Rezultati: III godina
Rezultati ispita iz predmeta Savjetodavni odgojni rad (11.07.2017.godine) Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Srijeda, 12 Juli 2017

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

 ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 REZULTATI  INTEGRALNOG  ISPITA IZ SAVJETODAVNOG ODGOJNOG RADA (11.07.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

46456

59

       2.

46198

59

3.

45723

58

4.

44695

53

5.

44664

47

6.

46475

46

7.

44869

45

8.

46196

43

9.

46194

39

 

 

REZULTATI  ZAVRŠNOG ISPITA IZ SAVJETODAVNOG ODGOJNOG RADA

(11.07.2017. godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 40

1.

46321

34

       2.

46201

32

 


 Upis ocjena će se realizirati u četvrtak 13.07.2107. godine u 11:00h kabinet 102/II

                                                                                             prof.dr. Snježana Šušnjara

 

Sarajevo, 12.07.2017.godine

 
Specijalna pedagogija 2-zaključne ocjene Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Ponedjeljak, 10 Juli 2017

FILOZOFSKIFAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 
 
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
 

 

ZAKLJUČNE OCJENE  IZ NASTAVNOG PREDMETA SPECIJALNA PEDAGOGIJA 2

RED.

BR.

STATUS

BROJ INDEXA

KONAČNE OCJENE

1.

R

46196/2014

62,25/6

2.

R

46293/2014

75/8

3.

    RSF

46206/2014

85/9

4.

R

46203/2014

90/9

5.

R

46202/2014

85/9

6.

R

              42481

85,75/9

7.

RSF

44952

69,25/7

8.

RSF

46456/2014

            69/7

9.

R

45723/2013

75/8

10.

R

45431/2013

66/7

11.

R

46201/2014

76/8

12.

R

46195/2014

65/7

13.

RSF

46475/2014

75,75/8

14.

R

46194/2014

76,25/8

15.

RSF

44869/2012

78,5/8

16.

R

46198/2014

78,5/8

17.

R

46209/2014

78,5/8

18

R

46197/2014

88,5/9

19.

RSF

46321/2014

62/6

20.

RSF

46478/2014

81/8

21.

R

44520/2012

59,25/6

22.

R

45425/2013

56/6

23.

R

46311/2014

62,5/6

24.

R

46189/2014

60,5/6

25.

R

44507/12

60,25/6

 

 

ZAKLJUČNE OCJENE IZ NASTAVNOG PREDMETA SPECIJALNA PEDAGOGIJA 2 –VANREDNI STUDENTI

RED.

BR.

STATUS

BROJ INDEXA

KONAČNE OCJENE 

1.

V

43627/2011

55,25/6

2.

V

44953/2012

71,5/ 7

3.

V

45732

55/6

4.

V

44695/2012

55/6

5.

V

43218

70/7

6.

V

E.K.

65/7

 

Sarajevo, 10.07.2017. godine


                                                                                                     prof.dr.  Lejla Kafedžić

                                                                                                     asist. Anida Sadiković, MA

 
Didaktika 2 - rezultati ispita; termin završnog susreta i upisa ocjena Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Subota, 08 Juli 2017

style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:"Cambria",serif;mso-ansi-language:HR" lang="HR">UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 2

(05.07.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 40)

1.

46478

23,5

2.

43221

20

3.

44695/2012

20

4.

44952

13

 

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA DIDAKTIKA 2

(05.07.2017.)

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 70)

NAPOMENA

1.

45723

36

-

2.

46321

36

-

3.

45442

35

-

4.

44516/2012

32

uslovno

5.

46382

28,5

-

6.

43820/2011

28

-

7.

41894/2008

28

-

8.

42566

25,5

-

9.

45732

21

-

10.

46307

20

-

11.

32440

17

-

12.

42622/2009

14

-

13.

43627

11,5

-

 

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u ponedjeljak, 10.07.2017. od 13,00 do 15,00 (104/II).

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata u toku semestra i naknadno oglašene.

Završni susret, upis ocjena i usmeni ispit bit će organiziran

u ponedjeljak, 10.07.2017. u 11,00 (103/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

 

                                                                                                             Iz Odsjeka

                                                                     prof.dr. Hašim Muminović

                                                                               mr.sc. Sandra Bjelan

 

                  Sarajevo, 07.07.2017.                                     
 
Rezultati ispita iz Specijalne pedagogije 2 (06.07.2017.godine) Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Subota, 08 Juli 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU  

  

REZULTATI  ZAVRŠNOG  ISPITA IZ SPECIJALNE PEDAGOGIJE 2 (06.07.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 50

1.

46194/2014

40

      2.

44869/2012

40

3.

46198/2014

38

4.

46475/2014

36

5.

43218

33

6.

46195/2014

32

7.

45732

29

8.

46311/2014

27

9.

46456/2014

26

 

Uvid u radove je moguće ostvariti u terminu konsultacija.

Tablica sa konačnim ocjenama bit će oglašena naknadno.

