Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: IV godina

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: IV godina
METODIKA NASTAVNOG RADA - rezultati od 06.09.2014. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Četvrtak, 11 Septembar 2014
OBAVJEŠTENJE

Rezultateispita iz Metodike nastavnog rada možete preuzeti OVDJE.
 
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada - rezultati ispita rađenog 03. 09. 2014. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 08 Septembar 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 03. 09. 2014.

 

Red. br.

Broj indexa

Bodovi (Ʃmax 60)

1.

1676

35,5

2.

1997/2013

34,5

3.

1300/2012

33,5

4.

1709/2013

33

5.

1579/2012

33

6.

1677

30

7.

430/2009

14,5

8.

1834/2013

3

 

Zaključne ocjene bit će izvedene na osnovu svih aktivnosti studenata tokom semestra. Termin usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

Iz Odsjeka

 
Konačne ocjene oz kolegija Pedagoška psihologjia 4 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Utorak, 15 Juli 2014

 

 

 

               

 

BR.

Prezime i ime

St

Prez

Pr/aktT

PolT (max 40)

ZavT  (max 40)

Total

Ocjena/napomena

1

Avdić Edisa

R

10

3

26

35,95

74,95

8

2

Begic Hanka

V

 

10

16,4

17,22

43,62

 

3

Botonjić Admirela

V

 

10

26

34,43

70,43

7

4

Čajo Elma

V

10

10

28,4

32,91

81,31

8

5

Džinović Zumreta

V

10

10

33,6

33,92

87,52

9

6

Fejzić Hajra

V

10

10

26

31,90

77,90

8

7

Fejzović Elma

R

10

10

31,2

35,95

87,15

9

8

Furulja Lejla

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

9

Hadžihalilović Senida

R

10

10

19,2

31,90

71,1

7

10

Hamulić Azra

R

10

9

13,6

27,85

60,45

6

11

Hožić Amela

R

10

8

20,4

19,24

57,64

6

12

Hreljić Lejla

V

10

10

24,8

27,85

72,65

7

13

Kavazović Hasena

R

10

6

23,6

16,20

55,8

6

14

Livajušić Vendelin

R

10

9

35,2

37,97

92,17

10

15

Mekić Adna

V

10

10

13,6

26,33

59,93

6

16

Memić Adela

V

 

0

31,6

32,41

64,01

7

17

Mušanović Dinela

V

9

10

31,6

34,43

85,03

9

18

Porić Hidajet

R

10

8

34,8

33,42

86,22

9

19

Porić Mevluda

R

10

10

35,6

34,43

90,03

9

20

Skenderović Nevzeta

R

10

10

34

38,99

92,99

10

21

Smajić Belma

R

10

10

32,4

36,46

88,86

9

22

Smajović Ilhana

R

10

10

25,6

32,91

78,51

8

23

Srganović Sabrina

R

10

10

30,8

35,95

86,75

9

24

Stanišić Svjetlana

R

10

8

36,4

38,48

92,88

10

25

Suljić Indira

R

10

7

25,6

26,84

69,44

7

26

Šušnjara Marlena

V

9

10

21,6

31,39

71,99

7

27

Tarakčija Amila

V

 

10

25,2

33,92

69,12

7

28

Tursmanović Sedina

R

10

7

24,4

23,29

64,69

7

29

Valjevac Adna

V

 

0

0

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

30

Vatreš Almina

R

10

8

27,2

34,94

80,14

8

 

 
Profesionalna orijentacija - zaključne ocjene Ispis E-mail
Amina Isanović   
Nedjelja, 13 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA                                                                                AK. 2013/2014. GOD.

NASTAVNIK: doc. dr. Amir Pušina                                                                                                  SARADNICA: asist. Amina Isanović, M.A.

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA REDOVNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

Red. br.

Prezime i ime studenat/studentice

Status

Aktivnosti na nastavi

(∑max 10)

Prijevod članka

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 100)

Zaključna ocjena

Datum

1.

Avdić Edisa

R(2)

5

20

9

17.5

23

74.5

7/8

05/07/14

2.

Fejzović Elma

R

10

18

6

22.5

17

73.5 + 4 = 77.5*

8/C

11/06/14

3.

Hadžihalilović Senida

R

8

18

9

-

-

-

-

-

4.

Hamulić Azra

R(2)

6

18

6

14.5

18

62.5

6/E

05/07/14

5.

Hodžić Amela

R

6

18

6

-

-

-

-

-

6.

Kavazović Hasena

R

8

19

10

18.5

25

80.5

8/C

05/07/14

7.

