Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: II godina

 

OBAVIJEST STUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: II godina
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja - rezultati ispita i obavještenje Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 14 Juli 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Mujo Slatina

Asistentica: asist. Amina Isanović, M.A.

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

ZOT-a

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-a (Ʃ30b)

1.

Vrabac Zijada

R

23.5

2.

Halilović Mirela

R

21

3.

Begić Aida

R SF (O)

19.5

4.

Trebinjac Arnela

R

15

5.

Halkić Alma

R SF – dvopredm.

 

14.5

6.

Čiča Dajana

R SF

13.5

7.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

13.5

8.

Mehić Adem

R (O)

13.5

9.

Nuhanović Edisa

? (O)

13.5

10.

Tiro Ajlana

V

13.5

11.

Kerla Azra

R

7.5

12.

Hodžić Amina

V (O)

6

13.

Hrgović Ivana

?

3

14.

Parić Arijana

R (O)

0

 

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 12. 07. 2014.

 

ZOT-b

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

Status

ZOT-b

(Ʃ20b)

Položen ispit iz UPI

1.

Čepalo Mirsad

R SF (O)

14

DA

2.

Halkić Alma

?

13

NE

3.

Huskić Amela

R

13

DA

4.

Plećan Irma

V (O)

13

NE

5.

Ćatić Marizela

R SF

11

NE

6.

Garibović Aldijana

R

11

DA

7.

Jakić Bernarda

R

11

DA

8.

Hodžić Hana

R SF (O)

10

NE

9.

Muminović Amra

R SF

10

NE

10.

Rahmanović Merima

?

10

DA

11.

Trebinjac Arnela

R

10

NE

12.

Tursunović Muamera

?

10

NE

13.

Čehajić Delila

R

9

DA

14.

Jurkić Ivana

V

9

NE

15.

Kovačević Fatima

R

9

NE

16.

Muminović Amira

V (O)

9

NE

17.

Vrabac Zijada

R

9

DA

18.

Bajrić Amina

R

pet (5)

 

19.

Begić Aida

R SF (O)

pet (5)

 

20.

Čiča Dajana

R SF

pet (5)

 

21.

Fazlić Senaida

V (O)

pet (5)

 

22.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

pet (5)

 

23.

Halilović Medina

R SF (O)

pet (5)

 

24.

Halilović Mirela

R

pet (5)

 

25.

Mehić Adem

R (O)

pet (5)

 

26.

Mekić Nejra

R (O)

pet (5)

 

27.

Muharemović Hanka

V (O)

pet (5)

 

28.

Nuhanović Edisa

? (O)

pet (5)

 

29.

Zukić Medina

V (O)

pet (5)

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKE METODOLOGIJE I METODOLOGIJE SA STATISTIKOM (Stari NPP)

 

Red. br.

Prezime i ime studenta/studentice

ZOT-a

ZOT-b

 

1.

Džebić Kemal

30.5/40b, ocjena: osam (8)

sedam (7)

 

2.

Drakovac-Karčić Amira

15/40b, ocjena: pet (5)

 

-

 

 

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 15. 07. 2014. GOD. SA POČETKOM U 12h, SALA 98/II.

Iz Odsjeka

 
Pedagoška psihologija 2 - konačne ocjene nakon ispita od 07.07.2014 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Subota, 12 Juli 2014

 

 

 

R.Br.

Prezime i ime

ST

Prez

Pr/AktS

Pr/AktT

PolS

PolT (max 40)

ZavS

ZavT (max 40)

Total

Ocjena

1

Adžajlić Sabina

R

 

5

4,17

19

18,10

10

16,67

38,93

ponoviti drugi dio

2

Avdić Lajla

V

 

0

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

3

Babović Edmira

R

10

3

2,50

 

0,00

 

0,00

12,50

ponoviti oba dijela

4

Bajić Ajla

R

9

7

5,83

22

20,95

17

28,33

64,12

7

5

Bajić Amina

R

 

11

9,17

27

25,71

13

21,67

56,55

6

6

Bevrnja Elma

V

9

2

1,67

22

20,95

13

21,67

53,29

6

7

Cetin Lejla

 

 

6

5,00

11

10,48

5

8,33

23,81

ponoviti oba dijela

8

Čehajić Delila

R

9

8

6,67

31

29,52

21

24,71

69,90

7

9

Čiča Dajana

R

9

12

10,00

37

35,24

17

20,00

74,24

8

10

Ćatić Marizela

R

9

10

8,33

12

11,43

20

23,53

52,29

6

11

Ćutuk Amra

R

9

12

10,00

13

12,38

19

22,35

53,73

6

12

Dedić Ena

R

10

7

5,83

35

33,33

13

21,67

70,83

7

13

Demirović Sabina

R

9

2

1,67

 

0,00

 

0,00

10,67

ponoviti oba dijela

14

Džananović Ajla

R

 

5

4,17

16

15,24

12

20,00

39,40

ponoviti prvi dio

15

Džinić Marina

V

 

0

0,00

 

0,00

10

11,76

11,76

ponoviti oba dijela

16

Đipa Amina

R

9

11

9,17

30

28,57

17

28,33

75,07

8

17

Đurić Sara

R

9

10

8,33

35

33,33

17

28,33

79,00

8

18

Garibović Aldijana

R

9

11

9,17

41

39,05

23

27,06

84,27

9

19

Genjac Dželila

R

9

7

5,83

21

20,00

16

18,82

53,66

6

20

Halilović Amra

R

 

9

7,50

22

20,95

15

25,00

53,45

6

21

Halilović Azalea

V

9

0

0,00

 

0,00

 

0,00

9,00

ponoviti oba dijela

22

Halilović Mirela

R

9

9

7,50

21

20,00

15

17,65

54,15

6

23

Halkić Alma

 

10

8

6,67

14

13,33

14

23,33

53,33

6

24

Hrgović Ivana

R

9

9

7,50

36

34,29

20

33,33

84,12

9

25

Huskić Amela

R

10

10

8,33

19

18,10

16

26,67

63,10

7

26

Idrizović Amina

V

9

3

2,50

27

25,71

17

20,00

57,21

6

27

Jakić Bernanda

R

9

10

8,33

42

40,00

27

31,76

89,10

9

28

Jegić Aida

R

10

10

8,33

18

17,14

23

27,06

62,54

6

29

Jukić Šejla

R

9

7

5,83

17

16,19

13

21,67

52,69

ponoviti prvi dio

30

Jurkić Ivana

V

 

0

0,00

32

30,48

19

22,35

52,83

6

31

Kerla Azra

R

9

12

10,00

22

20,95

20

23,53

63,48

7

32

Kolak Ana

R

9

11

9,17

35

33,33

25

29,41

80,91

8

33

Kovačević Fatima

R

9

10

8,33

24

22,86

15

17,65

57,84

6

34

Kukan Arnela

R

 

3

2,50

 

0,00

 

0,00

2,50

ponoviti oba dijela

35

Lojo Emina

R

9

7

5,83

16

15,24

10

16,67

46,74

ponoviti prvi dio

36

Muminović Amra

R

9

5

4,17

9

8,57

7

11,67

33,40

ponoviti oba dijela

37

Mustafić Naza

R

10

10

8,33

31

29,52

14

16,47

64,33

7

38

Nukić Ferida

R

9

10

8,33

38

36,19

22

25,88

79,41

8

39

Rahmanović Merima

R

10

10

8,33

13

12,38

17

28,33

59,05

6

40

Softić Dijana

 

 

 

 

26

24,76

18

30,00

54,76

6

41

Skenderagić Aida

R

9

5

4,17

18

17,14

12

20,00

50,31

ponoviti prvi dio

42

Smajović Amina

R

9

12

10,00

16

15,24

31

36,47

70,71

7

43

Smajović Azra

R

9

11

9,17

20

19,05

27

31,76

68,98

7

44

Šakić Marijana

R

9

7

5,83

10

9,52

4

6,67

31,02

ponoviti oba dijela

45

Šikalo Šejla

R

8

8

6,67

24

22,86

25

29,41

66,94

7

46

Šimić Monika

R

9

6

5,00

14

13,33

9

15,00

42,33

ponoviti prvi dio

47

Trebinjac Arnela

R

9

12

10,00

21

20,00

22

25,88

64,88

7

48

Tursanović Muamera

R

10

8

6,67

25

23,81

10

16,67

57,14

6

49

Vrabac Zijada

R

10

7

5,83

18

17,14

26

30,59

63,56

7

50

Zemanić Amila

R

10

9

7,50

34

32,38

18

30,00

79,88

8

51

Zelentović Una

 

 

 

 

0

0,00

0

0,00

0,00

 

52

Žužić Ramiza

R

10

9

7,50

13

12,38

12

20,00

49,88

ponoviti prvi dio

Informacija o terminu upisa ocjena i uvida u radove će biti naknadno oglašena. 

