Rezultati: IV godina
VREDNOVANJE OO-RADA: Pregled ukupnog postignuća studenata Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 14 Februar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

Završni susret i evidentiranje ocjena obavit će se u srijedu, 15. 02. 2017. god., u 9h. Radovi se mogu pogledati nakon obavljenog evidentiranja ocjena.

 

 

PREGLED POSTIGNUĆA REDOVNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

AKTIV.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT + online forma

(Ʃmax 10)

ISTRAŽ. RAD + prez

(Σmax 25)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2489

10

28

19

-

10

22

89

9/B

08/02/17

2.

2504

10

26,5

19

-

10

21

88,5

9/B

23/01/17

3.

2526

10

26

20

-

10

21

87

9/B

23/01/17

4.

2513

9

21,5

16

-

10

22

78,5

8/C

23/01/17

5.

2440

9

20

20

-

10

16

75

7/D

23/01/17

6.

2528

9

16,5

19

-

10

16

70,5

7/D

23/01/17

7.

2446

9

18,5

14,5

-

10

13

65

7/D

08/02/17

8.

2368

9

19

14,5

-

8

13

63,5

6/E

23/01/17

9.

2367

9

18,5

12

-

10

13

62,5

6/E

08/02/17

10.

2488

9

 

44

6

16

75

7/D

23/01/17

11.

2533

9

 

39

5

21

74

7/D

23/01/17

12.

2476

9

 

29

7

22

67

7/D

23/01/17

13.

2366

9

 

37

8

13

67

7/D

23/01/17

14.

2486

9

 

28,5

8

21

66,5

7/D

23/01/17

15.

2501

9

 

28

6

16

59

6/E

23/01/17

16.

2497

9

 

27

10

13

59

6/E

08/02/17

17.

2514

9

17,5

6,5

-

6

13

-

-

-

18.

2427

9

 

21

10

13

-

-

-

19.

2566

0

11

-

-

10

13

-

-

-

20.

2510

9

10,5

-

-

10

13

-

-

-

21.

2496

9

 

-

6

13

-

-

-

22.

2484

10

 

-

7

16

-

-

-

23.

2524

9

 

-

6

22

-

-

-

24.

2522

9

 

-

10

21

-

-

-

25.

2508

9

 

-

8

13

-

-

-

26.

2515

5

 

-

10

22

-

-

-

27.

2157

0

 

-

7

15

-

-

-

 

 

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 

KRITERIJI VREDNOVANJA VANREDNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

KONSULT.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 30)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 25)

INTEGR.

(Ʃmax 55)

ZOT/ dodatni zad

(Ʃmax 15)

ESEJ

(Σmax 20)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2453

10

27

18

 

15

20

90

9/B

08/02/17

2.

2388

10

16,5

12,5

 

15

16

70

7/D

08/02/17

3.

2385

10

 

27

15

15

68

7/D

08/02/17

4.

2454

3

11,5

-

-

-

-

-

-

-

5.

2433

8

 

18

0

11

-

-

-

 

Prof. dr. Mirjana Mavrak

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
VREDNOVANJE O-O RADA: Rezultati ispita rađenog 08. 02. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 14 Februar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 REZULTATI ISPITA RAĐENOG 08. 02. 2017. GOD.

 Završni ispit

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

[Σmax 25]

1.

2489

19

2.

2367

14,5

3.

2388

12,5 (uslovno)

4.

2446

12 (uslovno)

5.

2514

3,5

 

Integralni ispit

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

[Σmax 55]

1.

2385

27

2.

2497

27

3.

2427

21

4.

2522

19

5.

2484

14

6.

2496

13,5

7.

2508

11

8.

2510

9,5

9.

2524

9

10.

2515

8,5

 
METODIKA NASTAVNOG RADA - konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 08 Februar 2017

style="mso-bidi-font-weight: normal">EVIDENCIJA POSTIGNUĆA U TOKU KONTINUIRANOG PRAĆENJA RADA STUDENATA

 

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

AKTIVNOST

na nastavi

5 bodova

IZVOĐENJE SATA/ESEJ

15 bodova

OPSERVACIJA NASTAVNOG SATA I OPS. LISTOVI

10 bodova

METODIČKI PORTFOLIJ (PRIPREME)

5 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

20 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

40 bodova

INTEGRALNI

ISPIT

60 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.    

2496

1

8

6

3

5

14,5

18/23

-

 

60,5/6

2.    

2522

1

9

7

3

5

10

20

-

 

55/6

3.    

2157

1

12

7

4

5

13,5

-

-

 

-

4.    

2427

1

12

7

4

5

10

20

-

 

59/6

5.    

2486

1

12

6

3

5

1

-

17/24

 

5

6.       

2501

2

12

7

3

5

7

-

17/32

 

61/6

7.       