Livajušić Vendelin

R

6

20

5

17.5

20

68.5

7/D

05/07/14

8.

Porić Hidajet

R

7

18

6

22

24

77

8/C

11/06/14

9.

Porić Mevluda

R

10

20

10

28.5

26

94.5

10/A

11/06/14

10.

Skenderović Nevzeta

R

10

20

10

22.5

27

89.5

9/B

11/06/14

11.

Smajić Belma

R

8

18

9

26

22

83 + 5 = 88*

9/B

11/06/14

12.

Smajović Ilhana

R

7

18

7

17.5

19

68.5

7/D

11/06/14

13.

Srganović Sabrina

R

7

18

9

23

19

76

8/C

05/07/14

14.

Stanišić Svjetlana

R

8

18

9

24

23

82

8/C

05/07/14

15.

Suljić Indira

R(2)

5

20

6

-

-

-

-

-

16.

Tursanović Sedina

R(2)

5

20

8

-

-

-

-

-

17.

Vatreš Almina

R

8

18

10

26.5

26

88.5 + 10 = 98.5*

10/A

11/06/14

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

Skala

 

55 – 64  > 6/E

65 – 74  > 7/D

75 – 84  > 8/C

85 – 94  > 9/B

95 – 100  > 10/A

 

REZULTATI PRAĆENJA RADA VANREDNIH STUDENATA TOKOM SEMESTRA

 

 

 

Red. br.

 

Prezime i ime studenat/studentice

 

Status

Prijevod članka/

prikaz slučaja

(∑max 20)

Prezentacija i diskusija

(∑max 10)

I dio ispita

(∑max 30)

II dio ispita (∑max 30)

Ukupno bodova

(Σmax 90)

 

Ocjena

Datum

1.

Begić Hanka

V

18

8

15.5

5/F

ponoviti drugi dio u septembraskom ispitnom roku

2.

Botonjić Admirela

V

15

6

18.5

15

54.5

6/7

05/07/14

3.

Čajo Elma

V

20

10

23.5

28

81.5 + 5 = 86.5*

10/A

11/06/14

4.

Džinović Zumreta

V

20

10

22.5

25

77.5

9/B

05/07/14

5.

Fejzić Hajra

V

20

10

17.5

22

69.5

8/C

11/06/14

6.

Hreljić Lejla

V

17

8

17.5

17

59.5

7/D

05/07/14

7.

Kapo Lejla

V

0

0

-

-

-

-

-

8.

Mekić Adna

V

20

10

13.5

5/F

ponoviti oba dijela u septembarskom ispitnom roku

9.

Mušanović Dinela

V

18

8

25.5

25

76.5

9/B

05/07/14

10.

Subašić Murisa

V

0

0

16

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

11.

Šušnjara Marlena

V

18

8

22

5/F

ponoviti drugi dio u septembarskom ispitnom roku

12.

Tarakčija Amila

V

20

10

21.5

26

77.5

9/B

11/06/14

13.

Vatreš Merima

V

0

0

-

-

-

-

-

                     

 

* Bodovi iz dodatnog zadatka, rađenog na inicijativu studentice

 

 

 

Skala

 

50 – 55  > 6/E

56 – 64  > 7/D

65 – 74  > 8/C

75 – 84  > 9/B

85 – 90  > 10/A

 

 

Iz Odsjeka

 
Profesionalna orijentacija - rezultati ispita održanog 12. 07. 2014. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Nedjelja, 13 Juli 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

Odgovorni nastavnik: doc. dr. Amir Pušina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014. god.

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

ZOT (Σ30)

ESEJ (Σ30)

1.

Avdić Edisa

ranije položen

23

2.

Begić Hanka

ranije položen

5/F

3.

Botonjić Admirela

18.5

15

4.

Džinović Zumreta

ranije položen

25

5.

Hamulić Azra

14.5

18

6.

Hreljić Lejla

17.5

17

7.

Kavazović Hasena

18.5

25

8.

Livajušić Vendelin

ranije položen

20

9.

Mekić Adna

13.5

5/F

10.

Mušanović Dinela

25.5

25

11.

Srganović Sabrina

ranije položen

19

12.

Stanišić Svjetlana

ranije položen

23

13.

Subašić Murisa

16

5/F

14.

Šušnjara Marlena

22

5/F

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u ponedjeljak, 14. 07. 2014. u terminu od 10 do 12h, soba 101/II.

Upis ocjena održat će se u istom terminu.

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 54

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija