Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: II godina

 

OBAVIJEST STUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: II godina
Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja: Rezultati ispita rađenog 07. 04. 2014. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Petak, 11 April 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA RAĐENOG 07. 04. 2014.

 

RED. BR.

PREZIME I IME STUDENTA/STUDENTICE

STATUS

BROJ BODOVA (∑max 30; ∑min 18)

1.

Aljićević Azra

V

9.5

2.

Bajić Ajla

R2

24.5

3.

Bajrić Amina

R

15

4.

Balović Emina

R SF (O)

4

5.

Begić Aida

R SF (O)

11.5

6.

Čehajić Delila

R

14

7.

Čiča Dijana

R SF

11

8.

Ćatić Marizela

R SF

17.5

9.

Đipa Amina

R

19

10.

Đurić Sara

R

21

11.

Garibović Aldijana

R

18

12.

Hadžikadunić Uma

R SF (O)

1.5

13.

Halilović Mirela

R

16.5

14.

Halkić Alma

R SF2

7

15.

Hodžić Hana

R SF (O)

11.5

16.

Huskić Amela

R

13.5

17.

Jakić Bernarda

R

18

18.

Jegić Aida

R

10

19.

Jurkić Ivana

V

15

20.

Kerla Azra

R

13.5

21.

Kolak Ana

R

24.5

22.

Kovačević Fatima

R

19

23.

Mehić Adem

R

4.5

24.

Muharemović Hanka

V (O)

10.5

25.

Muminović Amira

V (O)

5

26.

Muminović Amra

R SF

9.5

27.

Nuhanović Edisa

R (O)

11

28.

Nukić Ferida

R

12

29.

Rahmanović Merima

R

17.5

30.

Smajović Amina

R

27.5

31.

Smajović Azra

R

22

32.

Tiro Ajlana

V

16.5

33.

Trebinjac Arnela

R

7.5

34.

Tursunović Muamera

?

16

 