 

Upis ocjena će se održati u ponedjeljak 10.07.2017. godine u 13:30h, kabinet 104/II.

 

Sarajevo 08.07.2017.godine.

 

                                                                                                          prof.dr. Lejla Kafedžić

                                                                                                   asist. Anida Sadiković, MA

 
OBRAZOVANJE ODRASLIH - rezultati ispita i upis ocjena Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 03 Juli 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: OBRAZOVANJE ODRASLIH, AK. 2016/2017. GOD.

 

EVIDENCIJE O POSTIGNUĆU STUDENATA NAKON JUNSKO-JULSKOG ISPITNOG ROKA

 

 

 

RED. BR.

 

INDEX

 

ST.

AKTIV.

ISPIT

PRAKTIKUM

 

 

 

Polusemestralni

(Σmax 25b

 

 

Završni

(Σmax 50

 

 

UKUPNO (Σ100b)

 

 

OCJENA

 

 

DATUM

 

Andrag.

Organiz.

(Σmax 5b)

 

Škola/

intervju

 

(Σmax 10b)

 

 

1.

 

46455/14

R SF (A2)

 

5

 

17

 

32

 

3

 

7

 

64

 

7/D

 

13. 06. 2017.

 

2.

46200/14

 

R

6

21

31

???

???

58

6/E

29. 06. 2017.

 

3.

46196/14

R

5

-

-

3

4

-

/

-

 

4.

46307/14

R SF (A2)

0

-

-

1

0

-

/

-

 

5.

46293

R

9

22

27

4

5

67

7/D

13. 06. 2017.

 

6.

46206

R SF

7

22

26

4

6

65

7/D

13. 06. 2017.

 

7.

45426/13

R

3

-

-

0

0

-

/

-

 

8.

44499/12

R

(O)

4

-

-

0

0

-

/

-

 

9.

46203

R

9

23

45

4

8

89

9/B

13. 06. 2017.

 

10.

46202

R

9

20

40

3

5

77

8/C

13. 06. 2017.

 

11.

46456/14

R SF

8

14

19

4

7

Ponoviti završni

13. 06. 2017.

 

12.

46298/14

R

 

2

-

-

???

???

-

/

-

 

13.

42566

V

0

14

21

-

-

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

14.

45723

 

R

6

24

26

4

9

69

7/D

13. 06. 2017.

 

15.

45431

R

4

17,5

29

3

6

59,5

6/E

13. 06. 2017.

 

16.

44524

R SF

0

-

-

0

0

-

/

-

 

17.

46201

 

R

7

13

30

4

8

62

6/E

13. 06. 2017.

 

18.

45732

V (O)

5+5

19

26

-

-

55

6/E

29. 06. 2017.

 

19.

46195

R

9

13

29

3

4

58

6/E

13. 06. 2017.

 

20.

46475/14

 

R SF

9

16

28

3

6

62

6/E

29. 06. 2017.

 

21.

46194

R

4

24

17

???

5

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

22.

44869/12

R SF

5

19

18

3

6

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

23.

42552/09

R (O)

1

-

-

0

0

-

/

-

 

 

24.

46198/14

R

 

6

13

26

3

7

55

6/E

29. 06. 2017.

 

25.

46209

R

7

22

20

3

9

 

61

6/E

13. 06. 2017.

 

26.

46333

R SF

6

18

18

2

-

 

Ponoviti završni

 

29. 06. 2017.

 

27.

46310/14

R SF

1

-

-

1

0

-

/

-

 

28.

46320/14

R SF

0

-

-

1

0

-

/

-

 

29.

46197

R

7

24

33

5

10

79

8/C

13. 06. 2017.

 

30.

45421

R (O)

?

11

10

-

-

Ponoviti oba dijela

29. 06. 2017

 

31.

46478

R SF

5

15

25

3

7

55

6/E

13. 06. 2017.

 

32.

46321/14

R SF

6

17,5

22

2

5

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

 

33.

45425/13

R

3

12

35

2

4

55

6/E

29. 06. 2017.

 

34.

46189

R

7

21

25

5

6

71

7/D

13. 06. 2017.

 

35.

42622

V

2

13

10

0

0

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

36.

46311

R

4

-

-

3

5

-

/

-

 

37.

45827

R

6

-

-

0

0

-

/

-

 

38.

44516/12

R (O)

2

13

25

-

-

Nedovoljan broj bodova u ukupnom skoru. Ponoviti ispit

13. 06. 2017.

 

39.

46382/14

R SF

0

-

-

1

0

-

/

/

 

 

40.

43218

V

5

 

22

23

3

1

Ponoviti završni

29. 06. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završni susret i upis ocjena obavit će se u utorak, 04. 07. 2017. god., od 9h, kabinet 143/II.

Konsultacije u vezi sa postignućem i uvid u rad moguće je obaviti isti dan, u terminu od 9.30 do 10h.

 

Iz Odsjeka

 
«« Poèetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeæa » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 155

RSS distribucija