Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: II godina

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: II godina
Obavještenje za studente druge i četvrte godine Ispis E-mail
Erna Ćatović   
Petak, 13 Februar 2015

Odsjekza pedagogiju

Predmeti: Uvod u pedagogijska istraživanja i Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

Obavještavaju se studenti druge godine (koji su uspješno okončali zimski semestar za predmete Pedagoška statistika 1 i Uvod u pedagogijska istraživanja) i studenti četvrte godine da će se usmeni ispit i upis ocjena održati u četvrtak 19.02.2015. godine u 10:00 h u kabinetu 125.

Studenti koji nisu položili Pedagošku statistiku 1 i Uvod u pedagogijska istraživanja mogu doći na konsultacije kod prof.dr. Muje Slatine nakon upisa ocjena.

 

Iz Odsjeka

 

 
Uvod u pedagogijska istraživanja - rezultati popravnog ispita Ispis E-mail
Erna Ćatović   
Srijeda, 11 Februar 2015

Filozofski fakultet u Sarajevu

Odsjek za pedagogiju

Predmet: Uvod u pedagogijska istraživanja

 

Rezultati ispita održanog 07.02.2015. godine

 

R.br.

Broj indexa

Broj bodova

(ukupno 70)

1.       

45438

57

2.       

45427

57

3.       

44473

56

4.       

44506

55

5.       

45445

55

6.       

45421

54

7.       

44935

53

8.       

44507

52

9.       

45417

52

10.   

45419

51

11.   

44662

51

12.   

45752

51

13.   

45422

50

14.   

45415

50

15.   

45464

49

16.   

45829

49

17.   

44516

49

18.   

45433

49

19.   

44664

48

20.   

45444

47

21.   

45432

47

22.   

44524

46

23.   

44964

45

24.   

44318

44

25.   

44514

44

26.   

45456

44

27.   

45729

43

28.   

45440

43

29.   

45493

42

30.   

44520

42

31.   

45454

42

32.   

43627

42

33.   

45459

39

34.   

44695

37,5

35.   

44517

36

36.   

45727

33

37.   

45439

33

38.   

42033

30

39.   

42552

30

40.   

43218

0

 

 

 

 

Iz Odsjeka

 

 
Ukupno postignuće studenata iz kolegija Pedagoška psihologija 1 nakon popravnog ispita Ispis E-mail
Merima Zukić   
Ponedjeljak, 09 Februar 2015

Broj indexa

PR/AK (MAX 10)

Prezentacija

(MAX 10)

Polusemestralni (MAX 40)  

Zavrsni (MAX 40)

Total

(MAX 100)

Ocjena

45438

9,13

10

36,84

28,67

86,64

9

45419

7,83

10

31,58

13,67

63,07

7

44946

8,26

9

25,26

5,33

47,86

 

44950

6,96

9

28,42

20,31

66,69

7

45458

7,39

9

24,21

22,15

62,76

6

45445

9,57

9

25,26

10,67

54,50

6

43627

10,00

8

18,95

16,62

53,56

6

45430

10,00

9

28,42

10,00

59,42

6

?

3,91

 

0,00

0,00

3,91

 

45426

3,48

9

13,68

8,62

34,78

 

45440

10,00

10

30,53

21,33

73,86

8

43228

10,00

 

35,79

22,15

67,94

7

45444

9,57

8

26,32

17,33

63,21

7

45437

7,39

10

29,47

21,54

70,40

7

45728

10,00

10

30,53

12,33

64,86

7

?

10,00

8

0,00

0,00

18,00

 

45805

10,00

10

28,42

25,23

73,65

8

45415

9,13

10

27,37

20,00

66,50

7

44513

4,78

8

16,84

12,31

41,93

 

?

10,00

8

23,16

23,38

64,54

7

45155

10,00

10

30,53

12,67

63,19

7

?

7,39

8

23,16

24,62

63,16

6

45431

7,83

9

22,11

16,62

55,55

6

45494

9,57

9

27,37

19,33

65,27

7

45423

9,57

10

29,47

31,00

80,04

8

45493

10,00

9

32,63

21,33

72,96

7

45745

10,00

9

14,74

26,00

61,74

6

45733

10,00

9

20,00

22,33

61,33

6

45732

10,00

10

23,16

16,00

59,16

6

45464

9,13

10

27,37

14,67

61,17

6

?

6,96

 

0,00

0,00

6,96

 

44392

10,00

 

25,26

8,62

45,88

 

44505

7,83

 

23,16

6,15

37,14

 

45422

10,00

9

21,05

12,33

54,39

6

45427

8,26

9

23,16

14,67

55,09

6

44695

10,00

8

23,16

16,62

59,77

6

45421

10,00

10

29,47

27,33

78,81

8

45425

10,00

8

20,00

6,77

44,77

 

45456

10,00

10

29,47

20,00

71,47

7

?

3,48

9

22,11

9,23

43,81

 

45413

10,00

9

27,37

22,67

69,04

7

45432

7,83

8

28,42

22,67

66,91

7

45459

10,00

9

23,16

28,33

72,49

7

45727

10,00

8

25,26

15,33

60,60

6

45729

10,00

8

30,53

16,00

66,53

7

45446

10,00

9

23,16

20,33

62,49

6

45454

7,39

9

21,05

27,08

64,52

7

45827

8,70

9

22,11

10,46

50,26

 

45829

10,00

9

29,47

15,33

63,81

7

45439

10,00

9

18,95

12,92

50,87

 

45442

7,39

10

27,37

13,33

60,09

6

45433

10,00

9

27,37

17,33

63,70

7

44712

3,91

 

32,63

19,69

56,24

6

?

10,00

19

15,79

7,38

52,17

 

45752

10,00

9

24,21

28,00

73,21

8

45417

10,00

10

22,11

20,67

62,77

6

45412

10,00

9

29,47

15,33

63,81

7

43838

7,39

8

18,95

13,54

47,88

 

41728

10,00

8

22,11

7,38

49,49

 

Opširnije...
 
Rezultati ispita za Uvod u pedagogijska istraživanja Ispis E-mail
Erna Ćatović   
Subota, 31 Januar 2015

Univerzitet u Sarajevu

Filozofski fakultet u Sarajevu

Odsjek za pedagogiju

Predmet: Uvod u pedagogijska istraživanja

Predmetni nastavnik: Prof.dr. Mujo Slatina

Saradnik: Erna Ćatović, MA

 

Rezultati završnog ispita održanog 26.01.2015. godine

 

R.br.

Broj indexa

Broj bodova

1.      

45805

53

2.      

44952

46

3.      

45413

46

4.      

45412

45

5.      

45728

45

6.      

45494

44

7.      

45423

44

8.      

44993

43

9.      

45155

43

10.  

45437

40

11.  

45733

37

12.  

45430

                               36

13.  

44964

34

14.  

45427

34

15.  

45464

34

16.  

44506

33

17.  

45415

33

18.  

45829

33

19.  

45444

32

20.  

44516

32

21.  

45433

32

22.  

44318

32

23.  

44514

32

24.  

44662

31

25.  

45432

31

26.  

45445

31

27.  

44473

31

28.  

45440

30

29.  

45438

30

30.  

45421

30

31.  

45419

29

32.  

44507

29

33.  

45493

29

34.  

44935

25

35.  

45431

21

36.  

44524

10

37.  

42033

6

 

 

 

 

Iz Odsjeka

 

 
Rezultati iz kolegija Pedagoske psihologije 1 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Srijeda, 28 Januar 2015

 
 
 

Broj indexa

Prisustvo

Prezentacija

Polusemestralni

Zavrsni

Total

Ocjena/Napomena

45438

9,13

10

36,84

28,67

86,64

9

45419

7,83

10

31,58

13,67

63,07

7

44946

8,26

9

25,26

5,33

47,86

ponoviti zavrsni ispit

44950

6,96

9

0,00

11,33

29,29

ponoviti oba dijela

45458

7,39

9

0,00

0,00

16,39

ponoviti oba dijela

45445

9,57

9

25,26

10,67

54,50

6

43627

0,00

8

18,95

8,67

35,61

ponoviti zavrsni ispit

45430

10,00

 

28,42

10,00

50,42

ponoviti zavrsni ispit

 

3,91

 

0,00

0,00

3,91

ponoviti oba dijela

45426

3,48

9

0,00

0,00

12,48

ponoviti oba dijela

45440

10,00

10

30,53

21,33

73,86

8

43228

0,00

 

35,79

13,00

48,79

ponoviti zavrsni ispit

45444

9,57

8

26,32

17,33

63,21

7

45437

7,39

10

29,47

21,67

70,53

7

45728

10,00

10

30,53

12,33

64,86

7

 

10,00

8

0,00

0,00

18,00

ponoviti oba dijela

45805

10,00

10

0,00

0,00

20,00

ponoviti oba dijela

45415

9,13

10

27,37

20,00

66,50

7

44513

4,78

8

16,84

4,00

33,62

ponoviti zavrsni ispit

 

10,00

8

0,00

0,00

18,00

ponoviti oba dijela

45155

10,00

10

30,53

12,67

63,19

7

 

7,39

8

0,00

7,00

22,39

ponoviti oba dijela

45431

7,83

9

22,11

10,00

48,93

ponoviti zavrsni ispit

45494

9,57

9

27,37

19,33

65,27

7

45423

9,57

10

29,47

31,00

80,04

8

45493

10,00

 

32,63

21,33

63,96

7

45745

10,00

9

14,74

9,33

45,07

ponoviti zavrsni ispit

45733

10,00

9

20,00

22,33

61,33

6

45732

10,00

10

0,00

9,33

29,33

ponoviti oba dijela

45464

9,13

10

27,37

14,67

61,17

6

 

6,96

 

0,00

0,00

6,96

ponoviti oba dijela

44392

10,00

 

14,74

0,00

26,74

ponoviti oba dijela

44505

7,83

 

15,79

8,00

31,62

ponoviti oba dijela

45422

10,00

 

21,05

12,33

45,39

ponoviti zavrsni ispit

45427

8,26

9

23,16

14,67

55,09

6

44695

0,00

8

23,16

11,00

44,16

ponoviti zavrsni ispit

45421

10,00

10

29,47

27,33

78,81

8

45425

10,00

8

20,00

6,67

44,67

ponoviti drugi dio

45456

10,00

10

29,47

20,00

71,47

7

 

3,48

 

0,00

0,00

3,48

ponoviti oba dijela

45413

10,00

9

27,37

22,67

69,04

7

45432

7,83

8

28,42

22,67

66,91

7

45459

10,00

 

23,16

28,33

63,49

7

45727

10,00

8

25,26

15,33

60,60

6

45729

10,00

8

30,53

16,00

66,53

7

45446

10,00

 

23,16

20,33

53,49

6

45454

7,39

9

21,05

9,33

46,78

ponoviti zavrsni ispit

45827

8,70

 

22,11

8,67

39,47

ponoviti zavrsni ispit

45829

10,00

9

29,47

15,33

63,81

7

45439

10,00

 

18,95

13,00

43,95

ponoviti zavrsni ispit

45442

7,39

10

27,37

13,33

60,09

6

45433

10,00

9

27,37

17,33

63,70

7

44712

3,91

 

32,63

10,00

46,54

ponoviti zavrsni ispit

 

0,00

 

15,79

5,33

21,12

ponoviti oba dijela

45752

10,00

 

24,21

28,00

64,21

7

45417

10,00

10

22,11

20,67

62,77

6

45412

10,00

9

29,47

15,33

63,81

7

43838

7,39

8

0,00

0,00

15,39

ponoviti oba dijela

 

0,00

8

 

0,00

10,00

ponoviti oba dijela

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 61

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija