Naslovna arrow Ispiti arrow Rezultati: I godina

 

OBAVIJESTSTUDENTIMA UPISANIM U DRUGU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  PRIJAVA MODULA U X SEMESTRU

 

Rezultati: I godina
Opća psihologija 2 - ukupno postignuće nakon završnog ispita Ispis E-mail
Merima Zukić   
Petak, 19 Juni 2015

Br.indexa

Prez

(max10)

Prisustvo (max 6)

Aktivnost (max 4)

Polusemestralni transformirani (Max 40)

Završni trans. (Max 40)

Total

Ocjena/napomena

46479/2014

8

4,43

2

7,13

21,48

43,04

ponoviti prvi dio

46455/2014

 

5,08

2

 

0,00

7,08

ponoviti oba dijela

46474/2014

8

4,43

4

1,15

22,96

40,55

ponoviti prvi dio

46200/2014

10

4,70

0

 

17,04

31,73

ponoviti prvi dio

46337/2014

9

5,48

4

6,44

24,07

48,99

ponoviti prvi dio

46219/2014

8

4,43

0

 

5,93

18,36

ponoviti oba dijela

46200/2014

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

ponoviti oba dijela

46302/2014

 

2,61

2

 

0,00

4,61

 

46210/2014

10

3,65

2

 

0,00

15,65

ponoviti oba dijela

46448/2014

 

1,57

2

 

0,00

3,57

ponoviti oba dijela

46307/2014

 

2,87

2

7,59

23,70

36,16

ponoviti prvi dio

46293/2014

8

3,39

4

18,85

32,59

66,83

7

46206/2014

8

4,96

0

13,79

30,37

57,12

6

45455/2013

10

2,09

2

8,51

24,44

47,04

ponoviti prvi dio

46451/2014

 

0,00

 

5,98

0,00

5,98

ponoviti oba dijela

46454/2014

9

2,87

0

 

0,00

11,87

ponoviti oba dijela

46472/2014

 

6,46

2

 

0,00

8,46

ponoviti oba dijela

46203/2014

9

5,48

2

26,67

40,00

83,14

9

46202/2014

8

5,48

4

25,29

38,52

81,28

8

46218/2014

9

4,96

4

 

0,00

17,96

ponoviti oba dijela

46295/2014

8

3,91

2

2,76

12,59

29,26

ponoviti oba dijela

46338/2014

9

4,17

2

 

36,30

51,47

ponoviti prvi dio

46456/2014

10

5,74

4

19,31

37,41

76,46

8

46242/2014

8

4,70

4

5,52

9,63

31,84

ponoviti oba dijela

 

 

4,96

2

11,95

0,00

18,91

ponoviti oba dijela

46292/2014

 

3,39

4

 

0,00

7,39

ponoviti oba dijela

46298/2014

 

5,74

0

 

17,78

 

ponoviti oba dijela

46571/2014

10

0,00

 

7,82

32,22

50,04

ponoviti prvi dio

46192/2014

8

5,74

4

12,18

18,52

48,44

ponoviti prvi dio

45803/2013

10

4,70

4

7,36

15,56

41,61

ponoviti prvi dio

46201/2014

9

5,22

2

29,43

35,93

81,57

8

46195/2014

10

5,48

4

10,57

35,93

65,98

7

46294/2014

10

5,48

4

7,36

31,11

57,95

6

46475/2014

10

5,22

4

13,56

0,00

32,78

ponoviti drugi dio

46194/2014

9

5,48

4

2,99

24,07

45,54

ponoviti prvi dio

46191/2014

 

5,48

4

1,38

29,63

40,49

ponoviti prvi dio

46215/2014

8

5,22

4

 

0,00

17,22

ponoviti oba dijela

44869/2012

8

5,48

4

21,15

25,19

63,81

7

46198/2014

8

5,48

4

19,77

34,81

72,06

7

46209/2014

8

4,96

4

11,26

21,85

50,07

ponoviti prvi dio

46333/2014

 

