/E

23/01/17

15.

2160

R

9

5

4

26

19

63

6/E

23/01/17

17.

2196

R

9

5

0

27,5

16

57.5

6/E

23/01/17

16.

2289

R

9

5

4

32,5

15

62.5

6/E

08/02/17

18.

2195

R

9

5

5

30,5

20

69,5

7/D

08/02/17

19.

2161

R

8

5

3

29,5

16

61,5

6/E

08/02/17

20.

2308

R

5

5

-

27,5

15

52,5

???

08/02/17

21.

2226

R

7

5

0

25

20

57

6/E

08/02/17

22.

2203

R SF

7

5

4

34

17

67

7/D

08/02/17

 

 

VANREDNI STUDENTI

 

RED. BR.

BR. INDEXA

STATUS

AKTIV.

(Σmax 10)

BIBLIO-

GRAFIJA

(Σmax 10)

TEST

(Σmax 50)

IZVJEŠTAJ (Σmax 30)

TOTAL

(Ʃ100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2193

V

10

10

25

25

70

7/D

23/01/17

2.

2162

V

10

10

26,5

18

64,5

6/7

08/02/17

 

Završni susret, sumiranje i upis ocjena obavit će se u četvrtak, 09. 02. 2017. god., sa početkom u 9h.

 

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 

 
Rezultati popravnog ispita iz Metodike vannastavnog rada od 07.02.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Utorak, 07 Februar 2017

style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 07.02.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 35, min. 18)

1.

2123

30

2.

2207

30

3.

2194

28

4.

2127

26

5.

2181

26

6.

2162

22

7.

2193

21,5

8.

2161

20

9.

2356

19

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

            Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Termin završnog susreta i upisa ocjena bit će naknadno oglašen.  

 

 

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 07.02.2017.                                                             

 

 
Rezultati završnog ispita iz Metodike vannastavnog rada od 31.01.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 01 Februar 2017

style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA VANNASTAVNOG RADA

(OD 31.01.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 35, min. 18)

1.

2125

33,5

2.

2166

32,5

3.

2195

30

4.

2306

29

5.

2133

28

6.

2196

27,5

7.

2124

27,5

8.

2203

25

9.

2160

24

10.

2199

24

11.

2198

21,5

12.

2206

21,5

13.

2308

20

14.

2197

18

15.

2162

16

16.

2207

15

17.

2193

15

18.

2127

14,5

19.

2161

8,8

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

            Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon popravnog ispitnog termina i naknadno oglašen.  

 

 

     Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 01.02.2017.                                                             

 

 
Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Učenici s teškoćama u razvoju Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Petak, 27 Januar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET  U  SARAJEVU 

ODSJEK  ZA  PEDAGOGIJU

 

 REZULTATI  INTEGRALNOG  ISPITA   IZ  NASTAVNOG  PREDMETA  UČENICI  S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (26.01.2017)

 

 

REDNI BR.

BROJ INDEKSA

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA

 
 

1

2127/2015

76/9

 

2

2181/2015

71/8

 

3

2160/2015

68/8

 

4

2194/2011

63/7

 

5

2203/2015

61/7

 

6

2356

56/7

 

7

2289

55/6

 

8

2206/2015

54/6

 

9

2162/2015

44/5

 

Napomena: Usmeni ispit će se održati 31.01.2017.godine u 13:00h. Svi studenti koji su zadovoljili i dobili prolaznu ocjenu su dužni prisustvovati usmenom ispitu.

 

 

Iz Odsjeka 

 
NADARENI UČENICI - pregled postignuća nakon ispita 23. 01. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 23 Januar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

POSTIGNUĆE STUDENATA NAKON ISPITA ODRŽANOG 23. 01. 2017. GOD.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

STATUS

AKTIV.

(Σmax 10)

BIBLIO-

GRAFIJA

(Σmax 5)

PREZ.

(Σmax 5)

TEST

(Σmax 50)

IZVJEŠTAJ (Σmax 30)

TOTAL

(Ʃ100)

PRIJEDLOG

OCJENE

DATUM

1.

2125

R

10

5

5

48,5

30

98.5

10/A

23/01/17

2.

2133

R

10

5

5

42

30

92

9/B

23/01/17

3.

2124

R

10

5

5

41,5

28

89.5

9/B

23/01/17

4.

