Rezultati: II godina
Uvod u pedagogijska istraživanja - rezultati ispita od 10/02/16 Ispis E-mail
Amina Isanović   
Petak, 12 Februar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: Uvod u pedagogijska istraživanja

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 10. 02. 2016.

 

Završni

 

RED.

BR.

 

PREZIME I IME

STUDENTICE

 

BR.

INDEXA

BR. OSTVARENIH BODOVA

(Σmax 30)

38.

Imamagić Azemila

45723/2013

28,5

39.

Zelentrović Una

42482

14,5 - uslovno

40.

Džindo Alma

42618/09

12

 

Integralni

 

RED. BR.

 

PREZIME I IME STUDENTICE

BR. INDEXA

BR. OSTVARENIH BODOVA

(Σmax 60)

1.

Kladanjčić Medina

46194/14

43,5

2.

Čaušević Damira

46307

39

3.

Neretljak Sakiba

45425

37,5

4.

Murić Aldina

46321

35,5

5.

Kulovac Ajša

46198/14

35

6.

Jusko Amina

46201/2014

35

7.

Krcić Dženana

44869/12

33,5

8.

Selimbegović Lejla

46189/2014

33,5

9.

Javorovac Melisa

45431

32,5

10.

Latić Ajlin

46310/2014

32,5

11.

Čaušević Ajla

46196/2014

32

12.

Prljača Medina

46311

28,5 - uslovno

13.

Alajbegović Amira

46455

25,5

14.

Šutalo Tanja

43218

24,5

15.

Zuhrić Minela

43838

23,5

16.

Malagić Amela

46320/2014

22,5

17.

Kajević Vildana

45745

21,5

18.

Čolaković Elma

46293/2014

20

19.

Begović Ajdina

46337

19,5

20.

Dedović Anesa

45426

18

21.

Džananović Ajla

44499

18

22.

Hasanbegović Almina

46242/2014

18

23.

Hodžić Ajla

46298/2014

16,5

24.

Kukan Arnela

42552/2009

15,5

25.

Međuseljac Azra

46211/2014

15

26.

Huskić Semra

46571/2014

14

27.

Kovačević Melisa

46215/2014

14

28.

Ćutuk Amra

43557

13

29.

Hero Mehrija

44513

11

30.

Mujkanović Arnela

39592

10

31.

Šenderović Tahira

41950

9,5

32.

Lakočević Ajla

46333/2011

7,5

33.

Demirović Sabina

44501/2012

5,5

34.

Bjelak Samra

46219/2014

5

35.

Kazić Mirela

46475/2014

5

36.

Čakal Ajla

46210/2014

4,5

37.

Babačić Melika

44950/2012

3

 

 

Zaključne ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnih aktivnosti studenata tokom semestra. Studentice koje su položile uslovno obavezne su javiti se predmetnoj asistentici u ponedjeljak, 15. 02. 2016., u 10h, soba 101/II.

Analizu radova moguće je obaviti u ponedjeljak, 15. 02. 2016., u terminu od 10 do 11:30h.

 

Zaključivanje i unos ocjena obavit će se u srijedu, 17. 02. 2016. god., u 11h.

 

Iz Odsjeka

 

 
Rezultati ispita- Opća povijest pedagogije i školstva Ispis E-mail
Edina Nikšić   
Petak, 12 Februar 2016

Kolegij:Opća povijest pedagogije i školstva

Završni ispit

 

Redni broj

Broj Indexa

Broj Bodova

(max 40, min 20)

1.

46296

31

2.

45420

30

3.

46338

29

4.

4631

28,5

5.

46571

28

6.

44505

28

7.

44950

25

8.

46189

24

9.

46334

23

10.

46298

22

11.

46211

20

12.

46240

17

13.

46449

15

 

Integralni ispit

 

Redni Broj

Broj Indexa

Broj Bodova

( max 75, min 37)

1.

46382

43,5

2.

46194

42

3.

46307

41

4.

46206

37

5.

44513

37

6.

46320

36

7.

46337

33

8.

46210

33

9.

46200

33

10.

45426

32.5

11.

45434

31

12.

46332

31

13.

46196

29,5

14.

45294

29

15.

46219

28.5

16.

44155

27

17.

46455

27

18.

44392

25

19.

46192

24,5

20.

45726

22.5

21.

46218

22.5

22.

45443

22

23.

43903

19

24.

44949

16

25.

44946

11,5

26.

45458

10,5

27.

44501

7

28.

43270

3,5

 

Prof. dr. Snježana Šušnjara

Edina Nikšić, MA

 

 

Uvid u rad i upis ocjena će biti održan u četvrtak, 18.02.2016. godine u 13h. 

 
VAŽNO! ISPIT IZ UVODA U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 09 Februar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI ISPITA IZ PREDMETA

UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

 

Obavještavaju se studenti da će ispit iz kolegija Uvod u pedagogijska istraživanja održati dana 10. 02. 2016. god. u sali 98 prema slijedećem rasporedu:

 

  •  od 9 do 10h, studenti čije prezime počinje slovom A – F
  •  od 10 do 11h, studenti čije prezime počinje slovom G – NJ
  •  od 11 do 12h, studenti čije prezime počinje slovom O – Ž

 

Iz Odsjeka

 
Pregled postignuća studenata iz kolegija Pedagoška psihologija 1 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Nedjelja, 31 Januar 2016

Index

Prez

PolsT (Max 40)

PR/AK (max 10)

Zav T (max40)

Total

Ocjena/napomena

46479

10

29,41

9,41

17,45

66,28

7

46455

9

31,76

10,00

10,18

60,95

6

45443

6

28,24

8,24

10,91

53,38

6

46474

9

30,59

7,65

18,91

66,14

7

 

9

14,12

4,12

0,00

27,24

ponoviti oba dijela

46200

4

32,94

8,82

10,91

56,67

6

46337

8

28,24

9,41

10,18

55,83

6

46219

10

25,88

10,00

10,18

56,06

6

46210

8

37,65

9,41

7,27

62,33

6

46196

8

30,59

8,24

11,64

58,46

6

46307

9

27,06

5,29

10,18

51,53

6

64240

9

22,35

10,00

8,73

50,08

6

46293

9

32,94

9,41

18,18

69,53

7

46206

9

31,76

8,82

9,45

59,04

6

45726

6

27,06

3,53

11,64

48,22

ponoviti drugi dio

45426

6

23,53

3,53

10,91

43,97

ponoviti drugi dio

 

7

0,00

6,47

6,55

20,02

ponoviti oba dijela

46203

9

25,88

10,00

29,82

74,70

8

46202

9

32,94

9,41

10,91

62,26

6

 

6

21,18

8,82

9,45

45,45

ponoviti drugi dio

45434

6

32,94

5,29

10,18

54,42

6

46295

10

28,24

9,41

15,27

62,92

6

46338

9

34,12

7,65

0,00

50,76

ponoviti drugi dio

46456

8

29,41

9,41

12,36

59,19

6

 

 

28,24

4,12

11,64

43,99

ponoviti drugi dio

46242

9

35,29

8,82

11,64

64,75

7

44513

7

14,12

7,06

18,91

47,09

ponoviti drugi dio

46298

7

29,41

7,06

10,18

53,65

6

46192

7

20,00

9,41

7,27

43,68

ponoviti drugi dio

45803

7

22,35

5,88

10,18

45,42

ponoviti drugi dio

46201

10

31,76

10,00

27,64

79,40

8

46195

7

34,12

8,82

0,00

49,94

ponoviti drugi dio

46294

7

32,94

8,24

11,64

59,81

6

46475

7

34,12

8,82

16,00

65,94

7

46194

7

28,24

9,41

0,00

44,65

ponoviti drugi dio

46191

7

18,82

8,82

18,91

53,56

6

46215

10

24,71

8,82

11,64

55,17

6

44869

10

23,53

10,00

9,45

52,98

6

46198

10

27,06

10,00

13,82

60,88

6

46209

9

32,94

8,82

20,36

71,13

7

46333

7

27,06

9,41

18,18

61,65

6

46310

9

35,29

8,82

18,18

71,30

7

46320

7

32,94

8,82

17,45

66,22

7

44505

7

25,88

3,53

9,45

45,87

ponoviti drugi dio

46211

7

35,29

9,41

16,73

68,43

7

46197

10

28,24

10,00

40,00

88,24

9

46449

7

30,59

8,82

13,82

60,23

6

46208

7

35,29

8,82

0,00

51,12

ponoviti drugi dio

46321

9

25,88

8,82

10,91

54,61

6

46478

7

28,24

3,53

18,18

56,95

6

46332

8

28,24

7,06

10,18

53,48

6

45425

7

34,12

8,82

21,09

71,03

7

46322

9

24,71

10,00

11,64

55,34

6

46193

9

18,82

10,00

13,82

51,64

6

46334

8

28,24

6,47

11,64

54,34

6

46311

10

28,24

10,00

18,18

66,42

7

45755

9

23,53

8,24

16,00

56,76

6

46296

10

29,41

10,00

17,45

66,87

7

46189

7

32,94

10,00

10,91

60,85

6

46382

9

30,59

5,29

10,91

55,79

6

 

 

18,82

1,18

11,64

31,64

ponoviti drugi dio

46450

7

27,06

10,00

10,18

54,24

6

 

6

25,88

2,35

4,36

38,60

ponoviti drugi dio

42624

5

23,53

0,00

10,18

38,71

ponoviti drugi dio

46571

 

22,35

0,00

10,91

33,26

ponoviti drugi dio

 
Pregled postignuca studenata iz kolegija Pedagoška statistika 1 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Petak, 29 Januar 2016

Index

Pr/ak (Max 5+ 5)

Seminar (max 20)

Polusem. sirovi

Polusem.

trans. (max 20)

Zavrsni sirovi bodovi

(min 30, max 55)

Zavsni trans. (max 50)

Total (min 55)

Ocjena

46479

5

10

13

10,40

 

0,00

25,40

 

46455

5

12

24

19,20

 

0,00

36,20

 

45443

5

12

3

2,40

 

0,00

19,40

 

46474

5

15

7

5,60

 

0,00

25,60

 

44950

0

10

24

19,20

 

0,00

29,20

 

46200

5

20

23

18,40

34

30,91

74,31

8

46337

5

12

0

0,00

 

0,00

17,00

 

46219

5

10

 

0,00

 

0,00

15,00

 

43903

0

12

0

0,00

 

0,00

12,00

 

45458

5

0

3

2,40

 

0,00

7,40

 

46210

5

10

0

0,00

 

0,00

15,00

 

46196

5

20

17

11,33

30

27,27

63,61

7

46307

5

12

17

13,60

 

0,00

30,60

 

64240

5

12

22

17,60

 

0,00

34,60

 

46293

5

10

21

14,00

 

0,00

29,00

 

43557

5

10

17

13,60

 

0,00

28,60

 

46206

10

10

17

13,60

 

0,00

33,60

 

 

5

0

 

0,00

 

0,00

5,00

 

45426

 

10

12

9,60

 

0,00

19,60

 

 

0

0

 

0,00

 

0,00

0,00

 

46454

0

15

10

6,67

 

0,00

21,67

 

46203

5

10

25

16,67

 

0,00

31,67

 

46202

10

10

25

16,67

45

40,91

77,58

8

46295

5

10

5

4,00

 

0,00

19,00

 

46338

10

10

30

20,00

42

38,18

78,18

46456

10

20

10

8,00

37

33,64

71,64

7

 

0

0

 

0,00

 

0,00

0,00

 

46242

5

15

21

16,80

 

0,00

36,80

 

44513

5

0

18

14,40

 

0,00

19,40

 

46298

5

10

20

16,00

 

0,00

31,00

 

45420

5

12

 

0,00

 

0,00

17,00

 

45723

5

12

20

13,33

 

0,00

30,33

 

46192

5

16

13

10,40

 

0,00

31,40

 

45803

10

15

15

12,00

 

0,00

37,00

 

46201

10

20

17

11,33

32

29,09

70,42

7

45745

5

10

17

13,60

 

0,00

28,60

 

46195

5

15

2

1,60

 

0,00

21,60

 

46294

5

15

7

5,60

 

0,00

25,60

 

46475

5

12

10

8,00

33

30,00

55,00

6

46194

5

15

12

8,00

 

0,00

28,00

 

46191

5

12

17

13,60

 

0,00

30,60

 

44392

5

0

10

8,00

 

0,00

13,00

 

46215

5

16

17

11,33

 

0,00

32,33

 

44869

10

16

17

11,33

 

0,00

37,33

 

42552

5

5

17

13,60

 

0,00

23,60

 

46198

10

16

17

11,33

 

0,00

37,33

 

46209

10

15

28

18,67

 

0,00

43,67

 

46333

5

12

15

12,00

 

0,00

29,00

 

46310

5

15

18

12,00

 

0,00

32,00

 

46320

5

20

10

8,00

 

0,00

33,00

 

44505

5

0

7

5,60

 

0,00

10,60

 

46211

5

20

20

16,00

 

0,00

41,00

 

46197

5

20

28

18,67

39

35,45

79,12

8

46449

10

15

18

14,40

 

0,00

39,40

 

46208

10

15

23

18,40

 

0,00

43,40

 

39592

5

12

0

0,00

 

0,00

17,00

 

46321

5

15

7

5,60

 

0,00

25,60

 

46478

5

0

15

10,00

30

27,27

42,27

 

46332

5

15

10

6,67

 

0,00

26,67

 

45425

5

0

0

0,00

 

0,00

5,00

 

44954

0

12

25

16,67

 

0,00

28,67

 

46322

5

12

0

0,00

 

0,00

17,00

 

46193

5

12

20

16,00

 

0,00

33,00

 

43572

5

0

7

5,60

 

0,00

10,60

 

46334

10

15

9

7,20

 

0,00

32,20

 

46311

5

16

17

11,33

 

0,00

32,33

 

45755

5

12

5

4,00

 

0,00

21,00

 

46296

10

20

20

16,00

 

0,00

46,00

 

46189

5

20

21

16,80

 

0,00

41,80

 

44664

5

10

17

13,60

 

0,00

28,60

 

45827

5

12

 

0,00

 

0,00

17,00

 

44976

0

12

12

9,60

 

0,00

21,60

 

41950

5

 

0

0,00

 

0,00

5,00

 

46382

5

12

20

16,00

35

31,82

64,82

7

45442

5

15

23

18,40

30

27,27

65,67

 7

44712

5

10

0

0,00

 

0,00

15,00

 

42482

5

 

0

0,00

 

0,00

5,00

 

43838

5

12

 

0,00

 

0,00

17,00

 

41728

5

 

10

8,00

 

0,00

13,00

 

44155

5

0

7

5,60

 

0,00

10,60

 

43018

0

 

0

0,00

 

0,00

0,00

 

46571

0

12

 

 

 

0,00

12,00

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 82

RSS distribucija