5,74

2

6,67

22,59

37,00

ponoviti prvi dio

46310/2014

8

4,96

0

27,59

32,96

73,51

8

46320/2014

8

5,48

4

1,84

28,52

47,84

ponoviti prvi dio

46211/2014

8

5,48

4

9,89

31,48

58,84

6

46197/2014

9

5,22

4

29,66

40,00

87,87

9

46449/2014

10

5,22

2

11,95

20,00

49,17

ponoviti prvi dio

46208/2014

9

4,96

4

11,26

21,48

50,70

ponoviti prvi dio

46321/2014

10

5,22

4

10,34

27,41

56,97

6

46478/2014

 

5,22

0

19,08

0,00

24,30

ponoviti oba dijela

46332/2014

9

4,43

2

 

0,00

15,43

ponoviti oba dijela

46450/2014

10

1,57

4

8,97

26,67

51,20

ponoviti prvi dio

46322/2014

8

0,00

0

6,67

22,96

37,63

ponoviti prvi dio

46190/2014

9

3,13

2

 

7,41

21,54

ponoviti prvi dio

46453/2014

9

3,13

0

 

0,00

12,13

ponoviti oba dijela

46193/2014

8

0,00

0

1,15

12,96

22,11

ponoviti prvi dio

46334/2014

10

2,87

4

8,28

30,00

55,15

6

46311/2014

8

3,13

4

6,90

18,52

40,55

ponoviti prvi dio

46296/2014

8

5,48

4

13,56

31,11

62,15

6

46207/2014

10

3,13

2

 

0,00

15,13

ponoviti oba dijela

46189/2014

8

5,48

4

6,44

30,37

54,29

6

46382/2014

 

5,54

4

2,99

20,74

33,27

ponoviti prvi dio

46552/2014

 

1,57

0

 

0,00

1,57

ponoviti prvi dio

46212/2014

8

4,43

2

 

0,00

14,43

ponoviti oba dijela

Opširnije...
 
Uvod u pedagogiju 2 - rezultati Ispis E-mail
Lejla Hodžić   
Nedjelja, 31 Maj 2015

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Rezultati polusemestralnog ispita iz Uvoda u pedagogiju 2

 


RB

INDEX

BODOVI

min 22- max 40

1

46197

27,5

2

46202

26,5

3

46201

25

4

46208

24,5

5

46209

23,5

6

46203

23

7

46293

23

8

43903

22

9

46194

21,5

10

46382

20,5

11

46296

19,5

12

46298

18,5

13

43799

17,5

14

46475

17

15

46478

16,5

16

45755

16,5

17

46311

16

18

44513

16

19

46189

14,5

20

44505

14,5

21

44869

14

22

46456

13

23

45803

12,5

24

46322

12

25

46240

11

26

46320

10,5

27

46474

10

28

45443

8,5

29

46195

8,5

30

46211

8,5

31

45744

8

32

44392

7,5

33

46242

6

34

46455

6

35

46449

6

36

44712

6

37

46479

6

38

46334

5,5

39

45827

5,5

40

46337

5

41

46307

4,5

42

46294

4

43

46198

3,5

44

46302

3,5

45

45426

3

46

44950

3

47

46196

2,5

48

46190

2,5

49

46192

2,5

50

45734

2,5

51

46472

2

52

46191

2

53

46310

2

54

46450

1,5

55

46333

1,5

56

46332

1

57

46215

0,5

58

46321

0


 Iz Odsjeka

 

Sarajeo, 29.05.2015.

