Rezultati: II godina
Uvod u pedagogijska istraživanja - konačne ocjene nakon septembarskog ispitnog roka Ispis E-mail
Amina Isanović   
Utorak, 19 Septembar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA                                                       ak. 2016/2017. god.

 

EVIDENCIJE O POSTIGNUĆU STUDENATA TOKOM SEMESTRA – nakon septembarskog ispitnog roka

 

Red. br.

Br. indexa

Prisustvo i aktivnost

(Ʃmax10)

ZOT-a

 

(Ʃmax30)

ZOT-b

 

(Ʃmax30)

Prikaz

 

(Ʃmax10)

Istraž.

 

(Ʃmax20)

Ukupno

 

(Ʃmax100)

Ocjena

Datum

1.

46479*

8

20

19,5

5

9

61,5

6/E

 

2.

47304

8

16,5

17,5

2

12

56

6/E

 

3.

46474

8

18,5

7

5

13

-

5/F

04/09/17

4.

44950

7

19

20

4

10

60

6/E

 

5.

47031

6

4,5

-

2

12

-

-

18/09/17

6.

46219*

5

13+7,5

14,5

1

8

49

5/F

18/09/17

7.

47299

6

11,5

-

3

8

-

5/F

04/09/17

8.

46829

10

27

19

6

18

80

8/C

 

9.

43903

5

5

-

0

7

-

-

 

10.

46825

8

27

18,5

4

17

74,5

7/8

 

11.

46872

9

17

18

5

17

66

    7/D

 

12.

43557*

5

-

-

-

12

-

-

 

13.

44501*

5

7

-

-

-

-

-

 

14.

46472

6

9

-

2

8

-

5/F

04/09/17

15.

45434*

5

-

-

-

8

-

-

 

16.

46834

10

29

18

8

20

85

9/B

 

17.

46295*

7

17,5

17

5

12

58,5

6/E

 

18.

46338*

9

25,5

22,5

8

17

82

8/C

 

19.

46848

8

18,5

21

6

14

67,5

7/D

 

20.

46868

5

-

-

-

9

-

-

 

21.

46866

6

17,5

24

2

7

56,5

6/E

 

22.

46863

8

18,5

14 + 3

4

15

62,5

6/E

04/09/17

23.

45019

10

26,5

16

5

12

69,5

7/D

 

24.

46242*

5

22

19

???

10

56???

6/E

 

25.

46828

7

29

22,5

0

11

69,5

7/D

 

26.

46298*

8

20,5

15

6

12

61,5

6/E

 

27.

46824

9

28

24

8

18

87

9/B

 

28.

46832

5

23

16,5

3

10

57,5

6/E

 

29.

46192

6

20

25

5

11

67

7/D

04/09/17

30.

47238

7

27,5

15

8

16

73,5

7/D

04/09/17

31.

46846

7

17,5

10,5

3

15

?????

Nije položen ZOT-b

32.

47303

7

18

14+4

3

11

57

6/E

04/09/17

33.

46191

6

18

24

4

10

62

6/E

04/09/17

34.

47172

7

15

16

5

12

55

6/E

 

35.

46215*

5

5,5

-

-

9

-

-

 

36.

42552*

6

21,5

15

2

11

55,5

6/E

 

37.

47223

6

24

22,5

3

10

65,5

7/D

 

38.

46333

6

17

16

7

9

55

6/E

 

39.

46845

7

18

21,5

2

15

63,5

6/E

 

40.

44505*

7

25,5

12,5

3

9

-

-

18/09/17

41.

47326

8

17

16,5

4

10

55,5

6/E

04/09/17

42.

46876

8

17,5

17,5

4

12

59

6/E

 

43.

46449*

8

17,5

15

3

13

56,5

6/E

 

44.

46208

10

20

19,5

7

14

70,5

8/C

 

45.

46450

6

18

20

4

13

61

6/E

 

46.

47038

7

19,5

23

6

16

71,5

7/D

 

47.

47228

7

20,5

21

2

11

61,5

6/E

 

48.

46190

5

18

10,5

-

13

-

5/F

04/09/17

49.

46833

10

24

17,5

8

17

76,5

8/C

 

50.

46827

8

24

16,5

7

18

73,5

7/D

 

51.

47251

6

-

-

2

11

-

5/F

04/09/17

52.

45827*

6

10,5

-

6

???

-

5/F

04/09/17

53.

47239

6

19

21

2

9

57

6/E

 

54.

44976*

5

11,5

-

6

???

-

5/F

04/09/17

55.

46844

9

19

21

3

16

68

7/D

 

56.

47250

6

18

14+2

4

11

59

6/E

18/09/17

57.

46831

10

25,5

24,5

6

18

84

8/9

 

 

VANREDNI STUDENTI

 

Red. br.

Br. indexa

Prisustvo i aktivnost

(Ʃmax10)

ZOT-a

 

(Ʃmax30)

ZOT-b

 

(Ʃmax30)

Prikaz

 

(Ʃmax10)

Istraž.