2533

1

12

7

3

5

14

16,5/24

-

 

66/7

8.       

2367

1

8

7

4

5

12

20,5

-

 

57,5/6

9.       

2526

3

12

6

3

5

4

-

22/31,5

 

60,5/6

10.   

2489

5

15

10

5

5

18

31/36

-

 

94/10

11.   

2513

3

12

7

3

5

14,5

12/20

-

 

64,5/7

12.   

2515

1

8

6

3

5

6

-

-/13,5

 

5

13.   

2504

1

12

8

4

5

10

21,5

-

 

61,5/6

14.   

2368

1

8

7

3

5

11,5

16,5/22

-

 

57,5/6

15.   

2356

2

8

7

3

5

-

-

30

 

55/6

16.   

2528

2

12

7

2

5

10

21

-

 

59/6

17.   

2476

1

8

5

3

5

-

-

21,5/27

uslovno

 

18.   

2514

1

8

5

3

5

6

-

-/21,5

 

5

19.   

2366

2

12

7

3

5

18

3/23

-

 

70/7

20.   

2446

2

12

7

4

5

11,5

20

-

 

61,5/6

21.   

2488

2

15

7

4

5

13,5

23

-

 

69,5/7

22.   

2524

1

8

6

2

5

2

-

23,5/23,5

 

5

23.   

2484

5

15

7

4

5

8

-

30

 

66/7

24.   

2508

4

12

7

4

5

-

-

-/12,5

 

5

25.   

2510

1

8

7

3

5

1

-

22/29

uslovno

 

26.   

2440

4

15

7

4

3

12

29

-

 

74/8

27.   

2497

1

12

6

4

5

11

21

-

 

60/6

 

                  VANREDNI STUDENTI

 

 

R.

BR.

 

 

BROJ INDEKSA

ELEMENTI KONTINUIRANOG PRAĆENJA

NA NASTAVI

ISPITNE AKTIVNOSTI

 

ZAVRŠNI SUSRET

 

KONSULTACIJE

5 bodova

EVALUACIJSKI/

OPSERVACIJSKI LISTOVI

10 bodova

METODIČKI PORTFOLIJ (NASTAVNE PRIPREME)

5 bodova

ESEJ

15 bodova

KOLOKVIJ

5 bodova

PARCIJALNI ISPIT

20 bodova

ZAVRŠNI

ISPIT

40 bodova

INTEGRALNI

ISPIT

60 bodova

USMENI

ISPIT –

DODATNI BODOVI

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

(max. 100 b.)

1.     

2453

5

???

???

???

???

-

-

50

 

???

2.     

1354

3

???

???

???

???

-

-

7/6,5

 

5

3.     

2388

5

10

4

10

5

4

-

31,5

 

65,5/7

4.     

2523

3

???

???

???

???

5

-

-

 

-

5.     

2385

5

10

3

10

5

10

27

-

 

70/7

6.     

S.A.

2

8

3

9

3

-

-

-

 

-

 
Rezultati popravnog ispita iz Metodike nastavnog rada od 07.02.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 08 Februar 2017

style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 07.02.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40

    min. 20)

1.

2489

36

2.

2533

24

3.

2496

23

4.

2366

23

5.

2368

22

6.

2513

20

 

 

REZULTATI POPRAVNOG INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 07.02.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 60

    min. 30)

NAPOMENA

1.

2501

32

-

2.

2526

31,5

-

3.

2510

29

USLOVNO

4.

2476

27

5.

2486

24

-

6.

2524

23,5

-

7.

2514

21,5

-

8.

2515

13,5

-

9.

2508

12,5

-

10.

1354

6,5

-

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

    

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

 

Završni susret, usmeni ispit za studentice koje su položile uslovno i upis ocjena:

četvrtak, 09.02.2017. u 11,00 (103/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

 

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 08.02.2017.                                                             

 
Rezultati pismenog ispita iz Metodike nastavnog rada od 31.01.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Subota, 04 Februar 2017

style="font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language: HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 31.01.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40)

1.

2489

31

2.

2440

29

3.

2385

27

4.

2488

23

5.

2504

21,5

6.

2528

21

7.

2497

21

8.

2367

20,5

9.

2522

20

10.

2427

20

11.

2446

20

12.

2496

18

13.

2533

16,5

14.

2368

16,5

15.

2513

12

16.

2366

3

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 31.01.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 60)

1.

2453

50

2.

2388

31,5

3.

2356

30

4.

2484

30

5.

2524

23,5

6.

2526

22

7.

2510

22

8.

2476

21,5

9.

2486

17

10.

2501

17

11.

1354

7

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

  

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon drugog ispitnog termina.

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 03.02.2017.                                                              

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 103

RSS distribucija