2127

R

10

5

5

42,5

26

88.5

9/B

23/01/17

5.

2123

R

10

5

5

44,5

22

86.5

9/B

23/01/17

6.

2306

R

10

5

5

36,5

29

85.5

9/B

23/01/17

7.

2198

R

10

5

5

42,5

18

80.5

8/C

23/01/17

8.

2207

R

9

5

1

44

21

80

8/C

23/01/17

9.

2166

R

10

5

5

38,5

21

79.5

8/C

23/01/17

10.

2206

R

9

5

4

30,5

28

76.5

8/C

23/01/17

11.

2197

R

9

5

4

33

22

73

7/D

23/01/17

12.

2194

R

8

5

3

30

24

70

7/D

23/01/17

13.

2181

R SF

8

5

4

30

19

66

7/D

23/01/17

14.

2199

R

9

5

5

26

19

64

6/E

23/01/17

15.

2160

R

9

5

4

26

19

63

6/E

23/01/17

16.

2289

R

9

5

4

32,5

12

62.5

6/E

23/01/17

17.

2196

R

9

5

0

27,5

16

57.5

6/E

23/01/17

18.

2195

R

9

5

5

30,5

14

-

-

-

19.

2161

R

8

5

3

29,5

14

-

-

-

20.

2308

R

5

5

-

27,5

12

-

-

-

21.

2226

R

7

5

0

25

-

-

-

-

22.

2203

R SF

7

5

-

34

13

-

-

-

 

 

VANREDNI STUDENTI

 

RED. BR.

BR. INDEXA

STATUS

AKTIV.

(Σmax 10)

BIBLIO-

GRAFIJA

(Σmax 10)

TEST

(Σmax 50)

IZVJEŠTAJ (Σmax 30)

TOTAL

(Ʃ100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2193

V

10

10

25

25

70

7/D

23/01/17

2.

2162

V

10

10

26,5

13

-

-

-

 

Završni susret, prezentacije (odabranih radova studentica), konsultacije u vezi sa postignućem, te zaključivanje ocjena održat će se u utorak, 24. 01. 2017. god. od 10h, sala 121/II.

 

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
Nadareni učenici (Izvještaji o identifikaciji nadarenog djeteta) Ispis E-mail
Amina Isanović   
etvrtak, 19 Januar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTATI IZVJEŠTAJA O IDENTIFIKACIJI NADARENOG DJETETA

 

RED. BR.

BR. INDEXA

 

STATUS

IZVJEŠTAJ (Σmax 30; Σmin 16)

1.

2125

R

30

2.

2133

R

30

3.

2306

R

29

4.

2124

R

28

5.

2206

R

28

6.

2127

R

26

7.

2194

R

24

8.

2123

R

22

9.

2197

R

22

10.

2166

R

21

11.

2207

R

21

12.

2193

V

20

13.

2181

R SF

19

14.

2160

R

19

15.

2199

R

19

16.

2198

R

18

17.

2196

R

16

18.

2195

R

14

19.

2161

R

14

20.

2162

V

13

21.

2203

R SF

13

22.

2289

R

12

23.

2308

R

12

 

Završni susret, uvid u radove i sumiranje ocjena obavit će se u utorak, 24. 01. 2017. god., u terminu od 10 do 12h. Tom prilikom, svoje radove prezentirat će studentice čiji su dosjei pod brojevima 2125 i 2133.

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
NADARENI UČENICI - rezultati polusemestralnog ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Petak, 02 Decembar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: NADARENI UČENICI

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 23. 11. 2016. GOD.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR.

BODOVA (Σmax 50; Σmin 25)

1.

2123

44,5

2.

2124

41,5

3.

2125

48,5

4.

2127

42,5

5.

2133

29,5

6.

2160

26

7.

2161

29,5

8.

2162

26,5

9.

2166

38,5

10.

2181

30

11.

2193

7,5

12.

2194

30

13.

2195

30,5

14.

2196

27,5

15.

2197

33

16.

2198

42,5

17.

2199

26

18.

2203

19,5

19.

2206

30,5

20.

2226

25

21.

2289

32,5

22.

2306

36,5

23.

2308

27,5

 

Radove je moguće pogledati u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 73

RSS distribucija