Rezultati: III godina
Osnove andragogije - rezultati ispita rađenog 10/02/2016 Ispis E-mail
Amina Isanović   
Petak, 12 Februar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJA: OSNOVE ANDRAGOGIJE

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 10. 02. 2016. GOD.

 

 

RED. BR.

 

BR.

INDEXA

 

POLUSEM.

(Σmin 52; Σmax 100)

 

 

ZAVRŠNI

(Σmax 100; Σmin 55)

 

 

 

NAPOMENA

 

 

DATUM POLAGANJA ISPITA

1.

44662

46

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

2.

45438/2013

/

96,5

položeno

20/01/16

3.

45419/2013

61

70

položeno

10/02/16

4.

44964/2012

/

76

položeno

10/02/16

5.

45445/2013

69

66

položeno

10/02/16

6.

43627/2011

/

71

položeno

10/02/16

7.

45430/2013

/

59

položeno

10/02/16

8.

44318/2012

32

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

9.

45440/2013

/

65

položeno

20/01/16

10.

45444/2013

/

73

položeno

20/01/16

11.

45437/2013

/

90

položeno

20/01/16

12.

44499

41

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

13.

45728/2013

/

92

položeno

10/02/16

14.

42481/2009

/

-

položeno

10/02/16

15.

44952

/

56

položeno

10/02/16

16.

44522

80

80

položeno

10/02/16

17.

45415/2013

/

84

položeno

10/02/16

18.

42566

57

56,5

položeno

10/02/16

19.

45155/2013

/

82

položeno

20/01/16

20.

44993/2012

52

69

položeno

10/02/16

21.

45423/2013

/

94,5

položeno

20/01/16

22.

45733

/

80

položeno

20/01/16

23.

45732/2013

36

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

24.

45464/2013

/

73

položeno

20/01/16

25.

43820/2011

52

52,5

položeno

10/02/16

26.

42552/2009

9

-

Ponoviti oba dijela

20/01/16

27.

38304

23

-

Ponoviti oba dijela

20/01/16

28.

42635

45

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

29.

44506/2012

38

-

Ponoviti oba dijela

20/01/16

30.

45422/2013

/

71

položeno

20/01/16

31.

45427

/

73,5

položeno

10/02/16

32.

44695/2012

 

72

položeno

10/02/16

33.

455421

/

54,5

položeno

20/01/06

34.

44502/2012

52

60,5

položeno

20/01/16

35.

45456/2013

/

74,5

položeno

20/01/16

36.

?

/

75

položeno

10/02/16

37.

40888

19

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

38.

43028

44

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

39.

42622/09

80

68,5

položeno

10/02/16

40.

45413

/

90

položeno

20/01/16

41.

45432/2013

/

75

položeno

20/01/16

42.

45459/2013

/

76,5

položeno

20/01/16

43.

45727/2013

52

59

položeno

20/01/16

44.

45729/2013

59

67

položeno

20/01/16

45.

44664

/

62,5

položeno

20/01/16

46.

45446

/

66,5

položeno

20/01/16

47.

45454

56

61

položeno

10/02/16

48.

45829

/

71

položeno

20/01/16

49.

45439/2013

/

71

položeno

10/02/16

50.

41950

23

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

51.

44516/2012

22

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

52.

45442

/

59,5

položeno

10/02/16

53.

45433

57

67,5

položeno

10/02/16

54.

45752/2013

/

58,5

položeno

20/01/16

55.

45417/2013

/

75

položeno

20/01/16

56.

42482

31

-

Ponoviti oba dijela

10/02/16

57.

44507/2012

60

68,5

položeno

20/01/16

58.

45412/2013

52

69,5

položeno

10/02/16

59.

44517/2012

67

59,5

položeno

10/02/16

 

Napomena: konačne ocjene bit će izvedene na osnovu ukupnih aktivnosti tokom semestra. Termin upisa ocjena bit će naknadno oglašen.

Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak, 15. 02. 2016., u terminu od 9 do 10h, soba 101/II.

 

Iz Odsjeka

 
Osnove komparativne pedagogije - rezultati ispita, zaključne ocjene i termin upisa ocjena Ispis E-mail
Emina Dedić Bukvić   
Petak, 12 Februar 2016
Dokument možte preuzeti OVDJE.
 
Didaktika 1 - rezultati ispita od 08.02., konačne ocjene i termin upisa ocjena Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 10 Februar 2016

lang="HR" style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ansi-language:HR">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 1

(OD 08.02.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40, min. 20)

1.

42637

31

2.

44935

29

3.

44993

28,5

4.

45728

27

5.

44952

27

6.

44520

27

7.

44514

24,5

8.

45433

22,5

9.

45454

22

10.

45439

22

11.

44517

21,5

12.

43820

21

13.

44519

20

14.

44473

20

15.

45430

17

16.

45412

14

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 1

(OD 08.02.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 70,

 min. 35)

NAPOMENA

1.

45445

38

-

2.

44662

38

-

3.

45727

37,5

-

4.

37879

36

-

5.

45729

35

-

6.

40374

33

USLOVNO

7.

41894

33

8.

44664

33

9.

45732

30

 

10.

43221

30

 

11.

41310

29

 

12.

43627

26

 

13.

44695

24,5

 

14.

45442

23,5

 

15.

42581

23

 

16.

42566

22

 

17.

42635

21

 

18.

42565

20

 

19.

38901

16,5

 

20.

44499

13

 

21.

43791

11

 

22.

40888

8

 

23.

42552

6

 

 

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA (predbolonjski režim studija)

(OD 08.02.2016.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

(max. 50, min. 25)

1.

42637

13

 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija.

 Studenti koji imaju oznaku ??? pored konačne ocjene obavezni su javiti se predmetnoj asistentici u ponedjeljak, 15.02.2016. u terminu pod 12,00 do 14,00.

   

            Konačne (zaključne) ocjene su izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i možete ih preuzeti OVDJE.

  

Završni susret, usmeni ispit za studente koji su položili uslovno i upis ocjena bit će organizirani u četvrtak, 11.02.2016. u 09,00 (103/II)  

 

      Iz Odsjeka  

                                                                                                 prof.dr. Hašim Muminović

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

 

         Sarajevo, 10.02.2016.                                                             

 
Rezultati ispita-Metodika odgojnog rada Ispis E-mail
Edina Nikšić   
Ponedjeljak, 08 Februar 2016

 

Broj indexa

Broj bodova

1.

N.Đ.

33,5

2.

44662

33

3.

45422

32,5

4.

44520

31,5

5.

45412

31

6.

45433

31

7.

45729

30

8.

45456

28,5

9.

A.Z.

27,5

10.

45732

25,5

11.

45446

22,5

12.

45439

22,5

13.

45454

22

14.

45727

22

15.

44318

17

16.

M.O.

15

17.

43028

13,5

18.

44506

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Snježana Šušnjara

                                                                                                                                                                                                         Edina Nikšić, MA

 

Uvid u rad i upis ocjena će biti u četvrtak, 18.02.2016. godine u  12h. 

 

 

 

 

 
Didaktika 1 - konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Nedjelja, 07 Februar 2016

Tablicukontinuiranog praćenja rada studenata i konačne zaključne ocjene iz nastavnog predmeta Didaktika 1 možete preuzeti OVDJE.

                                                                                              Iz Odsjeka
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 107

RSS distribucija