Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: II godina

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: II godina
Rezultati ispita: Uvod u pedagogijska istraživanja Ispis E-mail
Erna Ćatović   
Četvrtak, 04 Decembar 2014

Filozofski fakultet u Sarajevu

Odsjek za pedagogiju

 

 

Predmet: Uvod u predagogijska istraživanja

Nastavnik: Prof.dr. Mujo Slatina

Saradnik: Erna Ćatović, MA

 

Rezultati polusemestralnog ispita održanog 26.11.2014. godine

 

Studenti koji su položili ispit:

 

Redni broj

Broj indexa

Bodovi

(max 30)

1.        

44514

29,5

2.        

45413

28,5

3.        

45728

28

4.        

45437

27,5

5.        

45432

27

6.        

44935

27

7.        

45446

27

8.        

44520

27

9.        

45438

27

10.    

45439

27

11.    

45155

27

12.    

45464

27

13.    

45423

27

14.    

45415

26,5

15.    

44517

26,5

16.    

45829

26,5

17.    

45427

26,5

18.    

45456

26

19.    

44964

26

20.    

45493

26

21.    

45412

26

22.    

44507

26

23.    

44506

26

24.    

44318

26

25.    

45433

26

26.    

45444

26

27.    

45421

26

28.    

44698

26

29.    

45422

26

30.    

45733

26

31.    

45454

25,5

32.    

45440

25

33.    

45430

25

34.    

45459

25

35.    

44952

25

36.    

NN

25

37.    

45417

24

38.    

45442

24

39.    

45419

24

40.    

44516

24

41.    

43838

24

42.    

45805

23,5

43.    

44662

23

44.    

45494

23

45.    

44664

21

46.    

42619

21

47.    

45732

20,5

48.    

44473

20,5

49.    

45431

20

50.    

NN

20

51.    

45445

20

52.    

45727

19

53.    

45729

18,5

54.    

42482

18,5

55.    

42552

18

 

Studenti koji su uvjetno položili ispit:

56.    

43228

17

57.    

45745

16

58.    

45458

15

 

Studenti koji nisu položili ispit:

59.    

44499

13,5

60.    

42033

13

61.    

54526

13

62.    

44946

12

63.    

43627

11,5

64.    

NN

10

65.    

NN

9,5

66.    

31979

8,5

67.    

41950

8

68.    

44950

8

69.    

44505

6,5

70.    

44513

4,5

71.    

NN

4,5

 

 Iz Odsjeka

 

 
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja: Rezultati ispita Ispis E-mail
Amina Isanović   
Srijeda, 17 Septembar 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 11. 09. 2014. GOD.

 

 

ZOT-a

 

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

BROJ

BODOVA

1.

Kerla Azra

17,5

2.

Muhibić Sedina

15

3.

Aljićević Azra

14,5

4.

Sokić Dženana

12

 

 

ZOT-b

 

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

BROJ BODOVA

1.

Bajrić Amina

16,5

2.

Hadžikadunić Uma

15,5

3.

Begić Aida

14

4.

Halilović Medina

14

5.

Tiro Ajlana

12

6.

Aljićević Azra

10

7.

Mehić Adem

10

8.

Muhibić Sedina

10

9.

Zukić Medina

10

10.

Čiča Dajana

8

11.

Halilović Mirela

8

12.

Kerla Azra

8

13.

Mekić Nejra

8

14.

Nuhanović Edisa

8

15.

Fazlić Senaida

7

16.

Muharemović Hanka

7

17.

Sokić Dženana

nije položen ZOT-a

18.

Nukić Ferida

nije položen predmet iz

zimskog semestra

19.

Idrizović Amina

nije položen predmet iz

zimskog semestra

 

Iz Odsjeka

 

 
Pedagoška psihologija 2 - konačne ocjene Ispis E-mail
Merima Zukić   
Srijeda, 17 Septembar 2014

R.Br.

Prezime i ime

ST

Prez

Pr/AktT

PolT (max 40)

ZavT (max 40)

Total

Ocjena

1

Adžajlić Sabina

R

9

4,17

18,10

21,67

52,93

6

2

Avdić Lajla

V

 

0,00

0,00

0,00

0,00

usmeni

3

Babović Edmira

R

10

2,50

0,00

0,00

12,50

usmeni

4

Bajić Ajla

R

9

5,83

20,95

28,33

64,12

7

5

Bajić Amina

R

9

9,17

25,71

21,67

65,55

7

6

Bevrnja Elma

V

9

1,67

20,95

21,67

53,29

6

7

Cetin Lejla

 

 

5,00

9,52

5,00

19,52

usmeni

8

Čehajić Delila

R

9

6,67

29,52

24,71

69,90

7

9

Čiča Dajana

R

9

10,00

35,24

20,00

74,24

8

10

Ćatić Marizela

R

9

8,33

11,43

23,53

52,29

6

11

Ćutuk Amra

R

9

10,00

12,38

22,35

53,73

6

12

Dedić Ena

R

10

5,83

33,33

21,67

70,83

7

13

Demirović Sabina

R

9

1,67

0,00

0,00

10,67

usmeni

14

Džananović Ajla

R

 

4,17

11,43

20,00

35,60

usmeni

15

Džinić Marina

V

 

0,00

0,00

11,76

11,76

usmeni

16

Đipa Amina

R

9

9,17

28,57

28,33

75,07

8

17

Đurić Sara

R

9

8,33

33,33

28,33

79,00

8

18

Garibović Aldijana

R

9

9,17

39,05

27,06

84,27

9

19

Genjac Dželila

R

9

5,83

20,00

18,82

53,66

6

20

Halilović Amra

R

9

7,50

20,95

25,00

62,45

6

21

Halilović Azalea

V

9

0,00

0,00

0,00

9,00

usmeni

22

Halilović Mirela

R

9

7,50

20,00

17,65

54,15

6

23

Halkić Alma

 

