Rezultati: II godina
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita rađenog 01. 06. 2016. Ispis E-mail
Amina Isanovi   
etvrtak, 02 Juni 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANAJ ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 01. 06. 2016.

 

RED. BR.

BR.

INDEXA

ZOT-a

(Σmax 30; Σmin 15)

ZOT-b (idejna skica)

(Σmax 20; Σmin10)

 

NAPOMENA

1.

46203/2014

ranije položen

18

položena oba dijela

2.

46197/2014

ranije položen

16

položena oba dijela

3.

46209/2014

ranije položen

16

položena oba dijela

4.

46296/2014

ranije položen

13

položena oba dijela

5.

46478/2014

ranije položen

12

položena oba dijela

6.

45442

19,5

6

raditi idejnu skicu

7.

46196/2014

18,5

4

raditi idejnu skicu

8.

46321

17,5

-

raditi idejnu skicu

9.

46206/2014

17

3

raditi idejnu skicu

10.

46310/2014

17

-

raditi idejnu skicu

11.

45431/2013

16,5

-

raditi idejnu skicu

12.

46189/2014

15,5

9

raditi idejnu skicu

13.

46195/2014

ranije položen

8

raditi idejnu skicu

14.

46202/2014

ranije položen

7

raditi idejnu skicu

15.

46200/2014

ranije položen

6

raditi idejnu skicu

16.

46201/2014

ranije položen

5

raditi idejnu skicu

17.

46456

ranije položen

4

raditi idejnu skicu

18.

46194/14

ranije položen

3

raditi idejnu skicu

19.

46307

13,5

-

raditi oba dijela ispita

20.

46242/2014

13,5

-

raditi oba dijela ispita

21.

46382

13,5

-

raditi oba dijela ispita

22.

46219/2014

13

-

raditi oba dijela ispita

23.

45426/2013

13

-

raditi oba dijela ispita

24.

46320/2014

13

-

raditi oba dijela ispita

25.

45732

12

-

raditi oba dijela ispita

26.

46337/14

11

-

raditi oba dijela ispita

27.

45723/2013

10

-

raditi oba dijela ispita

28.

46198

10

-

raditi oba dijela ispita

29.

42552/2009

9

-

raditi oba dijela ispita

30.

44499/2012

8

-

raditi oba dijela ispita

31.

46332/2014

8

-

raditi oba dijela ispita

32.

46211/2014

7

-

raditi oba dijela ispita

33.

46210/2014

2

-

raditi oba dijela ispita

34.

43218

0

-

raditi oba dijela ispita

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u petak, 03. 06. 2016., u terminu od 9 do 10h, soba 101/II.

Zaključne ocjene bit će izvedene na osnovu ukupnog postignuća studenata iz svih semestralnih zadataka, teće biti naknadno oglašene.

 

Iz Odsjeka

 
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati provjere znanja od 27. 04. 2016. Ispis E-mail
Amina Isanovi   
Subota, 30 April 2016

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 27. 04. 2016.

 

 

RED. BR.

BR. INDEXA

 

STATUS

BR. OSTVARENIH BODOVA (∑max 30;

∑min 15)

1.

46203/2014

R

29

2.

46197/2014

R

25

3.

46201/2014

R

21,5

4.

462000/2014

R

21

5.

46209/2014

?

20

6.

46478/2014

R SF

20

7.

46195/2014

R

19

8.

46296/2014

R

16

9.

46202

R

15

10.

46194/2014

R

14**

11.

46456

R SF

13**

12.

45442

R

11,5

13.

46189/2014

R

9

14.

46196/2014

R

8,5

15.

46475/2014

?

7,5

16.

46198/2014

R

7,5

17.

46307

R

6

18.

46382/2014

R SF

4,5

19.

46206/2014

R SF

4

20.

45723/2013

R

4

21.

44869/2012

R SF

3,5

22.

43557

R SF

3

23.

46311

R

2,5

24.

46479

?

2

25.

46192/2014

R

2

26.

45732/2013

?

4

27.

46211/2014

R

2

28.

46337/2014

R

1,5

29.

46219

R SF

0

30.

46240/2014

R

0

31.

45426/2013

R

0

32.

44499

R

0

33.

46295/2014

R

0

34.

46242/2014

R SF

0

35.

46298/2014

?

0

36.

46333/2014

R SF

0

37.

46320/2014

R SF

0

38.

44976

R SF

0

39.

43218

V

0

40.

42552/2009

?

0

 

 

Uvid u radove moguće je obaviti u vrijeme redovnih kabinetskih konsultacija. Studentice pored čijeg skora se nalazi oznaka (**) obavezne su se javiti predmetnoj asistentici u četvrtak, 05. 05. 2016. u terminu od 10 do 11h radi dogovora o dopunskom zadatku.

Za sva pitanja, studenti se mogu obratiti u vrijeme kabinetskih konsultacija. Upiti poslani elektronskom poštom neće biti odgovoreni prije 04. 05. 2016. god.

 

Iz Odsjeka

 
Uvod u pedagogijska istraivanja - rezultati ispita od 10/02/16 Ispis E-mail
Amina Isanovi   
Petak, 12 Februar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: Uvod u pedagogijska istraivanja

 

REZULTATI ISPITA RAENOG 10. 02. 2016.

 

Završni

 

RED.

BR.

 

PREZIME I IME

STUDENTICE

 

BR.

INDEXA

BR. OSTVARENIH BODOVA

(Σmax 30)

38.

Imamagi Azemila

45723/2013

28,5

39.

Zelentrovi Una

42482

14,5 - uslovno

40.

Dindo Alma

42618/09

12

 

Integralni

 

RED. BR.

 

PREZIME I IME STUDENTICE

BR. INDEXA

BR. OSTVARENIH BODOVA

(Σmax 60)

1.

Kladanji Medina

46194/14

43,5

2.

auševi Damira

46307

39

3.

Neretljak Sakiba

45425

37,5

4.

Muri Aldina

46321

35,5

5.

Kulovac Ajša

46198/14

35

6.

Jusko Amina

46201/2014

35

7.

Krci Denana

44869/12

33,5

8.

Selimbegovi Lejla

46189/2014

33,5

9.

Javorovac Melisa

45431

32,5

10.

Lati Ajlin

46310/2014

32,5

11.

auševi Ajla

46196/2014

32

12.

Prljaa Medina

46311

28,5 - uslovno

13.

Alajbegovi Amira

46455

25,5

14.

Šutalo Tanja

43218

24,5

15.

Zuhri Minela

43838

23,5

16.

Malagi Amela

46320/2014

22,5

17.

Kajevi Vildana

45745

21,5

18.

olakovi Elma

46293/2014

20

19.

Begovi Ajdina

46337

19,5

20.

Dedovi Anesa

45426

18

21.

Dananovi Ajla

44499

18

22.

Hasanbegovi Almina

46242/2014

18

23.

Hodi Ajla

46298/2014

16,5

24.

Kukan Arnela

42552/2009

15,5

25.

Meuseljac Azra

46211/2014

15

26.

Huski Semra

46571/2014

14

27.

Kovaevi Melisa

46215/2014

14

28.

utuk Amra

43557

13

29.

Hero Mehrija

44513

11

30.

Mujkanovi Arnela

39592

10

31.

Šenderovi Tahira

41950

9,5

32.

Lakoevi Ajla

46333/2011

7,5

33.

Demirovi Sabina

44501/2012

5,5

34.

Bjelak Samra

46219/2014

5

35.

Kazi Mirela

46475/2014

5

36.

akal Ajla

46210/2014

4,5

37.

Babai Melika

44950/2012

3

 

 

Zakljune ocjene bit e izvedene na osnovu cjelokupnih aktivnosti studenata tokom semestra. Studentice koje su poloile uslovno obavezne su javiti se predmetnoj asistentici u ponedjeljak, 15. 02. 2016., u 10h, soba 101/II.

Analizu radova mogue je obaviti u ponedjeljak, 15. 02. 2016., u terminu od 10 do 11:30h.

 

Zakljuivanje i unos ocjena obavit e se u srijedu, 17. 02. 2016. god., u 11h.

 

Iz Odsjeka

 

 
VANO! ISPIT IZ UVODA U PEDAGOGIJSKA ISTRAIVANJA Ispis E-mail
Amina Isanovi   
Utorak, 09 Februar 2016

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI ISPITA IZ PREDMETA

UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAIVANJA

 

 

Obavještavaju se studenti da e ispit iz kolegija Uvod u pedagogijska istraivanja odrati dana 10. 02. 2016. god. u sali 98 prema slijedeem rasporedu:

 

  •  od 9 do 10h, studenti ije prezime poinje slovom A – F
  •  od 10 do 11h, studenti ije prezime poinje slovom G – NJ
  •  od 11 do 12h, studenti ije prezime poinje slovom O –

 

