Rezultati: IV godina
Rezultati polusemestralnog ispita iz SKUPN Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 19 April 2017

style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

SAVREMENE KONCEPCIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI

(OD 13.04.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 50)

1.

2489

38

2.

2440

37

3.

2526

36

4.

2488

36

5.

2533

35

6.

2366

35

7.

2427

34

8.

2385

34

9.

2367

33

10.

2504

33

11.

2388

32,5

12.

2368

32

13.

2528

32

14.

2497

29

15.

2484

28,5

16.

2522

28

17.

2356

26,5

18.

2496

25

19.

2514

25

20.

2510

25

21.

2486

22

22.

2515

20

23.

430

19

24.

2524

13

25.

2162

6,5

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

           

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                 Sarajevo, 17.04.2017.                                                              Iz Odsjeka  

 
Profesionalna orijentacija - rezultati polusemestralnog ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 11 April 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA RAĐENOG 11. 04. 2017. GOD.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

40-22b

1.

2504

40

2.

2440

34

3.

2526

31,5

4.

2501

29,5

5.

2385

29

6.

2533

27

7.

2488

26,5

8.

2368

26,5

9.

2528

24

10.

2446

20,5

11.

2388

20

12.

2496

18

13.

2522

18

14.

2497

17

15.

2427

13,5

16.

2486

12

17.

2367

11

18.

2484

11

19.

2524

10,5

20.

2319

10

 

Uvid u rad moguće je obaviti u redovnim terminima kabinetskih konsultacija.

 

Iz Odsjeka

 
Profesionalna orijentacija - termin semestralnog ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 03 April 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

OBAVJEŠTENJE O TERMINU ISPITA

 

Semestralni ispit iz kolegija Profesionalna orijentacija održat će se u utorak, 11. 04. 2017. god. u terminu od 11 do 12h, u sali 30.

 

Iz Odsjeka

 
VREDNOVANJE OO-RADA: Pregled ukupnog postignuća studenata Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 14 Februar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

Završni susret i evidentiranje ocjena obavit će se u srijedu, 15. 02. 2017. god., u 9h. Radovi se mogu pogledati nakon obavljenog evidentiranja ocjena.

 

 

PREGLED POSTIGNUĆA REDOVNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

AKTIV.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT + online forma

(Ʃmax 10)

ISTRAŽ. RAD + prez

(Σmax 25)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2489

10

28

19

-

10

22

89

9/B

08/02/17

2.

2504

10

26,5

19

-

10

21

88,5

9/B

23/01/17

3.

2526

10

26

20

-

10

21

87

9/B

23/01/17

4.

2513

9

21,5

16

-

10

22

78,5

8/C

23/01/17

5.

2440

9

20

20

-

10

16

75

7/D

23/01/17

6.

2528

9

16,5

19

-

10

16

70,5

7/D

23/01/17

7.

2446

9

18,5

14,5

-

10

13

65

7/D

08/02/17

8.

2368

9

19

14,5

-

8

13

63,5

6/E

23/01/17

9.

2367

9

18,5

12

-

10

13

62,5

6/E

08/02/17

10.

2488

9

 

44

6

16

75

7/D

23/01/17

11.

2533

9

 

39

5

21

74

7/D

23/01/17

12.

2476

9

 

29

7

22

67

7/D

23/01/17

13.

2366

9

 

37

8

13

67

7/D

23/01/17

14.

2486

9

 

28,5

8

21

66,5

7/D

23/01/17

15.

2501

9

 

28

6

16

59

6/E

23/01/17

16.

2497

9

 

27

10

13

59

6/E

08/02/17

17.

2514

9

17,5

6,5

-

6

13

-

-

-

18.

2427

9

 

21

10

13

-

-

-

19.

2566

0

11

-

-

10

13

-

-

-

20.

2510

9

10,5

-

-

10

13

-

-

-

21.

2496

9

 

-

6

13

-

-

-

22.

2484

10

 

-

7

16

-

-

-

23.

2524

9

 

-

6

22

-

-

-

24.

2522

9

 

-

10

21

-

-

-

25.

2508

9

 

-

8

13

-

-

-

26.

2515

5

 

-

10

22

-

-

-

27.

2157

0

 

-

7

15

-

-

-

 

 

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

KRITERIJI VREDNOVANJA VANREDNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

KONSULT.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT/ dodatni zad

(Ʃmax 15)

ESEJ

(Σmax 20)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2453

10

27

18

 

15

20

90

9/B

08/02/17

2.

2388

10

16,5

12,5

 

15

16

70

7/D

08/02/17

3.

2385

10

 

27

15

15

68

7/D

08/02/17

4.

2454

3

11,5

-

-

-

-

-

-

-

5.

2433

8

 

18

0

11

-

-

-

 

Prof. dr. Mirjana Mavrak

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
VREDNOVANJE O-O RADA: Rezultati ispita rađenog 08. 02. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 14 Februar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 REZULTATI ISPITA RAĐENOG 08. 02. 2017. GOD.

 Završni ispit

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

[Σmax 25]

1.

2489

19

2.

2367

14,5

3.

2388

12,5 (uslovno)

4.

2446

12 (uslovno)

5.

2514

3,5

 

Integralni ispit

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

[Σmax 55]

1.

2385

27

2.

2497

27

3.

2427

21

4.

2522

19

5.

2484

14

6.

2496

13,5

7.

2508

11

8.

2510

9,5

9.

2524

9

10.

2515

8,5

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 106

RSS distribucija