10

6,67

13,33

23,33

53,33

6

24

Hrgović Ivana

R

9

7,50

34,29

33,33

84,12

9

25

Huskić Amela

R

10

8,33

18,10

26,67

63,10

7

26

Idrizović Amina

V

9

2,50

25,71

20,00

57,21

6

27

Jakić Bernanda

R

9

8,33

40,00

31,76

89,10

9

28

Jegić Aida

R

10

8,33

17,14

27,06

62,54

6

29

Jukić Šejla

R

9

5,83

13,33

21,67

49,83

usmeni

30

Jurkić Ivana

V

 

0,00

30,48

22,35

52,83

6

31

Kerla Azra

R

9

10,00

20,95

23,53

63,48

7

32

Kolak Ana

R

9

9,17

33,33

29,41

80,91

8

33

Kovačević Fatima

R

9

8,33

22,86

17,65

57,84

6

34

Kukan Arnela

R

9

2,50

0,00

0,00

11,50

usmeni

35

Lojo Emina

R

9

5,83

30,48

16,67

61,98

6

36

Muminović Amra

R

9

4,17

11,43

13,33

37,93

usmeni

37

Mustafić Naza

R

10

8,33

29,52

16,47

64,33

7

38

Nukić Ferida

R

9

8,33

36,19

25,88

79,41

8

39

Rahmanović Merima

R

10

8,33

12,38

28,33

59,05

6

40

Softić Dijana

 

 

 

24,76

30,00

54,76

6

41

Skenderagić Aida

R

9

4,17

17,14

20,00

50,31

usmeni

42

Smajović Amina

R

9

10,00

15,24

36,47

70,71

7

43

Smajović Azra

R

9

9,17

19,05

31,76

68,98

7

44

Šakić Marijana

R

9

5,83

12,38

11,67

38,88

usmeni

45

Šikalo Šejla

R

8

6,67

22,86

29,41

66,94

7

46

Šimić Monika

R

9

5,00

32,38

15,00

61,38

6

47

Trebinjac Arnela

R

9

10,00

20,00

25,88

64,88

7

48

Tursanović Muamera

R

10

6,67

23,81

16,67

57,14

6

49

Vrabac Zijada

R

10

5,83

17,14

30,59

63,56

7

50

Zemanić Amila

R

10

7,50

32,38

30,00

79,88

8

51

Zelentović Una

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

52

Žužić Ramiza

R

10

7,50

16,19

20,00

53,69

6

53

Piljić - Alić Nikolina

 

 

 

10,48

 

10,48

usmeni

54

Zulić Ermina

 

 

 

3,81

 

3,81

usmeni

Opširnije...
 
Rezultati ispita iz kolegija Pedagoška statistika 2 održanog 08.09.2014 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Utorak, 09 Septembar 2014

 

 

 

Prezime i ime

Broj bodova

1.

Šimić Monika

42,5

2.

Šikalo Šejla

41,5

3.

Jukić Šejla

38,5

4.

Aljičević Azra

37

5.

Mustafić Naza

36,5

6.

Ferizović Dženita Emina

32,5

7.

Lović Tajma

32

8.

Kreštić Evela

30,5

9.

Adžajić Sabina

26

10.

Zemanić Amila

25

11.

Džananović Ajla

24

12.

Mehinagić Indira

23,5

 

 

Maximalni broj bodova: 66,5

Minimalni broj bodova potreban za prolaz: 36,5 (55%)

Uvid u radove je moguće obaviti u srijedu 10.09.2014. u 13:15 (kabinet 143)

 

 
Uvod u pedagogijska istraživanja - rezultat ispita rađenog 03. 09. 2014. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 08 Septembar 2014

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 03. 09. 2014. GOD.

 

Red. br.

Broj indexa

Status

ZOT-a  (Ʃmax 30)

ZOT-b (Ʃmax 50)

Napomena

1.

44953

V

24

45,5

Položena oba dijela

2.

44508/2012

R

Ranije položen

43,5

Položena oba dijela

3.

44502/2012

R

Ranije položen

42

Položena oba dijela

4.

44510/2012

R

Ranije položen

41

Položena oba dijela

5.

44956/2012

RSF

Ranije položen

41

Položena oba dijela

6.

44522/2012

R

Ranije položen

36,5

Položena oba dijela

7.

44710/2012

RSF

Ranije položen

36

Položena oba dijela

8.

44154

V

Ranije položen

28

Položena oba dijela

9.

44519/2012

R

Ranije položen

26

Položena oba dijela

10.

44993/2012

V

20,5

20,5

Ponoviti ZOT-b

11.

44935

RSF

15,5

23

Položena oba dijela

12.

44514/2012

R

15

15,5

Ponoviti ZOT-b

13.

44507/2012

R

14

8

Ponoviti ZOT-b

14.

44964/2012

V

13

19,5

Ponoviti ZOT-b

15.

44516/2012

R

13

1,5

Ponoviti ZOT-b

16.

42033/2008

RSF (O)

11

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

17.

44952/2012

RSF

10,5

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

18.

43027

R (O)

Ranije položen

14

Ponoviti ZOT-b

19.

43812/2012

RSF

7

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

20.

42618/2009

V(O)

6,5

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

21.

42010/2008

RSF (O)

3

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

22.

(nije naveden broj indexa) Zilić Ermina

V

           0

Nije položen ZOT-a

Ponoviti oba dijela

 

Termin usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

Iz Odsjeka

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 53

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija