Rezultati: I godina
Intraobiteljska dinamika - rezultati ispita i termin upisa ocjena Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Nedjelja, 09 Juli 2017

UNIVERZITETU SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

                            

REZULTATI ZAVRŠNOG PISMENOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

INTRAOBITELJSKA DINAMIKA

(05.07.2017)

 

RED.

BR

BROJ INDEXA

STATUS

BROJ BODOVA

(max. 50)

1.      

47666

R

34

2.      

47818

R

27

3.      

44954

RSF

26,5

4.      

47299

V

26

5.      

47152

R

26

6.      

45443

R

25

7.       

46334

V

22

8.       

47847

V

21

9.       

47031

R

20,5

10.   

47843

R

20

11.   

47830

RSF

17,5

12.   

44976

RSF

17

13.   

45447

V

16,5

14.   

46870

V

15,5

15.   

47400

V

11

16.   

46190

R

11

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

 

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organiziran

u ponedjeljak, 10.07.2017. u 14,00 (104/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

       

Iz Odsjeka  

                                                                                                        prof.dr. Lejla Kafedžić

                                                                                                          mr.sc. Sandra Bjelan

   

   Sarajevo, 08.07.2017.                                                              

 
INTRAOBITELJSKA DINAMIKA - rezultati ispita od 10.06.2017. i konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 12 Juni 2017

UNIVERZITETU SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

REZULTATI ZAVRŠNOG PISMENOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

INTRAOBITELJSKA DINAMIKA

(10.06.2017.)

RED.

BR

BROJ INDEXA

STATUS

BROJ BODOVA

(max. 50)

1.

47664

R

40

2.

47835

R

38,5

3.

47861

R-SF

34,5

4.

47787

R

34,5

5.

47912

R-SF

34

6.

46822

R

33,5

7.

47860

R-SF

33

8.

47839

R-SF

32

9.

46863

R-SF

31

10.

47226

V

28

11.

46840

R-SF

26,5

12.

46837

R-SF

25,5

13.

46838

R-SF

25

14.

47299

V

24,5*

15.

47152

R

24*

16.

47659

R

24*

17.

47818

R

23,5*

18.

47843

R

23*

19.

46190

R

23*

20.

47400

V

21,5

21.

47031

R

19,5

22.

47847

V

15

23.

45447

V

12,5

24.

46847

R-SF

9

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata u toku semestra i možete ih pogledati OVDJE.

Studenti koji pored broja bodova imaju oznaku * pristupit će usmenom ispitu koji će se održati u ponedjeljak, 03.07.2017. u 15,00 (kabinet 104/II).

Završni susret i upis ocjena bit će organizirannakon popravnog ispitnog termina.

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

Iz Odsjeka

prof.dr. Lejla Kafedžić

mr.sc. Sandra Bjelan

Sarajevo, 12.06.2017.

 
OSNOVI OBITELJSKE PEDAGOGIJE - konačne ocjene Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 08 Februar 2017
UNIVERZITETU SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Nastavni predmet: Osnovi obiteljske pedgogije


OBRAZAC ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE RADA STUDENATA U TOKU SEMESTRA

 

 

 

R.

br.

BR. INDEKSA

AKTIVNOST NA NASTAVI

10 bodova

POJMOVNIK

10 bodova

PREZENTACIJA

15 bodova

 

PARCIJALNI

ISPIT

PORTFOLIO

20 bodova

 

 

 

ZAVRŠNI ISPIT

45 bodova

 

31.01.2017.

 

ZAVRŠNI (popravni)

ISPIT

45 bodova

06.02.2017.

KONAČNA

OCJENA

100 bodova

1.

47660

1+2

10

10

19

11

14

5

2.

47708

3+4

10

10

17

15

15

5

3.

47667

3+0

8

10

16

13

14

5

4.

47839

4+5

10

15

20

10

33

87/9

5.

47830

0+2

8

7

15

9

23

55/6

6.

47656

1+0

10

8

17

3

7

5

7.

47859

3+2

8,5

10

13

10

10

5

8.

47815

0+3

8,5

9

18

9

14

5

9.

47847

2+3

9,5

10

18

16

26

68,5/7

10.

47858

0

6

???

???

-

5

5

11.

47964

0+3

10

8

19

7

7

5

12.

47818

4+3

7,5

15

17

17

26

72,5/7

13.

47835

2+5

9,5

15

20

23

-

74,5/8

14.

47861

0+5

8,5

13

20

12

25

71,5/7

15.

47912

3+3

9

15

19

13

29

78/8

16.

47843

1+0

8

10

14

8

27

60/6

17.

47872

1+0

8,5

10

13

11

14

5

18.

47842

0+3

8,5

12

19

9

14

5

19.

47662

1+0

8

8

19

5

9

5

20.

47884

2+5

9

7

19

-

-

-

21.

47886

0

7

???

11

7

6

5

22.

47864

1+0

7

9

15

-

5

5

23.

47690

0+2

???

8

16

4

9

5

24.

47837

0

10

???

18

-

12

5

25.

47840

1+0

9

10

19

14

14

5

26.

47787

2+3

8,5

12

18

22

-

65,5/7

27.

47856

5+4

7

7

14

12

12

5

28.

47668

0+2

9,5

7

16

-

9

5

29.

O.A.

1+0

8

9

16

-

-

-

30.

47661

3+2

8,5

10

14

11

7

5

31.

47885

3+0

10

12

18

23

-

66/7

32.

47669

1+0

9

9

15

-

-

-

33.

47874

1+0

5,5

11

12

7

7

5

34.

47844

0

???

???

6

-

-

-

35.

47873

0+2

9,5

12

17

14

-

5

36.

47657

2+0

???

8

12

0

-

5

37.

47860

0+5

10

14

17

23

-

69/7

38.

47663

1+2

8,5

10

18

12

8

5

39.

47857

1+4

9,5

14

17

18

15

5

40.

47664

5+5

10

15

20

32

-

87/9

41.

47659

2+3

10

8

20

10

28

71/7

42.

47666

0+3

8,5

12

15

19

25

63,5/6

43.

47658

0+3

6

8

16

8

13

5

44.

46454

1

???

7

10

-

-

-

45.

46218

1

???

12

10

-

-

-

46.

46864

3

8

7

18

6

8

5

47.

44128

1

???

15

8

-

-

-

48.

46847

1

10

8

16

12

23

58/6

49.

46843

2

10

8

14

16

13

5

50.

46681

1

???

???

14

-

-

-

51.

47323

4

???

9

12

-

15

5

52.

46838

2

8,5

10

16

11

26

62,5/6

53.

46837

2

6

11

16

14

24

59/6

 

 

              VANREDNI STUDENTI

 

 

R.

br.

BR. INDEKSA

AKTIVNOST NA NASTAVI

10 bodova

POJMOVNIK

10 bodova

PREZENTACIJA

15 bodova

 

PARCIJALNI

ISPIT

PORTFOLIO

20 bodova

 

 

 

ZAVRŠNI ISPIT

45 bodova

 

31.01.2017.

 

ZAVRŠNI (popravni)

ISPIT

45 bodova

06.02.2017.

KONAČNA

OCJENA

100 bodova

1.

47400

1

5

7

20

13

24

49/7

2.

47297

2

???

15

18

1

0

5

3.

48008

 

5

 

11

9

13

5

4.

H.L.

 

8,5

 

15

-

-

-

5.

47711

 

3

 

9

10

9

5

6.

48001

 

8

 

12

5

5

5

7.

47862

 

8

 

10

1

7

5

8.

47846

 

7,5

 

17

-

0

5

9.

47226

1

6

9

14

16

27

47/7

                                                                                Bodovna skala za vanredne studente: 38-45=6, 46-53=7, 54-61=8, 62-68=9, 69-75=10


Iz Odsjeka
 
Rezultati popravnog pismenog ispita iz Osnova obiteljske pedagogije od 06.02.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 08 Februar 2017

UNIVERZITETU SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

 

REZULTATI POPRAVNOG PISMENOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

OSNOVI OBITELJSKE PEDAGOGIJE

(06.02.2017)

 

RED.

BR

BROJ INDEXA

STATUS

BROJ BODOVA

1.      

47839

R-SF

33

2.      

47912

R-SF

29

3.      

47659

R

28

4.      

47226

V

27

5.      

47843

R

27

6.      

46838

R-SF

26

7.      

47847

V

26

8.      

47818

R

26

9.      

47861

R-SF

25

10. 

47666

R

25

11. 

47400

V

24

12. 

46837

R-SF

24

13. 

47830

R-SF

23

14. 

46847

R-SF

23

15.   

47708

R

15

16.   

47323

R

15

17.   

47857

R-SF

15

18.   

47660

R

14

19.   

47872

R-SF

14

20.   

47842

R

14

21.   

47840

R-SF

14

22.   

47667

R

14

23.   

47815

R

14

24.   

48008

V

13

25.   

46843

R-SF

13

26.   

47658

R

13

27.   

47837

R-SF

12

28.   

47856

R-SF

12

29.   

47859

R

10

30.   

47711

V

9

31.   

47662

R

9

32.   

47690

R

9

33.   

47668

R

9

34.   

46864

R-SF

8

35.   

47663

R

8

36.   

47656

R-SF

7

37.   

47964

R-SF

7

38.   

47661

R

7

39.   

47874

R-SF

7

40.   

47862

V

7

41.   

47886

R-SF

6

42.   

47858

R

5

43.   

48001

V

5

44.   

47864

R-SF

5

45.   

47846

V

0

46.   

47297

V

0

 

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i

analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

 

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata

u toku semestra i naknadno oglašene.

 

Završni susret i upis ocjena bit će organiziran

u srijedu, 15.02.2017. u 12,00 (kabinet 104/II).

Ovaj termin vrijedi i za studente koji su ispit položili u januarskom ispitnom terminu.

 

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

           

 

Iz Odsjeka  

                                                                                         prof.dr. Lejla Kafedžić

                                                                                            mr.sc. Sandra Bjelan

 

   

   Sarajevo, 08.02.2017.                                                              

 

 

 
Rezultati pismenog ispita iz Osnova obiteljske pedagogije od 31.01.2017. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Èetvrtak, 02 Februar 2017

UNIVERZITETU SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

I ciklus studija

 

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

OSNOVI OBITELJSKE PEDAGOGIJE

(31.01.2017)

 

RED.

BR

BROJ INDEXA

STATUS

BROJ BODOVA

1.      

47664

?

32

2.      

47860

R-SF

23

3.      

47885

?

23

4.      

47835

R

23

5.      

47787

R

22

6.       

47666

R

19

7.       

47857

?

18

8.       

47818

R

17

9.       

47847

V

16

10.   

46843

R-SF

16

11.   

47226

V

16

12.   

47708

R

15

13.   

47873

R

14

14.   

46837

R-SF

14

15.   

47840

R-SF

14

16.   

47400

V

13

17.