Rezultati: IV godina
MNR - rezultati ispita od 19.09.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 20 Septembar 2017

style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI POPRAVNOG INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA METODIKA NASTAVNOG RADA

(OD 19.09.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 60

    min. 30)

1.

2157

45

2.

2515

44

3.

2433

39

4.

2524

36

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

    

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata u toku semestra.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organizirani nakon drugog ispitnog roka.

 

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                   

 

         Sarajevo, 20.09.2017.                                                             

 
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada - rezultati ispita rađenog 18.09.2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 19 Septembar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 18. 09. 2017. GOD.

 

Integralni ispit

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

BR. BODOVA

Σmax 55; Σmin 26

1.

2510

18

 

Uvid u rad i konsultacije moguće je obaviti u srijedu, 20. 09. 2017. god., u terminu od 9 do 9.30h.

Iz Odsjeka

 
Profesionalna orijentacija - zaključne ocjene Ispis E-mail
Amina Isanović   
Nedjelja, 17 Septembar 2017

FILOZOFSKIFAKULTETU SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA                                                                                                     AK. 2016/17. GOD.

PREGLED POSTIGNUĆA REDOVNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

AKTIV.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 40)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 20)

INTEGR.

(Ʃmax 60)

IZVJEŠTAJ

(Σmax 30)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2365

5

 

 

56

30

91

9

29/06/17

2.

2440

10

34

18

 

27

89

9

07/06/17

3.

2504

9

40

14

 

26

89

9

29/06/17

4.

2501

10

29,5

13

 

25

77,5

8

29/06/17

5.

2526

9

31,5

15.5

 

20

76

8

29/06/17

6.

2533

10

27

13,5

-

24

74,5

8

07/06/17

7.

2522

9

 

45

20

74

7

29/06/17

8.

2488

10

26,5

15

 

22

73,5

7

29/06/17

9.

2366

9

-

-

44

17

70

7

07/06/17

10.

2528

10

24

13,5

 

20

67,5

7

07/06/17

11.

2368

10

26,5

10

-

19

65,5

7

07/06/17

12.

2514

9

 

 

37

19

65

7

29/06/17

13.

2446

9

 

 

31

23

63

6

29/06/17

14.

2496

9

 

 

32

20

61

6

07/06/17

15.

2508

9

 

 

39

13

61

6

07/06/17

16.

2367

9

-

-

32,5

19

60,5

6

07/06/17

17.

2427

10

 

 

30,5

20

60,5

6

07/06/17

18.

2489

7

 

 

50 

28

85

9

11/09/17

19.

2513

9

 

 

-

???

-

/

-

20.

2476

9

 

 

-

19

-

/

-

21.

2486

8

 

 

39

19

66

7

11/09/17

22.

2510

9

 

 

29,5

16

54,5

6

11/09/17

23.

2484

10

 

30,5

26

66,5

7

11/09/17

24.

2524

9

 

33

13

55

6

11/09/17

25.

2497

10

 

50

23

83

8

11/09/17

26.

2515

9

 

40,5

20

69,5

7

11/09/17

27.

2157

0

 

30

20

50

???

11/09/17

 

 

KRITERIJI VREDNOVANJA VANREDNIH STUDENATA

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

KONSULT.

(Ʃmax 10)

PARC.

(Ʃmax 40)

ZAVRŠ.

(Ʃmax 20)

INTEGR.

(Ʃmax 60)

IZVJEŠTAJ

(Σmax 30)

TOTAL

(Ʃmax 100)

 

OCJENA

 

DATUM

1.

2385

10

29

16

 

25

80

8

29/06/17

2.

2388

10

22,5

14,5

 

30

77

8

29/06/17

3.

2453

10

 

 

56

30

96

10

29/06/17

 
Profesionalna orijentacija - rezultati ispita rađenog 11. 09. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
etvrtak, 14 Septembar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 11. 09. 2017. GOD.

 

RED. BR.

BR. INDEXA

BR. BODOVA

[Ʃmax 60]

1.

2497

50

2.

2489

50

3.

2515

40.5

4.

2486

39

5.

2433

38

6.

2524

33

7.

2484

30.5

8.

2157

30

9.

2510

29.5

 

Uvid u rad i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 18. 09. 2017. god.,

u terminu od 10.30 do 11h.

 

Prof. dr. Amir Pušina

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
SKUPN - rezultati ispita od 12.09.2017. i termin upisa ocjena (MNR i SKUPN)) Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
etvrtak, 14 Septembar 2017

style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:"Cambria","serif";mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

II ciklus studija – strukovni smjer

 

 

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

SAVREMENE KONCEPCIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI

(12.09.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 55; min. 27)

1.

2453

40

2.

2157

38

 

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

Završni susret, upis ocjena i usmeni ispit bit će organizirani

u ponedjeljak, 18.09.2017. u 16,00 (103/II).

 

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

 

                                                                                                                                   Iz Odsjeka

                                                                                                              

Sarajevo, 14.09.2017.                                                                           

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 119

RSS distribucija