 
Rezultati polusemestralnog ispita iz Opće psihologije 2 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Utorak, 21 April 2015

Br.indexa

Prez

Polusemestrali sirovi (Max 174)

Polusemestralni sirivi (Max 40)

46479/2014

 

31

7,13

46474/2014

 

5

1,15

46337/2014

9

28

6,44

46307/2014

 

33

7,59

46293/2014

 

82

18,85

46206/2014

 

60

13,79

 

 

37

8,51

46451/2014

 

26

5,98

46203/2014

 

116

26,67

46202/2014

 

110

25,29

46295/2014

 

12

2,76

46456/2014

 

84

19,31

46242/2014

 

24

5,52

 

 

52

11,95

46192/2014

8

53

12,18

46201/2014

 

128

29,43

46195/2014

 

46

10,57

46294/2014

 

32

7,36

46475/2014

 

59

13,56

46194/2014

 

13

2,99

46191/2014

 

6

1,38

44869/2012

 

92

21,15

46198/2014

 

86

19,77

46209/2014

 

49

11,26

46333/2014

 

29

6,67

46310/2014

 

120

27,59

46320/2014

8

8

1,84

46211/2014

8

43

9,89

46197/2014

 

129

29,66

46449/2014

 

52

11,95

46208/2014

 

49

11,26

46321/2014

 

45

10,34

46478/2014

 

83

19,08

46450/2014

 

39

8,97

46322/2014

 

29

6,67

46193/2014

 

5

1,15

46334/2014

 

36

8,28

46311/2014

 

30

6,90

46296/2014

 

59

13,56

46189/2014

 

28

6,44

46382/2014

 

13

2,99

Opširnije...
 
Rezultati polusemestralnog ispita iz Intraobiteljske dinamike Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Subota, 11 April 2015
UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
I ciklus studija
 

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ

NASTAVNOG PREDMETA INTRAOBITELJSKA DINAMIKA

(OD 08.04.2015.)
 
RED.
BR.
BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 25; min. 12)

1.
46478
18
2.
46203
17
3.
45494
15,5
4.
45425
15
5.
46296
15
6.
46293
14
7.
46208
14
8.
46455
13,5
9.
46194
13,5
10.
45455
13
11.
46310
13
12.
46197
13
13.
46456
12,5
14.
46195
12,5
15.
46189
12,5
16.
46337
12
17.
46209
12
18.
45755
12
19.
46242
11
20.
45745
11
21.
46202
10,5
22.
46198
10,5
23.
46206
9,5
24.
44499
9
25.
44505
9
26.
46571
8,5
27.
46201
8,5
28.
46307
8
29.
46382
8
30.
44869
7,5
31.
46333
7,5
32.
43903
7
33.
46295
7
34.
45723
7
35.
44712
7
36.
46450
6,5
37.
46240
6
38.
46298
6
39.
46449
6
40.
44949
5,5
41.
46311
5,5
42.
44954
4,5
43.
O.A.
4,5
44.
46321
4
45.
45419
3,5
46.
44950
3,5
47.
46292
3,5
48.
46210
3
49.
45426
2,5
50.
44392
2,5
51.
46211
2,5
52.
46200
2
53.
45443
1,5
54.
44216
0,5
 
 

Konsultacije sa studentima u vezi sa postignućem na testu, uvid u rad i

analiza u terminima kabinetskih konsultacija u sedmici od 20.04. do 24.04.2015.

 
           

                                                                     prof.dr. Lejla Kafedžić

                                                                         mr.sc. Sandra Bjelan
 
 
 

                 Sarajevo, 11.04.2015.                                                              Iz Odsjeka  

 
Uvod u pedagogiju 1 - završni pregled postignuća u zimskom semestru Ispis E-mail
Erna Ćatović   
Petak, 06 Mart 2015

FILOZOFSKIFAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Uvod u pedagogiju 1

 

 

Skala za ocjenjivanje:  90-100% = 10 (A)         80-89% = 9 (B)       70-79% = 8 (C)          60 -69% = 7 (D)         50-59 % = 6 (E)

 

Završni pregled rezultata prije unošenja ocjena u ISSS

 

 

RB

Broj indexa

 

PRISUSTVO

10%

 

PARCIJALNI ISPIT

%

 

ZAVRŠNI ISPIT

%

 

UKUPNO %

 

OCJENA

1.      

46338/2014

6%

      

40 %

48%

94%

10/A

2.      

A.A.

9%

38,6 %

41%

88,6%

9/B

3.      

46295/2014

9%

      

40 %

32%

81%

9/B

4.      

46292/2014

9%

 

40%

39,8%

88,8%

9/B

5.      

46201/2014

9%

      

34,6 %

36%

79,6%

9/B

6.      

46194/2014

10%

      

34,6 %

38%

82,6%

9/B

7.      

46215/2014

5%

 

40%

35%

80%

9/B

8.      

46478/2014

10%

 

40 %

32%

82%

9/B

9.      

46279/2014

2%

40%

31%

73%

8/C

10.  

46200/2014

9%

 

26,6 %

37%

72,6%

8/C

11.  

46488/2014

 

8%

 

30,6 %

31%

69,6%

8/C

12.  

46196/2014

7%

      

33,3%

36%

76,3%

8/C

13.  

46293/2014

 

9%

 

34,6 %

28%

71,6%

8/C

14.  

46206/2014

5%

 

33,3%

39%

77,3%

8/C

15.  

46192/2014

10%

      

34,6%

33%

77,6%

8/C

16.  

46320/2014

9%

 

32 %

29%

70%

8/C

17.  

46208/2014

10%

 

32 %

35%

77%

8/C

18.  

46479/2014

9%

 

22,6 %

33%

64,6%

7/D

19.  

44976/2012

 

6%

 

21,3 %

39%

66,3%

7/D

20.  

46473/2014

8%

 

26,6 %

33,6%

68,2%

7/D

21.  

46382/2014

 

9%

 

22,6 %

29,6%

61,2%

7/D

22.  

46213/2014

9%

      

33,3 %

20,8%

63,1%

7/D

23.  

46337/2014

8%

 

28 %

24%

60%

7/D

24.  

46219/2014

8%

 

25,3 %

32%

65,3%

7/D

25.  

43799/2011

4%

 

32%

 

23,2%

59,2%

7/D

26.  

46296/2014

9%

 

26,6 %

24%

59,6%

7/D

27.  

S.M.

7%

 

25,3 %

30%

62,3%

7/D

28.  

46189/2014

 

8%

 

28 %

33%

69%

7/D

29.  

Č.D.

9%

24 %

27,2%

60,2%

7/D

30.  

45726/2013

 

2%

 

28 %

33%

63%

7/D

31.  

46203/2014

 

6%

 

37,3 %

24%

67,3%

7/D

32.  

46202/2014

 

9%

      

33,3 %

24,8%

67,1%

7/D

33.  

46242/2014

7%

  

20 %

33%

60%

7/D

34.  

45803/2013

 

6%

 

32%

21,6%

59,6%

7/D

35.  

46294/2014

6%

 

25,3%

31%

62,3%

7/D

36.  

46334/2014

7%

 

25,3%

31 %

63,3%

7/D

37.  

45744/2013

 

8%

 

26,6%

31%

65,6%

7/D

38.  

46191/2014

7%

 

26,6 %

33%

66,6%

7/D

39.  

44869/2012

10%

      

25,3 %

25%

60,3%

7/D

40.  

46190/2014

5%

 

25,3%

31%

61,3%

7/D

41.  

46333/2014

8%

 

25,3 %

31%

64,3%

7/D

42.  

46197/2014

8%

 

30,6 %

23,2%

61,8%

7/D

43.  

46449/2014

 

10%

 

28 %

29%

67

7/D

44.  

46321/2014

 

9%

 

26,6 %

29%

64,6%

7/D

45.  

46332/2014

 

8%

 

26,6 %

31%

65,6%

7/D

46.  

46450/2014

4%

 

32 %

31%

67%

7/D

47.  

45443/2013

 

5%

26,6%

24%

55,6%

6/E

48.  

46474/2014

 

6%

 

22,6 %

22,4%

51%

6/E

49.  

43903/2011

 

2%

 

28 %

20%

50%

6/E

50.  

46302/2014

 

5%

 

22,6 %

27%

54,6%

6/E

51.  

46210/2014

9%

20%

29%

58%

6/E

52.  

46240/2014

 

0

 

24 %

26,4%

50,4%

6/E

53.  

46451/2014

 

1%

      

28 %

26,4%

55,4%

6/E

54.  

46454/2014

 

5%

 

21,3 %

24%

50,3%

6/E

55.  

Dž.A.

 

9%

20 %

28%

57%

6/E

56.  

46218/2014

 

9%

 

21,3 %

23%

53,3%

6/E

57.  

45434/2013

 

2%

      

25,3%

28%

55,3%

6/E

58.  

46456/2014

 

8%

      

30,6 %

20,8%

59,4%

6/E

59.  

46298/2014

8%

      

25,3 %

23%

56,3%

6/E

60.  

45734/2013

0

 

25,3%

25%

50,3%

6/E

61.  

46195/2014

 

9%

 

20 %

26,4%

55,4%

6/E

62.  

46745/2014

10%

 

26,6 %

21,6%

58,2%

6/E

63.  

46198/2014

 

10%

 

26,6 %

20,8%

57,4%

6/E

64.  

L.A.

9%

 

25,3 %

20,8%

55,1%

6/E

65.  

46211/2014

9%

 

25,3 %

24%

58,3%

6/E

66.  

44954/2012

 

4%

 

25,3 %

20,8%

50,1%

6/E

67.  

46193/2014

1%

 

29,3%

23,2%

53,5%

6/E

68.  

46311/2014

8%

 

21,3 %

21,6%

50,9%

6/E

69.  

45755/2013

 

1%

 

26,6 %

22,4%

50%

6/E

70.  

46199/2014

 

7%

      

25,3 %

26,4%

58,7%

6/E

71.  

46552/2014

 

4%

 

25,3 %

21%

50,3%

6/E

72.  

46212/2014

 

6%

 

20%

3,2%

29,2%

5/F

73.  

45457/2013

 

0

-

29%

29%

5/F

74.  

45455/2013

 

2%

 

20 %

22%

44%

5/F

75.  

45731/2013

 

0

-

17%

17%

5/F

76.  

46291/2014

 

5%

      

13,3 %

-

18,3%

5/F

77.  

46301/2014

 

10%

      

17,3 %

-

17,3%

5/F

78.  

44994/2012

 

1%

 

6,6 %

40%

47,6%

5/F

79.  

44153/2011

0

-

25%

25%

5/F

80.  

46339/2014

 

0

 

6,6 %

-

6,6%

5/F

81.  

46205/2014

 

0

 

-

24%

24%

5/E

82.  

46453/2014

 

5%

 

0

-

5%

5/F

83.  

45463/2013

 

0

-

36%

36%

5/F

84.  

46322/2014

 

1%

      

21,3 %

-

22,3%

5/F

85.  

44959/2012

 

0

-

19,2%

19,2%

5/F

86.  

46336/2014

6%

 

24 %

-

24%

5/F

87.  

46241/2014

 

0

 

29,3 %

-

29,3%

5/F

88.  

46209/2014

 

8%

      

25,3 %

-

33,2%

5/F

 

 

Tablica je ranije bila prezentirana studentima, a o rezultatima se raspravljalo na nastavi. Molim kandidate da naprave još jedan uvid u podatke o postignućima kako bi se administriranje ispita završilo. Ako postoje dodatna pitanja, javiti se prof. Mavrak i ass. Ćatović u sobu 143/II u ponedjeljak, 09.03.2015. godine u periodu od 10:00 do 11:00 h.

 

Iz Odsjeka

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 60

Slanje priloga za objavljivanje

Kakobismo naš web portal učinili još sadržajnijim, kvalitetnijim i korisnijim, kreirali smo e-mail formu za slanje vaših priloga, radova i svega onoga što želite podijeliti sa svojim kolegama. Ukoliko imate takvih radova, možete nam ih poslati direktno sa našeg portala, koristeći ovu e-mail formu.

RSS distribucija