 
Konačne ocjene iz kolegija Pedagoška statistika nakon popravnog ispitnog roka Ispis E-mail
Merima Zukić   
Srijeda, 09 Juli 2014

 
Studenti kojima nije zaključena ocjena nisu zadovoljili nakon popravnog ispitnog roka.
 
Termin upisa ocjena i uvida u radove je petak  11.07.2014. u 12H (kabinet 143).
 
 

Br.

Prezime i ime

ST

PR/AKT

( Max 10)

Seminar

( Max 20)

Polusemestralni

( Max 35)

Završni

(Max 35)

Integralni ispit

(Max 70,

Min 35)

Total

 (Max 100,

Min 55)

Ocjena

1

Adžajić Sabina

R

8,75

10

 

 

 

18,75

 

2

Aljičević Azra

V

5

8

 

 

 

13,00

 

3

Babović Edmira

R

2,5

8

 

 

 

10,50

 

4

Bajić Ajla

R

10

10

25,11

24,00

 

69,11

7

5

Bajrić Amina

R

10

5

 

 

46,86

61,86

6

6

Bevrnja Elma

V

10

18

28,91

25,00

 

81,91

8

7

Čehajić Delila

R

8,75

8

 

 

43,97

60,72

6

8

Čiča Dajana

R

10

14

 

 

47,08

71,08

7

9

Čutuk Amra

R

8,75

10

 

 

 

18,75

 

10

Ćatić Marizela

R

8,75

8

 

 

56,99

73,74

7

11

Džananovic Ajla

R

7,5

 

 

 

 

7,50

 

12

Đipa Amina

R

11,25

15

 

 

51,49

77,74

8

13

Đurić Sara

R

7,5

10

30,43

27,00

 

74,93

8

14

Ferizović Dž.Emina

R

10

 

 

 

 

10,00

 

15

Garibović Aldijana

R

10

15

27,39

20,33

 

72,72

7

16

Genjac Dželila

R

8,75

8

 

 

44,60

61,35

6

17

Hrgović Ivana

R

8,75

14

 

 

56,37

79,12

8

18

Halilovic Azaela

V

5

18

 

 

 

23,00

 

19

Halilović Amra

R

8,75

5

 

 

60,17

73,92

7

20

Halilović Mirela

R

8,75

8

 

 

42,74

59,49

6

21

Halkić Alma

R

8,75

10

19,78

20,00

 

58,53

6

22

Huskić Amela

R

10

10

21,30

22,33

 

63,64

6

23

Idrizovic Amina

V

7,5

18

 

 

39,65

65,15

7

24

Jakić Bernarda

R

11,25

14

 

 

46,46

71,71

7

25

Jegić Aida

R

10

8

 

 

38,18

56,18

6

26

Jukić Šejla

V

5

8

 

 

 

13,00

 

27

Jurkić Ivana

V

10

18

 

 

54,38

82,38

8

28

Kerla Azra

R

8,75

10

 

 

37,17

55,92

6 *

29

Kolak Ana

R

8,75

15

30,82

23,00

 

77,57

8

30

Kovačević Fatima

R

10

10

 

 

61,32

81,32

8

31

Kreštić Evela

V

0

8

 

 

 

8,00

 

32

Lojo Emina

R

8,75

10

 

 

 

18,75

 

33

Lović Tajma

R

5

 

 

 

 

5,00

 

34

Muminović Amira

V

5

8

 

 

 

13,00

 

35

Muminović Amra

R

8,75

12

 

 

48,02

68,77

7

36

Mustafic Naza

R

7,5

8

 

 

 

15,50

 

37

Nukić Ferida

R

8,75

10

 

 

43,39

62,14

6

38

Osmanlic Alma

V

10

8

 

 

 

18,00

 

39

Rahmanović Merima

R

10

10

30,05

19,00

 

69,05

7

40

Smajović Amina

R

10

10

30,43

29,33

 

79,77

8 *

41

Smajović Azra

R

10

10

21,68

20,00

 

61,68

6 *

42

Šikalo Šejla

R

3,75

10

 

 

 

13,75

 

43

Šimić Monika

R

10

12

 

 

 

22,00

 

44

Tiro Ajlana

V

5

8

 

 

35,93

48,93

* doraditi SR

45

Topuz Emina

R

1,25

 

 

 

 

1,25

 

46

Trebinjac Arnela

R

7,5

10

 

 

43,36

60,86

6

47

Tursunović Muamera

R

8,75

10

22,07

24,33

 

65,15

6

48

Vrabac Zijada

R

8,75

15

32,34

27,00

 

83,09

8

49

Zemanić Amila

R

5

8

 

 

 

13,00

 

50

Žužić Ramiza

R

7,5

10

 

 

 

17,50

 

Opširnije...
 
Pedagoška statistika 2 - konačne ocjene Ispis E-mail
Merima Zukić   
Četvrtak, 26 Juni 2014

 

 

Br.

Prezime i ime

ST

Prisustvo

(max10)

Seminar

(max20)

Polusemestralni

(max 35)

Završni

(max 35)

Integralni

(max70)

Total

(max 100m

min 55)

Ocjena

1

Adžajić Sabina

R

8,75

10

     

18,75

 

2

Aljičević Azra

V

5

8

     

13,00

 

3

Babović Edmira

R

2,5

8

     

10,50

 

4

Bajić Ajla

R

10

10

25,11

24,00

 

69,11

7

5

Bajrić Amina

R

10

5

   

46,86

61,86

6

6

Bevrnja Elma

V

10

18

28,91

25,00

 

81,91

8

7

Čehajić Delila

R

8,75

8

   

43,97

60,72

6

8

Čiča Dajana

R

10

14

     

24,00

 

9

Čutuk Amra

R

8,75

10

     

18,75

 

10

Ćatić Marizela

R

8,75

8

     

16,75

 

11

Džananovic Ajla

R

7,5

       

7,50

 

12

Đipa Amina

R

11,25

15

   

51,49

77,74

8

13

Đurić Sara

R

7,5

10

30,43

27,00

 

74,93

8

14

Ferizović Dž.Emina

R

10

       

10,00

 

15

Garibović Aldijana

R

10

15

27,39

20,33

 

72,72

7

16

Genjac Dželila

R

8,75

8

     

16,75

 

17

Hagović Ivana

R

8,75

14

     

22,75

 

18

Halilovic Azaela

V

5

18

     

23,00

 

19

Halilović Amra

R

8,75

5

   

60,17

73,92

7

20

Halilović Mirela

R

8,75

8

     

16,75

 

21

Halkić Alma

R

8,75

10

19,78

20,00

 

58,53

6

22

Huskić Amela

R

10

10

21,30

22,33

 

63,64

6

23

Idrizovic Amina

V

7,5

18

     

25,50

 

24

Jakić Bernarda

R

11,25

14

     

25,25

 

25

Jegić Aida

R

10

8

   

38,18

56,18

6

26

Jukić Šejla

V

5

8

     

13,00

 

27

Jurkić Ivana

V

10

18

   

54,38

82,38

8

28

Kerla Azra

R

8,75

10

     

18,75

 

29

Kolak Ana

R

8,75

15

30,82

23,00

 

77,57

8

30

Kovačević Fatima

R

10

10

   

61,32

81,32

8

31

Kreštić Evela

V

0

8

     

8,00

 

32

Lojo Emina

R

8,75

10

     

18,75

 

33

Lović Tajma

R

5

       

5,00

 

34

Muminović Amira

V

5

8

     

13,00

 

35

Muminović Amra

R

8,75

12

   

48,02

68,77

7

36

Mustafic Naza

R

7,5

8

     

15,50

 

37

Nukić Ferida

R

8,75

10

   

43,39

62,14

6

38

Osmanlic Alma

V

10

8

     

18,00

 

39

Rahmanović Merima

R

10

10

30,05

19,00

 

69,05

7

40

Smajović Amina

R

10

10

30,43

29,33

 

79,77

8

41

Smajović Azra

R

10

10

21,68

20,00

 

61,68

6

42

Šikalo Šejla

R

3,75

10

     

13,75

 

43

Šimić Monika

R

10

12

     

22,00

 

44

Tiro Ajlana

V

5

8

     

13,00

 

45

Topuz Emina

R

1,25

       

1,25

 

46

Trebinjac Arnela

R

7,5

10

     

17,50

 

47

Tursunović Muamera

R

8,75

10

22,07

24,33

 

65,15

6

48

Vrabac Zijada

R

8,75

15

32,34

27,00

 

83,09

8

49

Zemanić Amila

R

5

8

     

13,00

 

50

Žužić Ramiza

R

7,5

10

     

17,50

 

 

 

Napomena: Na konsultacije i uvid u nacin formiranja konačne ocjene iz kolegija Pedagoška statistika studenti mogu doći u petak 26.06. u 12H u kabinet 143.

 
Pedagoska psihologija 2 - konacne ocjene Ispis E-mail
Merima Zukić   
Nedjelja, 22 Juni 2014

 
 
 

Prezime i ime

ST

Prez

Pr/AktT

PolT (max 40)

ZavT (max 40)

Total

Ocjena/Napomena

1

Adžajlić Sabina

R

 

4,17

2,86

11,76

18,79

ponoviti oba dijela

2

Avdić Lajla

V

 

0,00

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

3

Babović Edmira

R

10

2,50

0,00

0,00

12,50

ponoviti oba dijela

4

Bajić Ajla

R

9

5,83

20,95

0,00

35,79

ponoviti drugi dio

5

Bajić Amina

R

 

9,17

7,62

14,12

30,90

ponoviti oba dijela

6

Bevrnja Elma

V

9

1,67

20,95

16,47

48,09

ponoviti drugi dio

7

Cetin Lejla

 

 

5,00

 

 

5,00

ponoviti oba dijela

8

Čehajić Delila

R

9

6,67

4,76

24,71

45,13

ponoviti prvi dio

9

Čiča Dajana

R

9

10,00

35,24

20,00

74,24

8

10

Ćatić Marizela

R

9

8,33

11,43

23,53

52,29

6

11

Ćutuk Amra

R

9

10,00

12,38

22,35

53,73

6

12

Dedić Ena

R

10

5,83

2,86

5,88

24,57

ponoviti oba dijela

13

Demirović Sabina

R

9

1,67

0,00

0,00

10,67

ponoviti oba dijela

14

Džananović Ajla

R

 

4,17

0,95

0,00

5,12

ponoviti oba dijela

15

Džinić Marina

V

 

0,00

0,00

11,76

11,76

ponoviti oba dijela

16

Đipa Amina

R

9

9,17

28,57

23,53

70,27

7

17

Đurić Sara

R

9

8,33

15,24

0,00

32,57

ponoviti oba dijela

18

Garibović Aldijana

R

9

9,17

39,05

27,06

84,27

9

19

Genjac Dželila

R

9

5,83

5,71

18,82

39,37

ponoviti prvi dio

20

Halilović Amra

R

 

7,50

6,67

15,29

29,46

ponoviti oba dijela

21

Halilović Azalea

V

9

0,00

0,00

0,00

9,00

ponoviti oba dijela

22

Halilović Mirela

R

9

7,50

0,00

17,65

34,15

ponoviti prvi dio

23

Halkić Alma

 

10

6,67

2,86

0,00

19,52

ponoviti oba dijela

24

Hrgović Ivana

R

9

7,50

34,29

0,00

50,79

ponoviti drugi dio

25

Huskić Amela

R

10

8,33

11,43

0,00

29,76

ponoviti oba dijela

26

Idrizović Amina

V

9

2,50

0,00

20,00

31,50

ponoviti prvi dio

27

Jakić Bernanda

R

9

8,33

40,00

31,76

89,10

9

28

Jegić Aida

R

10

8,33

17,14

27,06

62,54

6

29

Jukić Šejla

R

9

5,83

2,86

0,00

17,69

ponoviti oba dijela

30

Jurkić Ivana

V

 

0,00

30,48

22,35

52,83

6

31

Kerla Azra

R

9

10,00

6,67

23,53

49,20

ponoviti prvi dio

32

Kolak Ana

R

9

9,17

33,33

29,41

80,91

8

33

Kovačević Fatima

R

9

8,33

13,33

17,65

48,31

ponoviti prvi dio

34

Kukan Arnela

R

 

2,50

0,00

0,00

2,50

ponoviti oba dijela

35

Lojo Emina

R

9

5,83

4,76

0,00

19,60

ponoviti oba dijela

36

Muminović Amra

R

9

4,17

0,00

0,00

13,17

ponoviti oba dijela

37

Mustafić Naza

R

10

8,33

4,76

16,47

39,57

ponoviti prvi dio