Rezultati: III godina
Obrazovanje odraslih - rezultati ispita rađenog 06. 04. 2016. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Četvrtak, 14 April 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: OBRZOVANJE ODRASLIH

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA RAĐENOG 6. 4. 2016.

 

 

RED. BR.

 

BR.

INDEXA

 

POLUSEM.

(Σmin 20; Σmax 40)

 

1.

44662

-

2.

45438/2013

35

3.

45419/2013

34

4.

42637

35

5.

44964/2012

34

6.

45445/2013

35

7.

43627/2011

35

8.

45430/2013

36

9.

44318/2012

-

10.

45440/2013

37

11.

45444/2013

37

12.

45437/2013

40

13.

45728/2013

39

14.

42481/2009

5

15.

44952/2012

34

16.

44522

32

17.

45415/2013

39

18.

42566

-

19.

45155/2013

39

20.

44993/2012

38

21.

45423/2013

40

22.

45733/2013

38

23.

45732/2013

-

24.

45464/2013

39

25.

43820/2011

-

26.

42552/2009

-

27.

38304

-

28.

42635

-

29.

44506/2012

-

30.

45422/2013

36

31.

45427

32

32.

44695/2012

33

33.

43818

28

34.

455421

-

35.

44502/2012

35

36.

45456/2013

31

37.

40888

-

38.

42622/09

-

39.

45413

40

40.

45432/2013

40

41.

45459/2013

38

42.

45727/2013

35

43.

45729/2013

36

44.

44664

34

45.

45446

38

46.

45454

35

47.

45829

40

48.

45439/2013

27

49.

45442

31

50.

45433

37

51.

45752/2013

37

52.

45417/2013

37

53.

44507/2012

34

54.

45412/2013

34

55.

44517/2012

33

 

            Konzultacije u vezi sa uspjehom i analiza postignuća:

četvrtak, 14. 4. 2016. u 14h, soba 143.

 

                                                                                                Prof. dr. Mirjana Mavrak

V. ass. Amina Isanović Hadžiomerović

 
Didaktika 2 - rezultati ispita od 04.04.2016. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Utorak, 05 April 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 2

(OD 04.04.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 30)

1.

45415

27

2.

45438

25,5

3.

44993/2012

25,5

4.

45437/2013

25

5.

45423/2013

25

6.

45444/2013

24

7.

45413/2013

24

8.

44507/2012

24

9.

45829

23,5

10.

45419/2013

23

11.

45464/2013

23

12.

45752/2013

23

13.

45430/2013

22,5

14.

45155/2013

22

15.

45432/2013

22

16.

45733

21,5

17.

43818

21

18.

45417/2013

21

19.

44517/2012

21

20.

44964/2012

20,5

21.

45446/2013

20,5

22.

44711/2012

20

23.

45728/2013

20

24.

45440/2013

19

25.

45433

19

26.

43546/2011

18,5

27.

45422/2013

18,5

28.

45427

18

29.

45459/2013

18

30.

45456/2013

17,5

31.

45729/2013

16,5

32.

45445/2013

16

33.

41635/2008

15,5

34.

44952/2012

15

35.

44520/2012

15

36.

45439/2013

15

37.

44519/2012

13

38.

44935

13

39.

45727/2013

13

40.

44522

12

41.

44662/2012

11,5

42.

45454/2013

11

43.

44664/2012

8,5

44.

37879

4

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

 

                 Sarajevo, 04.04.2016.                                                              Iz Odsjeka  

 
Osnove andragogije - Zbirna tabela Ispis E-mail
Amina Isanović   
Četvrtak, 25 Februar 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJA: OSNOVE ANDRAGOGIJE    AK. 2015/2016. GOD.

Predmetni nastavnik: PROF. DR. MIRJANA MAVRAK

Saradnica: V.ASIST. AMINA ISANOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, M.A.

 

EVIDENCIJE POSTIGNUĆA STUDENATA

 

 

RED. BR.

 

PREZIME I IME STUDENTICE

 

BR.

INDEXA

 

PRISUSTVO

I

AKTIV.

 

Test + Esej

(40%)

 

ZAVRŠNI

Ispit (50%)

 

 

UKUPNO

 

 

OCJENA

 

DATUM POLAGANJA ISPITA

1.

Adžajlić Sabina

44662

5

-

-

Ponoviti pojmovnik i završni ispit

2.

Alić Belma

45438/2013

10

36

48

94

10/A

20/01/16

3.

Avdić Adela

45419/2013

8

22

35

 

 

10/02/16

4.

Bevrnja Elma

44964/2012

10

29

38

77

8/C

10/02/16

5.

Čengić Selma

45445/2013

8

27

33

68

7/D

10/02/16

6.

Čolić Aldijana

43627/2011

4

25

36

65

7/D

10/02/16

7.

Čorbo Almina

45430/2013

8

28

30

66

7/D

10/02/16

8.

Dedić Ena

44318/2012

8

-

-

Ponoviti pojmovnik i završni ispit

9.

Dragolj Selma

45440/2013

8

29

33

70

8/C

20/01/16

10.

Dujmović Ivona

45444/2013

8

28

37

73

8/C

20/01/16


 

11.

Duranović Fikreta

45437/2013

10

36

45

91

10/A

20/01/16

12.

Džananović Ajla

44499

9

-

-

Ponoviti pojmovnik i završni ispit, uraditi esej

13.

Đorem Nataša

45728/2013

10

34

46

90

10/A

10/02/16

14.

Ferizović Dženita Emina

42481/2009

4

27

-

 

Ponoviti završni ispit

15.

Genjac Dželila

44952

6

28

28

62

7/D

10/02/16

16.

Gutić-Bešlić Aldijana

45805

10

-

-

 

Uraditi esej i završni ispit

17.

Halilović Mirela

44522

6

29

40

75

8/C

10/02/16

18.

Hasković Ajla

45415/2013

9

27

42

78

8/C

10/02/16

19.

Hodžić Amina

42566

1

-

-

Uraditi esej

20.

Hodžić Lejla

45155/2013

10 + 2*

35

41

88

9/B

20/01/16

21.

Idrizović Amina

44993/2012

10

23

35

68

7/D

10/02/16

22.

Jusufbašić Šeherzada

 

45423/2013

10

38

47

95

10/A

20/01/16

23.

Kajić Sanja

45733

8

33

40

81

9/B

20/01/16

24.

Kalbić Samra

45732/2013

8

 

-

Ponoviti pojmovnik i završni ispit

25.

Kapetanović Aida

45464/2013

7

35

37

79

8/C

20/01/16

26.

Kreštić Evela

43820/2011

10

24

26

60

7/D

10/02/16

27.

Kukan Arnela

42552/2009

8

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

28.

Kurtović Amra

38304

7

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

29.

Lavić Tajma

42635

V

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

30.

Lojo Emina

44506/2012

6

-

-

Pojmovnik i završni ispit

31.

Muhibić Adela

43229

6

-

-

Ponoviti završni ispit

32.

Mujčinović Alma

45422/2013

8

26

36

70

8/C

20/01/16


 

33.

Mujezinović Berina

45427

8

23

37

68

7/D

10/02/16

34.

Mujkić Nejra

44695/2012

1

23

36

60

7/D

10/02/16

35.

Muratović Najla

455421

7

-

-

Uraditi esej

20/01/06

36.

Mustafić Naza

44502/2012

6

-

-

Uraditi esej

20/01/16

37.

Nurkić Elma

45456/2013

8

23

37

68

7/D

20/01/16

38.

Nukić Ferida

44514/2012

8

22

38

68

7/D

10/02/16

39.

Otajagić Mina

40888

5

-

-

Pojmovnik, esej, završni ispit

40.

Parić Arijana

43028

6

-

-

Ponoviti završni ispit

41.

Pokvić Merhila

42622/09

0

-

-

Uraditi esej

42.

Rajković Magdalena

45413

8

31

45

84

9/B

20/01/16

43.

Relatić Deana

45432/2013

8

34

38

80

9/B

20/01/16

44.

Selmanović Aldina

45459/2013

8

-

38

Esej?

45.

Sijerčić Nadža

45727/2013

8

22

30

61

7/D

20/01/16

46.

Sijerčić Nejra

45729/2013

8

21

34

63

7/D

20/01/16

47.

Skenderagić Aida

44664

8

28

31

67

7/D

20/01/16

48.

Smajić Bedrija

45446

8

26

33

67

7/D

20/01/16

49.

Sobo Azra

45454

8

20

31

59

6/E

10/02/16

50.

Šabić Alma

45829

10

27

36

73

8/C

20/01/16

51.

Šehić Merisa

45439/2013

9

26

36

71

8/C

10/02/16

52.

Šenderović Tahira

41950

0

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

53.

Šikalo Šejla

44516/2012

5

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

54.

Šutalo Tanja

 

0

-

-

Esej i završni ispit


 

55.

Tambur Ana

45442

10

27

30

67

7/D

10/02/16

56.

Tavra Andrea

45433

8

21

34

63

7/D

10/02/16

57.

Vatreš Medina

45752/2013

8

33

30

70

8/C

20/01/16

58.

Zahiragić Naida

45417/2013

10

32

38

80

9/B

20/01/16

59.

Zelentrović Una

42482

0

-

-

Pojmovnik, esej i završni ispit

60.

Zemanić Amila

44507/2012

6

22

34

62

7/D

20/01/16

61.

Zloušić Stjepana

45412/2013

10 + 2*

24

35

72

8/C

10/02/16

62.

Žužić Ramiza

44517/2012

7

26

30

63

7/D

10/02/16

 

NAPOMENA:

U tabeli su prikazani ponderirani rezultati nastali na osnovu bodova iz pojmovnika (polusemestralni ispit), eseja i završnog ispita. Kalkulacija je obavljena prema slijedećim kriterijima:

-          Pojmovnik + esej čini 40% u ukupnoj ocjeni

-          Završni ispit nosi čini 50% u ukupnoj ocjeni.

Bodovi za aktivnost vanrednih studenata izvedeni su na osnovu ukupne komunikacije koja se odvijala kroz konsultacije sa profesoricom i asistenticom, e-mail korespondencije, te ukupnog angažmana studenata oko zadatih zadataka.

Oznaka (*) predstavlja bonus bodove za dvopredmetne studente.

Ukoliko postoji potreba za dodatnim tumačenjem prikazanih rezultata, kao i za uvidom u proces kalkulacije, studenti se mogu obratiti u srijedu, 02. 03. 2016. god. Dodatna tumačenja neće biti slana putem e-maila.

Iz Odsjeka

 
Pedagogija slobodnog vremena - rezultati ispita rađenog 08. 02. 2016. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 15 Februar 2016

 

REZULTATIISPITA IZ IP PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA

 

1. Đorem Nataša - devet (9)

2. Duranović Fikreta - osam (8)

3. Dujmović Ivona - osam (8)

4. Jusufbašić Šeherzada - osam (8)

5. Sijerčić Nadža - osam (8)

6. Sijerčić Nejra - osam (8)

7. Šimić Monika - osam (8)

8. Čorbo Almina - šest (6)

9. Gljiva Šejla - šest (6)

10. Rajković Magdalena - šest (6)

 

Prof. ddr. Lidija Pehar

 

 
Specijalna pedagogija 1 - konačne ocjene i termin upisa ocjena Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Subota, 13 Februar 2016

lang="HR" style="font-family: "Cambria","serif";mso-ansi-language:HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

akademska 2015./2016. godina

 

 

 

KONAČNA ZAKLJUČNA OCJENA

IZ NASTAVNOG PREDMETA SPECIJALNA PEDAGOGIJA 1

(test: 09.02.2016.)

 

 

PREZIME I IME STUDENTA/ICE

BROJ BODOVA I KONAČNA OCJENA

1.      Avdić Medina

58/6

2.      Čiča Dajana

42,5/???

3.      Halilović Mirela

61/6

4.      Hodžić Hana (v)

6

5.      Muminović Amira (v)

7

6.      Rajković Magdalena

57,5/6

 

    

 

 UPIS OCJENA: srijeda, 17.02.2016. u 12,00 (104/II)

           

 

 

 

Iz Odsjeka

   Sarajevo, 13.02.2016.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 112

RSS distribucija