Iz Odsjeka

 
Pregled postignua studenata iz kolegija Pedagoka psihologija 1 Ispis E-mail
Merima Zuki   
Nedjelja, 31 Januar 2016

Index

Prez

PolsT (Max 40)

PR/AK (max 10)

Zav T (max40)

Total

Ocjena/napomena

46479

10

29,41

9,41

17,45

66,28

7

46455

9

31,76

10,00

10,18

60,95

6

45443

6

28,24

8,24

10,91

53,38

6

46474

9

30,59

7,65

18,91

66,14

7

 

9

14,12

4,12

0,00

27,24

ponoviti oba dijela

46200

4

32,94

8,82

10,91

56,67

6

46337

8

28,24

9,41

10,18

55,83

6

46219

10

25,88

10,00

10,18

56,06

6

46210

8

37,65

9,41

7,27

62,33

6

46196

8

30,59

8,24

11,64

58,46

6

46307

9

27,06

5,29

10,18

51,53

6

64240

9

22,35

10,00

8,73

50,08

6

46293

9

32,94

9,41

18,18

69,53

7

46206

9

31,76

8,82

9,45

59,04

6

45726

6

27,06

3,53

11,64

48,22

ponoviti drugi dio

45426

6

23,53

3,53

10,91

43,97

ponoviti drugi dio

 

7

0,00

6,47

6,55

20,02

ponoviti oba dijela

46203

9

25,88

10,00

29,82

74,70

8

46202

9

32,94

9,41

10,91

62,26

6

 

6

21,18

8,82

9,45

45,45

ponoviti drugi dio

45434

6

32,94

5,29

10,18

54,42

6

46295

10

28,24

9,41

15,27

62,92

6

46338

9

34,12

7,65

0,00

50,76

ponoviti drugi dio

46456

8

29,41

9,41

12,36

59,19

6

 

 

28,24

4,12

11,64

43,99

ponoviti drugi dio

46242

9

35,29

8,82

11,64

64,75

7

44513

7

14,12

7,06

18,91

47,09

ponoviti drugi dio

46298

7

29,41

7,06

10,18

53,65

6

46192

7

20,00

9,41

7,27

43,68

ponoviti drugi dio

45803

7

22,35

5,88

10,18

45,42

ponoviti drugi dio

46201

10

31,76

10,00

27,64

79,40

8

46195

7

34,12

8,82

0,00

49,94

ponoviti drugi dio

46294

7

32,94

8,24

11,64

59,81

6

46475

7

34,12

8,82

16,00

65,94

7

46194

7

28,24

9,41

0,00

44,65

ponoviti drugi dio

46191

7

18,82

8,82

18,91

53,56

6

46215

10

24,71

8,82

11,64

55,17

6

44869

10

23,53

10,00

9,45

52,98

6

46198

10

27,06

10,00

13,82

60,88

6

46209

9

32,94

8,82

20,36

71,13

7

46333

7

27,06

9,41

18,18

61,65

6

46310

9

35,29

8,82

18,18

71,30

7

46320

7

32,94

8,82

17,45

66,22

7

44505

7

25,88

3,53

9,45

45,87

ponoviti drugi dio

46211

7

35,29

9,41

16,73

68,43

7

46197

10

28,24

10,00

40,00

88,24

9

46449

7

30,59

8,82

13,82

60,23

6

46208

7

35,29

8,82

0,00

51,12

ponoviti drugi dio

46321

9

25,88

8,82

10,91

54,61

6

46478

7

28,24

3,53

18,18

56,95

6

46332

8

28,24

7,06

10,18

53,48

6

45425

7

34,12

8,82

21,09

71,03

7

46322

9

24,71

10,00

11,64

55,34

6

46193

9

18,82

10,00

13,82

51,64

6

46334

8

28,24

6,47

11,64

54,34

6

46311

10

28,24

10,00

18,18

66,42

7

45755

9

23,53

8,24

16,00

56,76

6

46296

10

29,41

10,00

17,45

66,87

7

46189

7

32,94

10,00

10,91

60,85

6

46382

9

30,59

5,29

10,91

55,79

6

 

 

18,82

1,18

11,64

31,64

ponoviti drugi dio

46450

7

27,06

10,00

10,18

54,24

6

 

6

25,88

2,35

4,36

38,60

ponoviti drugi dio

42624

5

23,53

0,00

10,18

38,71

ponoviti drugi dio

46571

 

22,35

0,00

10,91

33,26

ponoviti drugi dio

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 83

RSS distribucija