 

(Ʃmax20)

Ukupno

 

(Ʃmax100)

Ocjena

Datum

1.

46870

10

21

15

-

10

56

6/E

 

2.

46240

2

-

-

 

9

-

-

 

3.

44155

5

13

-

-

16

-

5/F

04/09/17

4.

47045

4

7,5

-

-

-

-

-

 

5.

46322

2

-

-

3

10

-

-

 

6.

46193

0

-

-

 

9

-

-

 

7.

46334

4

15

13,5+5

3

12

52,5

5/F

18/09/17

8.

45755

10

10,5

-

4

10

-

-

 

9.

47226

10

16

21

0

10

57

6/E

04/09/17

10.

46823

10

19,5

24

2

12

67,5

7/D

 

 

Konsultacije, uvid u rad i analiza postignuća, te upis ocjena održat će se u srijedu, 20. 09. 2017. god., u terminu od 9 do 9.30h.

 

Iz Odsjeka za pedagogiju

 
Rezultati ispita iz predmeta Povijest pedagogije i školstva BiH Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Ponedjeljak, 18 Septembar 2017

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Nastavni predmet: POVIJEST PEDAGOGIJE I ŠKOLSTVA BIH

Nastavnik: prof.dr. Snježana Šušnjara

 

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA (14.09.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

47299

45

 

 

Uvid u radove i upis ocjena je u terminima konsultacija.

 

Sarajevo, 18.09.2107.godine.                                                        prof.dr. Snježana Šušnjara

 

 

 
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita rađenog 11. 09. 2017. Ispis E-mail
Amina Isanović   
etvrtak, 14 Septembar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 11. 09. 2017.

 

ZOT-a

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 30; Σmin 16.5)

1.

46320

22.5

2.

46219

22

3.

47303

18

4.

47326

17.5

5.

46298

17

6.

46191

15

7.

46866

14.5

8.

45745

13

9.

47250

12

10.

46242

11,5

11.

43838

11,5

12.

46863

11

13.

46876

11

14.

46846

10,5

15.

44155

10

16.

46192

10

17.

42552

6

 

ZOT-b

RED. BR.

 

BR. INDEXA

BR. BODOVA

(Σmax 20; Σmin 10)

1.

46455

17

2.

46872

16

3.

46825

15

4.

46333

14

5.

46844

13

6.

46832

13

7.

46870

13

8.

46337

12

9.

46449

10

10.

44950

10

11.

46298

10

12.

46320

5

13.

47303

3

14.

47326

3

15.

46219

2

16.

42552

Nije položen ZOT-a

17.

47250

Nije položen ZOT-a

18.

46876

Nije položen ZOT-a

19.

45745

Nije položen ZOT-a

20.

46192

Nije položen ZOT-a

21.

43838

Nije položen ZOT-a

22.

44155

Nije položen ZOT-a

23.

46846

Nije pložen ZOT-a

24.

46863

Nije položen ZOT-a

25.

46242

Nije položen ZOT-a

26.

46191

Nije položen ZOT-a

27.

46866

Nije položen ZOT-a

 

Uvid u rad moguće je obaviti u ponedjeljak, 18. 09. 2017. god., od 11 do 11.30h.

 

Prof. dr. Hašim Muminović

v.asist. Amina Isanović Hadžiomerović, M.A.

 
Rezultati ispita iz Socijalne pedagogije Ispis E-mail
Anida Sadiković   
etvrtak, 14 Septembar 2017

FILOZOFSKI  FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Nastavni predmet: SOCIJALNA PEDAGOGIJA

 

Ljetni semestar 2016/17

II godina I ciklus

 

REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA (13.09.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

47326

42,5

       2.

47266

34

3.

46866

33,5

4.

46334

28,5

5.

47299

27,5

6.

47251

27,5

7.

44954

6

 

Uvid u radove je moguć u terminima konsultacija.

 

                         KONAČNE  OCJENE IZ SOCIJALNE PEDAGOGIJE

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

KONAČNE OCJENE

1.

47326

7

       2.

46866

6

3.

47266

6

 

 

Upis ocjena će se organizirati u 18.09.2017.godine u 11:00h.

 

U  Sarajevu,  14.09.2017.godine                                                                                             

                                                                                                       doc.dr. Dženeta Camović

                                 asist. Anida Sadiković, MA

 

 

 
Opća pedagogija-rezultati ispita Ispis E-mail
Anida Sadiković   
Subota, 09 Septembar 2017

FILOZOFSKIFAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Nastavni predmet: OPĆA PEDAGOGIJA

 

REZULTATI INTEGRALNOG  ISPITA (08.09.2017.godine)

 

RED.BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA

max: 70

1.

46474/2104

0

 

Uvid u rad je moguće ostvariti u terminima konsultacija.

doc.dr. Dženeta Camović

Sadiković Anida, MA

Sarajevo, 09.09.2017.godine

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 109

RSS distribucija