Prati nas i na Facebooku!

Ko je sa nama trenutno

Statistika site-a

Korisnika: 13
Sadržaja: 1559
Linkova: 6
Posjeta: 6471844
Specijalna pedagogija 2 - obavještenje o nastavi u sedmici od 15.02. do 19.02. Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 15 Februar 2016

OBAVJEŠTENJE

Obavještavajuse studenti da će se uvodni sat iz nastavnog predmeta Specijalna pedagogija 2 i upis ocjena iz Specijalne pedagogije 1 biti održani u srijedu, 17.02.2016. u 12,00 (sala 98).


                                              Iz Odsjeka

 
Prvi susret u ljetnom semestru- Pedagoška statistika 2 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Subota, 13 Februar 2016
Obavještavajuse studenti da je prvi susret iz kolegija Pedagoška statistika 2 za obe grupe, ponedjeljak 15.02. u 16H.
 
Obavještenje studentima III grupe I godine studija Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Srijeda, 21 Oktobar 2015
OBAVJEŠTENJE

Obavještavajuse studenti III grupe I godine studija da u četvrtak, 22.10.2015. vježbe iz Osnova obiteljske pedagogije neće biti realizirane.

Nadoknada istih bit će dogovorena naknadno sa studentima.

Hvala za razumijevanje.


                                                                     Iz Odsjeka
 
Specijalna pedagogija 2 (za vanredne studente) Ispis E-mail
Utorak, 12 Maj 2015

Filozofskifakultet

Odsjek za pedagogiju

Predmet: Specijalna pedagogija 2

OBAVIJEST VANREDNIM STUDENTIMA TREĆE GODINE

U subotu, 16.05.2015. godine, u 10:00 h (kabinet 98 ili 121) će biti održana nastava iz Specijalne pedagogije 2 - prezentiranje izvještaja o radu sa djecom sa posebnim potrebama.

 

 Iz Odsjeka

 
Specijalna pedagogija 2 - praksa Ispis E-mail
Petak, 20 Februar 2015

 JU OSNOVNA ŠKOLA „KOVAČIĆI“ SARAJEVO

 

 

SPISAK STUDENATA I DATUMI ZA PRAKSU U INKLUZIVNIM ODJELJENJIMA

U LJETNOM SEMESTRU U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

 

 

RB

PREZIME I IME/ RAZR i ODJELJ

DATUMI I VRIJEME RADA-PRAKSE U ŠKOLI

1.      

ALJIČEVIĆ Azra

I-1

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

22.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

12:20-15_05

2.      

AVDIĆ Medina
I-1

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

19.05.2015.

12:20-15:05

29.05.2015.

08:00-10:25

3.      

BAJIĆ Ajla

I-1

03.03.2015

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

12:20-15:05

4.      

BAJRIĆ Amina

I-1

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

08:00-10:25

12.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

08:00-10:25

5.      

BALOVIĆ Emina

I-2

24.02.2015.

12:20-15:05

24.03.2015.

12:20-15:05

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

6.      

BEGIĆ Aida

I-2

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

19.05.2015.

12:20-15:05

29.05.2015.

08:00-10:25

7.      

BEVRNJA Elma

I-2

03.03.2015

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

12:20-15:05

8.      

ČEHAJIĆ Delila

I-2

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

08:00-10:25

12.05.2015.

08:00-10:35

26.05.2015.

08:00-10:25

9.      

ČEPALO Mirsad

V-1

24.02.2015.

12:20-15:05

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

22.05.2015.

12:20-15:05

10.  

ĆATIĆ Marizela

V-1

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

05.05.2015.

12:20-15:05

29.05.2015.

08:00-12:25

11.  

ĐIPA Amina

V-1

03.03.2015

08:00-10:25

24.03.2015.

12:20-15:05

31.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

12.  

ĐURIĆ Sara

V-1

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

08:00-10:25

12.05.2015.

08:00-10:35

26.05.2015.

08:00-10:25

13.  

FERIZOVIĆ Dženita Emina

V-2

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

19.05.2015.

12:20-15:05

29.05.2015.

08:00-10:25

14.  

GARIBOVIĆ Aldijana

V-2

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

22.05.2015.

12:20-15:05

26.05.2015.

08:00-10:25

15.  

HADŽIKADUNIĆ Uma

III-2

24.02.2015.

12:20-15:05

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

29.05.2015.

08:00-10:25

16.  

NUHANOVIĆ Edisa

III-2

24.02.2015.

12:20-15:05

14.04.2015.

08:00-10:25

28.04.2015.

08:00-10:25

15.05.2015.

08:00-10:25

29.05.2015.

08:00-10:25

17.  

HALILOVIĆ Amra

V-2

03.03.2015

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-09:35

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

12:20-15:05

18.  

HALILOVIĆ Mirela

V-2

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

08:00-10:25

29.05.2015.

08:00-10:25

19.  

HALKIĆ Alma

II-1

24.02.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

08:00-10:25

12.05.2015.

12:20-15:05

20.  

HODŽIĆ Hana

II-1

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

12:20-15:05

03.04.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

12:20-15:05

05.05.2015.

08:00-10:25

21.  

HUSKIĆ Amela

II-2

24.02.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

12:20-15:05

15.05.2015.

12:20-15:05

19.05.2015.

08:00-10:25

22.  

HRGOVIĆ Ivana

II-2

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

12:20-15:05

03.04.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

08:00-10:25

23.  

IDRIZOVIĆ Amina

II-3

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015

12:20-15:05

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

12:20-15:05

21.04.2015.

12:20-15:05

24.  

JAKIĆ Bernarda

II-3

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

12:20-15:05

25.  

JAŠAREVIĆ Adela

IV-1

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015

12:20-15:05

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

12:20-15:05

21.04.2015.

12:20-15:05

26.  

JEGIĆ Aida

IV-1

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

12:20-15:05

27.  

JURKIĆ Ivana

IV-3

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015

12:20-15:05

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

12:20-15:05

21.04.2015.

12:20-15:05

28.  

KERLA Azra

IV-3

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

12:20-15:05

24.04.2015.

12:20-15:05

29.  

KLIMENTIĆ Amela
VI-1

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

30.  

KOLAK Ana

VI-1

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

31.  

KOVAČEVIĆ Fatima

VI-2

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

32.  

MUHAREMOVIĆ Hanka

VI-2

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

33.  

MUHIBIĆ Adela

VII1-1

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

34.  

MUHIBIĆ Sedina

VIII-1

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

35.  

MEHINAGIĆ Indira

IX-1

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

36.  

MUMINOVIĆ Amra

IX-1

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

37.  

MUŠIJA Fatima

IX-2

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

38.  

NEZIR Edina

IX-2

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

39.  

NUKIĆ Ferida

IX-3

24.02.2015.

08:00-10:25

03.03.2015.

08:00-10:25

27.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

14.04.2015.

08:00-10:25

40.  

PARIĆ Arijana

IX-3

27.02.2015.

08:00-10:25

06.03.2015.

08:00-10:25

24.03.2015.

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

17.04.2015.

08:00-10:25

41.  

RAHMANOVIĆ Merima

III-2

03.03.2015

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

12:20-15:05

42.  

TURSUNOVIĆ Muamera

III-2

03.03.2015

08:00-10:25

31.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

12:20-15:05

22.05.2015.

12:20-15:05

43.  

SMAJOVIĆ Amina

III-2

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

 05.05.2015.

12:20-15:05

19.05.2015.

12:20-15:05

44.  

SMAJOVIĆ Azra

III-2

27.02.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

12:20-15:05

17.04.2015.

08:00-10:25

 05.05.2015.

12:20-15:05

19.05.2015.

12:20-15:05

45.  

ŠAKIĆ Nejla

II-1

03.03.2015.

12:20-15:05

27.03.2015.

08:00-10:25

21.04.2015.

12:20-15.05

19.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

08:00-10:25

46.  

ŠIKALO Šejla

II-2

03.03.2015

12:20-15:05

27.03.2015.

08:00-10:25

08.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

12:20-15:05

29.05.2015.

08:00-10:25

47.  

ŠIMIĆ Monika

III-2

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

12:20-15:05

12.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

08:00-10:25

48.  

TREBINJAC Arnela

III-2

06.03.2015.

08:00-10:25

03.04.2015.

08:00-10:25

24.04.2015.

12:20-15:05

12.05.2015.

08:00-10:25

26.05.2015.

08:00-10:25

 

 

 

Iz Odsjeka

 
Susret iz Pedagoške statistike 2 Ispis E-mail
Merima Zukić   
Srijeda, 18 Februar 2015
 
 
Uponedjeljak  23.02. u učionici 98 ce se održati prvi susret sa svim studentima koji ce pohađati kolegij Pedagoška statistika 2.
 
Obavještenje studentima II godine II ciklusa studija Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Petak, 13 Februar 2015
OBAVJEŠTENJE

Obavještavajuse studenti II godine II ciklusa studija, koji su u ljetnom semestru odabrali predmete modula 2 (nastavni predmeti Istraživanja u nastavi i Istraživanje i obogaćivanje metodike odgojnog rada) da su OBAVEZNI svoj odabir navedenih predmeta POTVRDITI slanjem e-maila sa svojim imenom i prezimenom i brojem indeksa mr.sc. Sandri Bjelan zaključno sa utorkom, 17.02.2015.

Prijave odabira navedenih predmeta će nakon toga biti kompletirane i proslijeđene predmetnim nastavnicima i saradnicama za oba predmeta. U skladu s tim, prvi susreti s predmetnim profesorima i saradnicama bit će u prvoj nastavnoj sedmici u vrijeme predavanja.

                                                                      Iz Odsjeka
 
Za studente treće godine: Bodovi za portfolij "Moja akcija" Ispis E-mail
Petak, 16 Januar 2015

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

SPECIJALNA PEDAGOGIJA 1

Akademska 2014/15. godina

 

Bodovi za portfolij  „Moja  akcija„

 

R.br.

Student/ice

Naslov akcije

Broj bodova

 

1.

Ajla Bajić

Pomoć osnovnoškolcima u savladavanju teškoća u učenju engleskog i njemačkog jezika

19,5

 

2.

Azra Kerla

Amina Smajović

Azra Smajović

Samo nebo je granica

 

18,5

 

3.

Uma Hadžikadunić

Prihvati druga/drugaricu

18,5

 

4.

Aida Jegić

Poštujmo različitosti

18

 

5.

Arnela Trebinjac

Rad s djetetom u inkluzivnom odjeljenju

18

 

6.

Sanja Mojović

Iskustva iz Slovenije

17,5

 

7.

Fatima Mušija

Druženje sa djecom u SOS Dječijem selu

17,5

 

8.

Alma Halkić

Akcija darivanja krvi

17,5

 

9.

Amela Huskić

Merima Rahmanović

Muamera Tursunović

Kreativna radionica za djecu sa teškoćama u razvoju koja su u brizi SOS dječijeg sela Sarajevo

 

17,5

 

 

 10.

Ivana Jurkić

Rad sa djecom sa rizičnim ponašanjem i poteškoćama u učenju u Disciplinskom centru, Pofalići, Sarajevo

17,5

 

11.

Ferida Nukić

Ne uskraćujmo im prava, dajmo im priliku!

17,25

 

 

 

 

12.

 

Mirsad Čepalo

Radionica sa djecom iz O.Š. “Abdulvehab Ilhamija” Željezno polje

“Male tajne uspješnog učenja”

 

16,5

 

 

13.

Amina Đipa

Ana Kolak

Zijada Vrabac

 

 

Posjeta Gerontološkom centru u Nedžarićima

16,5

 

14.

Elma Bevrnja

Amina Idrizović

Posjeta Centru za zdravo starenje

16

 

 

15.

Amina Bajrić

Amra Halilović

Fatima Kovačević

Mogući oblici vannastavne podrške djeci u procesu učenja

 

15,75

 

 

16.

Aida Begić

Moj doprinos Dnevnom centru za djecu I odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom

15,5

 

 

17.

Marizela Ćatić

Aldijana Garibović

Posjeta starici

15,5

 

18.

Monika Šimić

Zajedno smo jači

15,5

 

 

 

19.

Amira Muminović

Azra Aljićević

Ajlana Tiro

Podarimo osmijeh djeci dječijeg doma Bjelave

 

15,25

 

20.

Bernarda Jakić

Mladi protiv gladi

15

 

21.

Sara Đurić

Ivana Hrgović

Kreativna radionica – izrada čestitki

15

 

 

22.

Sedina Muhibić

Hanka Muharemović

Adela Muhibić

Čitanje i  pisanje sa djecom drugog i  trećeg razreda

 

15

 

 

23.

Adela Jašarević

Amela Klimentić

Smijeh je sunce koje tjera zimu sa ljudskog lica – druženje sa osobama treće životne dobi

14

 

24.

Arijana Parić

Podarimo osmijeh

13,5

 

 

25.

Nejla Šakić

Muzikoterapija za osobe s intelektualnim teškoćama u udruženju “Oaza”

13

 

26.

Hana Hodžić

Znanjem protiv droge

12

 

 

27.

Delila Čehajić

Mirela Halilović

 

 

Posjeta ugroženoj porodici

 

11

 

 

28.

Indira Mehinagić

Edina Nezir

Poštujemo različitosti

11

 

 

29.

Medina Avdić

Emina Balović

Naše druženje sa učenicima O.Š. Mehmedalija Mak Dizdar, Sarajevo

10

 

 

30.

Šejla Šikalo

Svi imaju jednaka prava – Djeca su vojska najjača

9

 

31.

Adela Begić

Druženje sa starijom komšinicom

8

 

 

 

 

                                                     

 

Iz Odsjeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
Informacija za vanredne studente, konsultacije i predaja seminara Ispis E-mail
Merima Zukić   
Četvrtak, 08 Januar 2015

 

 Usubotu 10.01.2015. konsultacije kod asist. Zukic Merima MA ce se obaviti od 12:30H.

 U tom terminu vanredni studenti druge godine trebaju predati seminarski rad iz kolegija Pedagoska statistika 1.

 

 
Obavještenje vanrednim studentima-konsultacije kod mr.sc.Sandre Bjelan Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Četvrtak, 08 Januar 2015

OBAVJEŠTENJE

Obavještavajuse vanredni studenti da će konsultacije kod mr.sc.Sandre Bjelan
u subotu 10.01.2015. biti realizirane u terminu od 14,00 do 17,00.

                                    Iz Odsjeka

 
Obavješnje studentima III godine Ispis E-mail
Sandra Bjelan   
Ponedjeljak, 05 Januar 2015
style="mso-element:para-border-div;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt">

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA III GODINE


Obavještavaju se studenti III godine da će se vježbe-kolokvij iz nastavnog predmeta Didaktika 1, održati u srijedu, 07.01.2015. u sljedećim terminima:


grupa I:  od 10,00 do 12,00

grupa II: od 14,00 do 16,00


Odbrana kolokvija je obavezna aktivnost i preduvjet za izlazak na ispit, uz realizirane ostale obaveze i predat portfolio.

Vježbe iz Sociologije odgoja bit će održane u četvrtak, 08.01.2015. u terminu od 14,00 do 16,00.


                                                                 Iz Odsjeka

 

 

           Sarajevo, 05.01.2015.

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 16 - 30 od 88

RSS distribucija