Iz Odsjeka

 
Konačne ocjene iz kolegija Pedagoška psihologija 1 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Utorak, 18 Februar 2014
R.Br. Prezime i ime ST Pris PrisT (Max 10) Prez PolS PolT (max 40) Zav Zav T (Max 40) Total Ocjena/ nap
1 Kolak Ana  R 19 9,5 10 31 35,43 53 32,62 87,54 9
2 Smajović Amina R 19 9,5 10 31 35,43 49 30,15 85,08 9
3 Smajović Azra R 19 9,5 10 29 33,14 48 29,54 82,18 8
4 Vrabac Zijada R 17 8,5 8 28 32,00 44,5 27,38 75,88 8
5 Jegić Aida R 19 9,5 8 26 29,71 46,5 28,62 75,83 8
6 Garibović Aldijana R 19 9,5 9 32 36,57 29,5 18,15 73,23 7
7 Jakić Bernanda R 19 9,5 10 27 30,86 35,5 21,85 72,20 7
8 Tursanović Muamera R 13 6,5 8 31 35,43 36 22,15 72,08 7
9 Dedić Ena R 17 8,5 8 27 30,86 40 24,62 71,97 7
10 Zemanić Amila R 16 8 8 25 28,57 44 27,08 71,65 7
11 Bevrnja Elma V 12 10 9 22 25,14 43 26,46 70,60 7
12 Babović Edmira R 19 9,5 8 24 27,43 41,5 25,54 70,47 7
13 Čehajić Delila R 18 9 9 27 30,86 33,5 20,62 69,47 7
14 Mustafić Naza R 18 9 8 25 28,57 38 23,38 68,96 7
15 Bajić Ajla R 17 8,5 9 27 30,86 33 20,31 68,66 7
16 Trebinjac Arnela R 18 9 8 30 34,29 27,5 16,92 68,21 7
17 Đurić Sara R 19 9,5 9 20 22,86 42 25,85 67,20 7
18 Đipa Amina R 19 9,5 10 19 21,71 40 24,62 65,83 7
19 Ćatić Marizela R 17 8,5 9 30 34,29 22,5 13,85 65,63 7
20 Halilović Mirela R 15 7,5 9 33 37,71 17,5 10,77 64,98 7
21 Hrgović Ivana R 16 8 10 30 34,29 19,5 12,00 64,29 7
22 Nukić Ferida R 7 3,5 10 25 28,57 36 22,15 64,23 7
23 Skenderagić Aida R 18 9 9 27 30,86 23 14,15 63,01 6
24 Adžajlić Sabina R 13 6,5   25 28,57 45 27,69 62,76 6
25 Džinić Marina V 10 10   28 32,00 32,5 20,00 62,00 6
26 Huskić Amela R 16 8 8 25 28,57 27,5 16,92 61,49 6
27 Halilović Amra R 11 5,5   24 27,43 46 28,31 61,24 6
28 Kovačević Fatima R 19 9,5 8 27 30,86 19,5 12,00 60,36 6
29 Šimić Monika R 20 10 8 18 20,57 34,5 21,23 59,80 6
30 Ćutuk Amra R 18 9 9 24 27,43 22,5 13,85 59,27 6
31 Genjac Dželila R 16 8   29 33,14 29 17,85 58,99 6
32 Lojo Emina R 18 9 9 28 32,00 14,5 8,92 58,92 6
33 Kerla Azra  R 18 9 10 23 26,29 21,5 13,23 58,52 6
34 Žužić Ramiza R 13 6,5 8 23 26,29 28,5 17,54 58,32 6
35 Šikalo Šejla R 13 6,5 8 21 24,00 31,5 19,38 57,88 6
36 Jurkić Ivana V 0 0 5 28 32,00 33,5 20,62 57,62 6
37 Rahmanović Merima R 18 9 8 27 30,86 15,5 9,54 57,40 6
38 Bajić Amina R 18 9 9 25 28,57 16,5 10,15 56,73 6
39 Džananović Ajla R 15 7,5 9 17 19,43 32 19,69 55,62 6
40 Čiča Dajana R 17 8,5 10 27 30,86 9,5 5,85 55,20 6
41 Idrizović Amina V 11 10 9 23 26,29 16 9,85 55,13 6
42 Kukan Arnela R 16 8   20 22,86 37,5 23,08 53,93 6
43 Jukić Šejla R 16 8 9 20 22,86 22 13,54 53,40 6
44 Topuz Emina R 13 6,5 9 23 26,29 15 9,23 51,02 usmeni
45 Smajević Elvira V 11 5,5   28 32,00 20 12,31 49,81 usmeni
46 Nuković Elma R 19 9,5 8 17 19,43 15 9,23 46,16 usmeni
47 Hadžić Azra R 11 5,5   26 29,71 16 9,85 45,06 usmeni
48 Muminović Amra R 10 5 8 18 20,57 17 10,46 44,03 usmeni
49 Halkić Alma   17 8,5 9 16 18,29 9 5,54 41,32 usmeni
50 Avdić Lajla V 10 10 9 9 10,29 16 9,85 39,13 usmeni
51 Branković Amra   10 5 9 13 14,86 16 9,85 38,70 usmeni
52 Čolić Aldijana V 0 0 9 22 25,14 6 3,69 37,84 usmeni
53 Pečenković Nejra V 12 10   20 22,86 5 3,08 35,93 usmeni
54 Piljić - Alić Nikolina V 10 10   20 22,86   0,00 32,86 usmeni
55 Šakić Marijana R 17 8,5 8 12 13,71   0,00 30,21 usmeni
56 Halilović Azalea V 10 10 9       0,00 19,00 usmeni
57 Zuhrić Minela   14 7 9       0,00 16,00 usmeni
58 Demirović Sabina R 4 2 10       0,00 12,00 usmeni
59 Kolar Mahira V 0 0 5       0,00 5,00 usmeni
60 Softić Dijana V           6 3,69 3,69 usmeni
 
Uvod u pedagogijska istraživanja - rezultati ispita od 15. 02. 2014. Ispis E-mail
Amina Isanović   
Ponedjeljak, 17 Februar 2014

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

KOLEGIJ: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

 

REZULTATI ISPITA RAĐENOG 15. 02. 2014.

 

 

 

Red. br.

 

Prezime i ime studentice

 

Status

 

ZOT-a (∑max 40)

 

ZOT-b (∑max 50

 

Napomena

1.

Adžajlić Sabina

R SF

3.5

-

ponoviti oba dijela

2.

Aljićević Azra

V

ranije pol.

26

položena oba dijela

3.

Bajrić Amina

R

22

18.5

ponoviti ZOT-b

4.

Balović Emina

R SF

11.5

-

ponoviti oba dijela

5.

Bevrnja Elma

V

10.5

-

ponoviti oba dijela

6.

Čehajić Delila

R

ranije pol.

41.5

položena oba dijela

7.

Čiča Dajana

R SF

ranije pol.

26

položena oba dijela

8.

Fazlić Senaida

V

ranije pol.

29

položena oba dijela

9.

Hadžikadunić Uma

R SF

ranije pol.

28.5

položena oba dijela

10.

Halkić Alma

R SF

24

-

ponoviti ZOT-b

11.

Huskić Amela

R

ranije pol.

30.5

položena oba dijela

12.

Jurkić Ivana

V

5

-

ponoviti oba dijela

13.

Kerla Azra

R

ranije pol.

21.5

ponoviti ZOT-b

14.

Kovačević Fatima

R

28.5

21.5

ponoviti ZOT-b

15.

Mehdi Lejla

R

20

6

ponoviti ZOT-b

16.

Nukić Ferida

R

13.5

-

ponoviti oba dijela

17.

Šikalo Šejla

R

7.5

-

ponoviti oba dijela

18.

Tiro Ajlana

V

ranije pol.

24

ponoviti ZOT-b

19.

Trebinjac Arnela

R

ranije pol.

16.5

ponoviti ZOT-b

 

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 19. 02. 2014., u terminu od 10 do 12h, sala 98.

 

 

Iz Odsjeka

 
vazna informacija za studente II godine Ispis E-mail
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 
UPIS OCJENA I OVJERAVANJE PRISUSTVA NA NASTAVI IZ KOLEGIJA PEDAGOSKA STATISTIKA 1  ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK 17.02.2014. U 12H.
 
Iz Odsjeka 
 
Konacne ocjene iz kolegija Pedagoska statistika 1 - vanredni studenti Ispis E-mail
Merima Zukić   
Četvrtak, 13 Februar 2014

 

Prezime i ime

St

Prisustvo (Max 5)

Aktivnost (Max 5)

Seminar i prez (max 35)

PolT

(Max 25)

ZavT

(Max 30)

IntT

(Max 55)

Total

(Max 100)

Ocjena

1

Aljičević Azra

V

5

5

 

 

 

31,1066

41,11

seminar ?

2

Bevrnja Elma

V

5

5

30

20,42

20,56

 

80,98

8

3

Čolić Aldijana

V

 

 

15

 

 

 

15,00

 

4

Džindo Alma

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

5

Džinić Marina

v

 

 

 

 

 

 

0,00

 

6

Golić Samira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

7

Halilović Azalea

V

5

 

25

 

 

31,1066

61,11

6

8

Idrizović Amina

V

5

0

30

 

 

29,77

64,77

7

9

Jurkić Ivana

V

5

0

20

 

 

36,9672

76,97

8

10

Pečenković Neira

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

11

Piljić - Alić Nikolina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

12

Smajević Elvira

V

5

0

 

 

 

 

5,00

 

13

Tiro Ajlana

V

5

5

 

14,38

15,56

 

39,93

seminar?

14

Trgo Mevlida

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

15

Zelentrović Una

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

16

Zekini Lejla

V

 

 

 

 

 

34,2623

34,26

seminar ?

17

Zulić Ermina

V

 

 

 

 

 

 

0,00

 

18

Inkić Dijana

 

5

5

 

 

 

 

10,00

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 37

Slanje priloga za objavljivanje

Kako bismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija